Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Refleksioner i-bar.dk 22. oktober 2014 Peter Vesterheden Direktør, Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøet i industrien.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Refleksioner i-bar.dk 22. oktober 2014 Peter Vesterheden Direktør, Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøet i industrien."— Præsentationens transcript:

1 Refleksioner i-bar.dk 22. oktober 2014 Peter Vesterheden Direktør, Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøet i industrien

2 Erfaringer Bybud og Piccolo Messedreng Landbrugsmedhjælper Arbejdsmand (produktionsvirksomhed) Soldat (hæren – skole – stab – departement) Organisationskonsulent - Industrivirksomhed HR-chef: DR, RH og DSB Fængselschef – Københavns Fængsler

3 De mange interessenter Arbejdstager – Arbejdsgiver Arbejds - tilsynet Offent- lige myndig -heder CO- INDU- STRI Leder- ne i-bar Arbejds miljørå dgivere Arbejds miljø- rådet Forsk- nings- miljøet Mode & Tekstil DI Øvrig BM Virksomheden Arbejdsmiljø- organisationen Branchen

4 I-BARS vision I-BAR arbejder for, at arbejdsmiljø bliver en vedvarende og integreret del af det at drive en sund og konkurrencedygtig virksomhed. Derfor er det vores vision, at vores målgrupper foretrækker at bruge I-BAR’s værktøjer og metoder I-BARS mission: Vores mission er at udvikle og formidle metoder og værktøjer, der motiverer ledere og medarbejdere til at samarbejde om at skabe et godt arbejdsmiljø og en produktiv bæredygtig virksomhed.

5 Fem strategiske indsatsområder i 2014-2016 I-BAR arbejder med fem indsatsområder i 2014-16: Arbejdsulykker Muskel- og skeletpåvirkninger Psykisk arbejdsmiljø Andre væsentlige brancherettede emner fx. allergi, støj og kemi Formidling

6 Den nationale strategi 2020 strategien Fælles udgangspunkt Mål og prioriteringer for arbejdsmiljøindsatsen I strategien er der fastsat mål for de tre væsentligste arbejdsmiljøproblemer. De politisk aftalte samfundsmæssige mål for arbejdsmiljøet i 2020 er, at: Antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede er reduceret med 25 procent. Andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, er reduceret med 20 procent. Andelen af beskæftigede, der har muskel-skelet- overbelastninger, er reduceret med 20 procent.

7 Målgrupper I-BAR’s indsats for at medvirke til at skabe et sikkert og produktivt arbejdsmiljø for ansatte i industriens virksom- heder retter sig mod følgende målgrupper: Topledere Mellemledere Arbejdsmiljørepræsentanter Vi fokuserer først og fremmest vores indsats mod de virksomheder, der har en arbejdsmiljøorganisation. Ud over de tre målgrupper drager samtlige medarbejdere i industrien fordel af den samlede arbejdsmiljøindsats.

8 De ”pæne” I-bar fokus på ”medlemmerne” naturligt Hvad med de der ikke er ”pæne”? AT’s opgave? Kan vi dele ”markedet”? Kan vi gøre mere fælles? Social dumping ”SKAT, politiet og Arbejdstilsynet gennemfører fælles aktioner og opfølgende virksomhed med henblik på at imødegå social dumping på det danske arbejdsmarked.”

9 Udfordringer for de ”pæne”? Produktionsmedarbejdere NFA: Arbejdsmiljø og helbred 2012

10

11 Tid til sikkerhed?

12 Branche: Metal og maskiner

13 Ansvaret for arbejdsmiljøet § 1. Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejds- miljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt grundlag for, at virksom- hederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet. § 5. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet i den enkelte virksomhed varetages gennem samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte. § 15. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

14 Ansvaret for arbejdsmiljøet Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet i den enkelte virksomhed varetages gennem samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejds- lederne og de øvrige ansatte Grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet. Til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

15 Mængden af information Hjemmesider: AT, AMR, NFA, LO, DA, CO-I, DI, i-bar og mange andre!

16

17

18

19

20

21

22 Uoverskueligt Afsenderfokus eller modtager fokus? For skrifttung – højt lix Bruges ny teknologi ?

23 Formelle indsatser Risikobaseret tilsyn indebærer, at tilsynsindsatsen målrettes mod de virksomheder, hvor Arbejdstilsynet forventer, at der er de største problemer med arbejdsmiljøet. Detailtilsyn er tilsyn med et konkret og afgrænset arbejds- miljøproblem på en virksomhed. Særlige tilsyn gennemføres i nedslidningstruede brancher med fokus på muskel og skeletbelastninger samt psykisk arbejdsmiljø. Markedsovervågning er tilsyn med, at leverandører af fx maskiner og produkter overholder arbejdsmiljølovens krav til produkterne.

24

25 Dilemmaer i tilsynet? Hvordan måles indsatsen?  Antal besøg, varig af tilsyn, antal afgørelser? Hvad er kvalitet i et besøg? Balancen mellem ledelse og medarbejder? Faglighed hos den tilsynsførende  Alt i et besøg?  Flere besøg med forskellig fokus? Ensartethed eller ”tilpasset efter evne/vilje”? Hele virksomheden eller enkelte områder? Hvorfor kommer vi: åbenhed – anonymitet?

26 Øget dialog med bygherrerne at motivere bygherren til, at efterspørge sikkerheds- hensyn i byggeprocessen via udbud og kontrakter med projekterende og entreprenører. at motivere bygherren til at engagere sig under projekteringen og byggeprocessen for at følge op på, at sikkerhedshensyn bliver prioriteret. 1/3 projekteringsplanlægningen 1/3 planlægning og/af samarbejdet på pladsen 1/3 sikkerhedshensyn under udførslen

27 Hvad ved vi? Fysisk arbejdsmiljø og produktivitet hænger sammen  Men: Ingen klar sammenhæng mellem produktivitet og psykisk arbejdsmiljø Lav grad af indflydelse og lav ledelseskvalitet giver risiko for langvarigt sygefravær Arbejdsulykker koster os 55 milliarder kroner om året. Udgifter til sygdom og ulykker udgør 5 procent af BNP.

28 Tak Refleksioner giver forhåbentligt lyst til spørgsmål og kommentarer


Download ppt "Refleksioner i-bar.dk 22. oktober 2014 Peter Vesterheden Direktør, Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøet i industrien."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google