Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Animation - en bevægelse der fortæller.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Animation - en bevægelse der fortæller."— Præsentationens transcript:

1 Animation - en bevægelse der fortæller

2 Dagens indhold kl. 9.00 - 10.00 Animation som kunstform - billedsprog
- Præsentation af hvad animationsfilm er. - Arbejdsform i danskfaget- egen fortælling eller udfra fælles tekst. - Kriterier for arbejdet med animation Filmiske virkermidler - gælder også for animation - Undervisningsmateriale fra Film -X animation - Synsvinkel - Lyd - Tempo mm. kl Animation - fra start til slut Opgave: animation over en fælles tekst. Alex elsker biler af Marianne Iben Hansen og Hanne Bartholin Tematik: Hestekræfter - optagelse og redigering Animationsprogrammer til PC: Film- X animation- når der bliver arbejdet online Monkey Jam Go Animate kl Frokost kl Animation på tablets eller telefon Apps: IstopMotion, PuppetPals, Imovie, Animation HD, Slo Pro kl Premiere - "Den gyldne Gås" - Arbejdsform, indhold og evaluering af animationer Hvordan stemmer filmen og historien overens i forhold til stemning personer budskab

3 Animation - en udtryksform
“People think of animation only doing things where people are dancing around and doing a lot of histrionics, but animation is not a genre. And people keep saying, ‘The animation genre.’ It’s not a genre! A Western is a genre! Animation is an art form, and it can do any genre. You know, it can do a detective film, a cowboy film, a horror film, an R-rated film or a kids’ fairy tale. ” - Brad Bird

4 Danskfaglige trinmål 2.kl.
udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form forstå, at der er mange sprog, og at de rummer forskellige udtryksmuligheder. give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive viden om enkle emner

5 Links til indskolingen
Eksempler på animation

6 Hvad er animation? - en udtryksform med bevægelse

7 Animation - værksted

8 Børns animation

9 Filmbegreber Billede: frame. 24 pr. sek.
Indstilling: kontinuerlig uden stop af kamera Scene: en række indstillinger klippet sammen Sekvens: flere scener der danner et afsnit af filmens handling

10 Filmsprog Dramatugi / Beretttermodel? Location
Kamerabevægelse Tilt/panorering/ zoom.. Lydspor Billedbeskæring Synsvinkel Objektiv/subjektiv kamera

11 Supertotal

12 Total

13 Halvtotal

14 Nær

15 Synsvinkel Variation af synsvinkler Kameraet er tilskuerens øje
Fugl- normal- frøperspektiv

16 Aksel elsker biler

17 Fortælling om Axel- lad stregen fortælle

18 Lav en animation med steg
- giv vejen liv

19 Modeller en scene - her er også en fortolkningsmulighed

20 Virkemidler som opgaven
8. årgang arbejder med filmiske virkemidler

21 Her kan du gå i gang Filmlinjen.dk

22

23 Voice-over/ fortællerstemme
Voice-over svarer til en fortællerstemme. På film skelner man mellem on screen- og off screen- fortæller. On screen- fortælleren er synligt tilstede i filmen og svarer ofte til en 1. personsfortæller. Mens off screen- fortælleren ikke er synlig i filmen og ofte svarer til en 3. personsfortæller. Når en film har voice-over, har det ofte det formål at: forklare, hvad der sker på billedsiden; at give et overblik over en handling, der har fundet sted; at forklare en handling, der strækker sig over en længere periode, og som hovedpersonen (1. personsfortælleren) ser tilbage på m.v.

24 On-/off screen lyd Man skelner mellem on screen- og off screen lyd. On screen lyd er den lyd, som har en kilde i billedet – f.eks. ses en bil, så høres også motorens brummen. Men lyden af bilen kan stadig være i filmen, selvom man ikke ser bilen. Hvis bilen f.eks. lige er ‘kørt ud af’ billedet, så er lyden off screen lyd. Tilsvarende gælder alle andre lyde med kilder i eller uden for billedet – f.eks. dialog, lyden af en græsslåmaskine osv. En vekslen mellem brug af on- og off screen lyd er helt naturlig, men kan også bruges med en meget spændingsskabende effekt – særligt når man hører noget (off screen), man endnu ikke har set.

25 Sådan laves en scene Scene 15

26 Kuppet - Filmstriben 7 minutter kortfilm

27 Arbejd med andres film Se filmen
Snak filmen igennem med eleverne og hør deres bud på filmens dramaturgi og tema. Tag temaet omkring den nervøse stemning op og bed eleverne herudfra beskrive udviklingen af denne stemning, når de ser filmen igen. Forbered dem også på, at de skal beskrive de fire mænd. Se filmen igen. Lad eleverne beskrive den nervøse stemnings dramaturgi og lad dem lave en personkarakteristik af de fire mænd. Diskuter de forventninger man har, mens man ser filmen, og hvilken effekt det giver, at her er så lange pauser og så afdæmpet en handling. Lad eleverne betragte filmen som anslaget til en spillefilm. Hvilken slags film ville det så være (hvilken genre), og hvordan forestiller eleverne sig, at handlingen vil udvikle sig, og hvordan vil det gå personerne? Tage en afsluttende snak om filmens tema. Hvad vil den fortælle os, og lykkes det? Er Kuppet en god historie? Begrund.

28 Once Upon a time Intertekstualitet


Download ppt "Animation - en bevægelse der fortæller."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google