Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt ”Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade” Forløbende 2014 ud.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt ”Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade” Forløbende 2014 ud."— Præsentationens transcript:

1 Projekt ”Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade” Forløbende 2014 ud

2 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en analyse og anbefalinger for Hjerneskade-rehabiliteringen i Danmark Efterfulgt af 2 forløbsprogrammer Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade.

3 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Afsatte på landsplan 150 mill. kr. til styrkelse af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. RKSK fik kr. til: Det interne projekt i RKSK ( kr.) Det fælleskommunale projekt i Region Midt ( kr.)

4 Problemidentifikation • Nationalt
MTV-rapporten i 2011 gør opmærksom på 4 problemfelter som Kommunerne stod med efter de kommunale strukturændringer. Det beskrives at kommunerne ikke havde mulighed for i tilstrækkeligt omfang at tilbyde neurorehabilitering på avanceret eller specialiseret niveau. Mange kommuner erkendte, at de stod med en række organisatoriske barrierer.

5 Utilstrækkelig koordinering og samordning af forløb på tværs af primær- og sekundærsektor og utilstrækkelig koordinering internt i kommunalt regi. Utilstrækkelig fleksibilitet i rehabiliteringsforløbets overgang mellem sekundær- og primærsektor. Utilstrækkelig vidensoverførsel fra sygehus til kommunalt regi. Utilstrækkelig neurofaglig viden i kommunalt regi, herunder viden om personer med erhvervet hjerneskades rehabiliteringsbehov og om eksisterende relevant rehabiliteringstilbud.

6 Involverede parter i det interne projekt
5 Fagområder i RKSK Handicap og Psykiatri Børn og Familie Dagtilbud og Undervisning Beskæftigelse Sundhed og Omsorg

7 RKSK 2 projekter på senhjerneskadeområdet
Internt projekt mål Fremme neurofaglige kompetencer hos medarbejdere – interne kurser har været udbudt i Øge og opkvalificere RKSK’s rehabiliteringstilbud. Skabe fælles koordinering for rehabilitering. ”Det fælles kommunale projekt” - i samarbejde med 19 kommuner i Region Midtjylland Fælles kommunal uddannelse – 15 personer er uddannet. Et superviserende specialist team til styrkelse af komplekse. sager – ved Hammel Neurocenter. Materiale til hjemmesider – ”Genstart”.

8 Internt projekt: Projekt ”Styrket genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade i RKSK” Vision: RKSK skal tilbyde en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med høj faglighed til borgere med senhjerneskade. Mål: Samarbejdet på tværs af fagområder skal øges og opkvalificeres.

9 Projektorganisation 5 Fagområder: HJERNESKADE TEAM 1 BØRN OG UNGE
PROJEKTEJER STYREGRUPPE 5 Fagområder: Sundhed & Omsorg Handicap & Psykiatri Beskæftigelse Dagtilbud og Undervisning Børn & Familie PROJEKTGRUPPE Økonomi Sundhed & Omsorg SAMARBEJDSKOORDINATOR REFERENCEGRUPPE NØGLEPERSON Interdisciplinære teams HJERNESKADE TEAM 1 BØRN OG UNGE HJERNESKADETEAM 2 VOKSNE REFERENCEGRUPPE Patientforeninger REFERENCEGRUPPE Fagpersoner indenfor de 3 fagområder REFERENCEGRUPPE Fagpersoner indenfor de 4 fagområder

10 Projekt 2: ”De fælles kommunale uddannelsesforløb på hjerneskade området”
Samarbejde mellem 19 kommuner i Region Midtjylland 250 forløb på nøglepersonsuddannelserne Pædagogisk Diplomuddannelse og Akademiuddannelsen i sundhedspraksis. 75 forløb i ”Styring af komplekse sager” Konsulenthuset Supervision og Proces, med afsæt i "Kommunikation" (10 ECTS-point) fra diplomuddannelsen i pædagogik (PD).

11 Uddannelsespladser RKSK fik tildelt:
11 pladser til Nøglepersons modulet 4 pladser i Styring af komplekse sager

12 Leverancer i RKSK projektet

13 Fremme neurofaglige kompetencer hos medarbejdere
Interne kursusmoduler næsten afviklet

14 Opkvalificering af medarbejdere i samarbejde med Hammel Neurocenter Vi gjorde det selv

15 Kick off konference Rehabiliteringsbegrebet
Rehabilitering og hjerneskade Rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i RKSK

16 4 Moduler Hjernens opbygning og funktion Neurofaglige kurser:
Neuropædagogik. Når gode mennesker handler ondt. Om risiko for forråelse. Flere neurofaglige kurser Når pårørende er børn. Forsvarsmekanismer. Eksekutive dysfunktioner, hjerneskade, psykiatri og misbrug. Frontale skader. Tjek-ud konference. 4. Fagspecifikke kurser - terapeuter

17 Øge og opkvalificere RKSK’s rehabiliteringstilbud
5 underpunkter: Opkvalificere botilbuddet Holmegaard. Koordinering af avanceret erhvervsafklaringstilbud. Opkvalificere genoptræningsindsatsen. Børn og unge inkluderes i dagtilbud, undervisning og naturlige fællesskaber. Fremme etableringen af selvhjælpsgrupper.

18 Opkvalificere botilbuddet Holmegaard
Ydelser beskrevet Fagligt + Funktionsbeskrivelser + Målgruppe + Procedurer. Beskrive rammerne Besøgt bosteder i Odense Anbefalinger Kompetenceudvikling. Udviklingsmuligheder – såsom dagtilbud/aktivitetshus og brugen af de resterende boliger på Holmegaard.

19 Koordinering af et avanceret erhvervsafklaringstilbud
Formaliseret samarbejde med Beskæftigelse og Sundhedscenter Vest. Beskæftigelse køber ydelsen hos Sundhedscenter Vest – nu formaliseret 25 borgere pr. år. Ydelsesstandarder er beskrevet. 19

20 Ny organisering Jobcentret blev organiseret i teams, hvor de arbejder med forskellige målgrupper af sygemeldte borgere. Sygemeldte borgere med erhvervet skade på hjernen visiteres fast til ét team. Teamet består af 3 rådgivere, som primært arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade eller kræft diagnose.

21 Nye faste arbejdsrelationer
Terapeuterne på Sundhedscenter Vest arbejder også diagnosebestemt Kendskab til terapeuternes kunnen Kendskab til sagsbehandlernes kunnen Kendskab til jobkonsulenternes kunnen

22 Formaliseret samarbejde
Terapeuterne følger borgeren ud på job

23 Styrke arbejdsglæden i blandt sagsbehandler og terapeuter

24 Gennemgående fagpersoner
Hospital Trænende neuroergo- og fysioterapeut – socialrådgiver - jobkonsulent Udredning og udvikling af arbejdsevne Genoptrænings- plan Anbefaling af skånehensyn Arbejds- tilrettelæggelse og justering 24

25 Trænende neuroergo- og fysioterapeut – socialrådgiver - jobkonsulent
Fase 1-2 Hospital Trænende neuroergo- og fysioterapeut – socialrådgiver - jobkonsulent 25

26 Trænende neuroergo- og fysioterapeut – socialrådgiver - jobkonsulent
Fase 3 Trænende neuroergo- og fysioterapeut – socialrådgiver - jobkonsulent Genoptrænings- plan 26

27 Trænende neuroergo- og fysioterapeut – socialrådgiver - jobkonsulent
Fase 3-4 Trænende neuroergo- og fysioterapeut – socialrådgiver - jobkonsulent Udredning og udvikling af arbejdsevne 27

28 Trænenden neuroergo- og fysioterapeut – socialrådgiver - jobkonsulent
Fase 4 Trænenden neuroergo- og fysioterapeut – socialrådgiver - jobkonsulent Anbefaling af skånehensyn Arbejds- tilrettelæggelse og justering 28

29 Ubrudt rehabiliteringsforløb Ingen visiterende led undervejs
Hospital Trænende neuroergo- og fysioterapeut – socialrådgiver - jobkonsulent Udredning og udvikling af arbejdsevne Genoptrænings- plan Anbefaling af skånehensyn Arbejds- tilrettelæggelse og justering 29

30 Ydelsesbeskrivelse Formaliseret aftale

31 Kvalificere Genoptræningsindsatsenog Rehbiliteringsindsatsen Heri:

32 Udvikling af samarbejdet i de 2 hjerneskadeteam
2 delt møder 1. Udvikling af metoder og samarbejde Eks. forløbsdiagram og borgerkort 2. Borger case sagskoordinering – rettidig indsats Overblik over interne og eksterne netværk.

33 Beskrivelser Organisationsdiagram
Klare tilgængelige visitationsretningslinjer Beskrivelse af tovholder funktioner i de forskellige afdelinge

34 Beskrivelser Hjerneskadekoordinator
Analyse af RKSK’s s serviceniveau sammenholdt med de nationale retningslinjer Analyse af behovet for genoptræningsudstyr 34

35 Fremme etablering af selvhjælpsgrupper for pårørende
Terapeuterne tilbyder kurser for personen der har fået skade på hjernen og pårørende. Hjernelink I kursusforløbet etableres samarbejde med Asta om muligheden for at etablere selvhjælpsgrupper Yderligere udviklingsmuligheder –> tværgående arbejdsgrupper

36 Serviceinformationer
Pjecer – pårørende – hjerneskadeteam Hjemmesiden Én indgang Netværk - brede kendskab ud eksternt

37 Børn og Unge inkluderes i dagtilbud, undervisningstilbud og naturlige fællesskaber
Opgaven er: At der laves statistik og systematik for børn og unge med erhvervet hjerneskade. At der laves inklusionskriterier. Standarder for indsats.

38 Myndighedsfunktionen i Handicap og Psykiatri - Sundhed og Omsorg
Optimering af udskrivningssamtalen. Sikre overgangen mellem sygehusene og RKSK. Video konferencer. Tidlig koordinering. Drøftelse af sager mellem de fagområder, med borgeren i fokus.

39 Nye samarbejdsaftaler
Handicap og Psykiatri og Sundhedscenter Vest arbejder i øjeblikket på at indgå et formaliseret samarbejde: For at sikre den neurofaglig viden ved udskrivning fra Hammel. Så RKSK kan tilbyde individuelle tilrettelagte forløb med høj neurofaglig viden i borgerens eget hjem (kontra Bytoften). Sikre den neurofaglige viden ved overlevering til hjemmevejlederne.

40 Nye samarbejdsaftaler
I 2014 har de 6 Vestklynge kommuner indgået en aftale med Bytoften i forhold til den specialiserede rehabilitering og genoptræning. Der er åbnet op for individuelle løsninger af kortere og længere varighed.

41 Fremtiden i Region Midt
Projekt ”Bristede drømme” nyt tiltag for unge (15-30 år). Projekt ”neuropsykologisk udredning 2-3 mdr. efter indlæggelsen”

42 Fremtiden i RKSK Fokus punkter Hjerneskadekoordinator Pårørendegrupper
IT løsninger - hvor dokumentationen lettes Fokus på sagsslip – hvordan undgår/minimerer vi dette? M.v. Hjerneskadekoordinator Pårørendegrupper For børn af forældre med erhvervet hjerneskade For søskende For ægtefæller

43 Nationalt KL og resten af Danmark har fået øje på RKSK’s samarbejdsmodel. Særlig med fokus avanceret erhvervsafklaring Unikt at vi er 5 fagområder. Hjerneskadeteams på både børn og voksen området – stort engagement. Exceptionelt at vi har fået min 100 medarbejdere.

44 Vejen til succes

45 Vil jeg gerne se 11 medarbejdere på tværs af de 5 fagområder, som alle har gjort en særlig indsats for at dette her projekt har kunnet lykkes Jeg vil derfor bede følgende om at komme her op Ruth, Minna, Lis Bedsted, ….

46

47 Kompetenceniveau 47

48 Basalt niveau: Faggrupperne har neurofaglig viden fra grunduddannelse samt relevante kurser. Faggruppene kan evt. have andre opgaver end rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Avanceret niveau: Personale med særlige neurofaglige kompetencer. Konkret opgaveløsning. Faggrupperne har primært arbejdsopgaver i forhold til rehabilitering af personer med hjerneskade. Koordineres i en hjerneskadekoordineringsfunktion via et udbygget neuroteam. Regelmæssig supervision af ekstern specialist. Vidensdeling: Vejledning og undervisning af personale på basalt niveau. Specialiseret niveau: Samarbejde med VISO samt samarbejde med Hammel Neurocenter.


Download ppt "Projekt ”Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade” Forløbende 2014 ud."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google