Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler….. Se mere på db.dk/folkeskoledb.dk/folkeskole Michel Steen-Hansen db.dkdb.dk Danmarks Biblioteksforening.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler….. Se mere på db.dk/folkeskoledb.dk/folkeskole Michel Steen-Hansen db.dkdb.dk Danmarks Biblioteksforening."— Præsentationens transcript:

1 Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler….. Se mere på db.dk/folkeskoledb.dk/folkeskole Michel Steen-Hansen db.dkdb.dk Danmarks Biblioteksforening har igangsat et projekt for at afdække alle de muligheder, der opstår når skole og biblioteker bruger hinanden. I samarbejde med bibliotekarforbundet har vi gennemført en undersøgelse i alle landets kommuner primo 2014 – Vi ser på resultaterne, med fokus på hvad folkebibliotekerne og folkeskolen kan bruge hinanden til, set i lyset af alle de andre udviklingstrends vi også skal favne.

2 REFORM: Udfordret af aktuel debat og negativ stemning

3

4

5 Lovgivning om samarbejdet mellem folkeskolen og lokalsamfundet Af § 1, stk. 4 i Lov om ændring af folkeskoleloven fremgår, at ”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts og foreningsliv, kunst og kulturskoler og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen kan fastsætte principper for samarbejdet”

6 Folkeskolens formål § 1. Folkeskolen skal ……dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

7 Demokrati & Digital dannelse Mange unge har svært ved at identificerer sig med det etablerede demokrati og den offentlige sektor Digitaliseringen gør det ikke automatisk nemmere Den offentlige kanalstrategi som indføres 2015 udfordre Internettet kan være en ny demokratisk platform, men det kræver læring Digital dannelse handle også om hvordan man mest hensigtsmæssigt agerer på nettet Oplagt at bruge bibliotekernes kompetencer som demokratiske navigatører

8 Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet spurgte i januar 2014 landets bibliotekschefer hvordan og i hvilket omfang bibliotekerne arbejder sammen med de lokale folkeskoler db.dk/artikel/bibliotekerne-og-folkeskolen-er-i-tæt-samarbejde db.dk/artikel/bibliotekerne-og-folkeskolen-er-i-tæt-samarbejde

9 http://www.emu.dk/modul/digital-dannelse-i-hvidovre-kommune

10 Biblioteket…. -findes i alle kommuner og kunne være den institution der koordinerer samarbejdet mellem kultur- og fritidslivet og skolerne…. -det sker en del steder

11 Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet undersøgelse januar 2014 db.dk/artikel/bibliotekerne-og-folkeskolen-er-i-tæt-samarbejde db.dk/artikel/bibliotekerne-og-folkeskolen-er-i-tæt-samarbejde

12 Men hvad er et folkebibliotek, og hvad har de at tilbyde fremtidens bruger?

13 Internet, e-bøger og google har overflødiggjort folkebibliotekerne Kun 21% af befolkningen er i en eller anden grad enig i, at bibliotekerne er overflødiggjort af internet, digitale tilbud og google. Det er dog bemærkelsesværdigt, at den største tilbøjelighed til at vurdere bibliotekerne ude er de unge i alderen 15-29 år. Her gælder det for godt 33%. Se undersøgelsen på fremtidensbiblioteker.dkfremtidensbiblioteker.dk

14 Se undersøgelsen på fremtidensbiblioteker.dkfremtidensbiblioteker.dk

15

16

17

18 Et tilbud til alle, men aktuelt et nyt callcenter med 100 frivillige på Frederiksberg Bibliotek i samarbejde med Frederiksberg Kommune. lektiehjælp til 5.-10. klasses elever på 10 skoler en online livline til succes med lektierne i skoletiden, der bygger bro mellem uddannelsesinstitutionerne og skaber uformelle læringsrum via nettet. de frivillige rekrutteres blandt studerende fra læreruddannelserne og andre højere uddannelsesinstitutioner. Projektet er et samarbejde ml Frederiksberg Kommune, Frederiksberg bibliotek og Statsbiblioteket

19 "Google give you thousands of answers, the library gives you the right one"

20

21 En del af folkeskole og folkebibliotek

22 Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet undersøgelse januar 2014 db.dk/artikel/bibliotekerne-og-folkeskolen-er-i-tæt-samarbejde db.dk/artikel/bibliotekerne-og-folkeskolen-er-i-tæt-samarbejde

23 [Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen lægger op til, at skolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund. …………. Det vil dog være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis.] Hvordan omsætter vi globale trends lokalt?

24 Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet undersøgelse januar 2014 db.dk/artikel/bibliotekerne-og-folkeskolen-er-i-tæt-samarbejde db.dk/artikel/bibliotekerne-og-folkeskolen-er-i-tæt-samarbejde

25 www.kulturskolerne.dk /

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/140304%20Inspirationskatalog%20om%20den%20aabne%20skole.ashx

46 www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Send-os-dit-eksempel

47 Michel Steen-Hansen msh@db.dk www.db.dk Biblioteksdebat.dk Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden Og flere eksempler på db.dk/folkeskole


Download ppt "Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler….. Se mere på db.dk/folkeskoledb.dk/folkeskole Michel Steen-Hansen db.dkdb.dk Danmarks Biblioteksforening."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google