Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Studieretningsprojektet (SRP)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Studieretningsprojektet (SRP)"— Præsentationens transcript:

1 Studieretningsprojektet (SRP)
3g orientering 11. september 2014 v/Helene Clemens Petersen Risskov Gymnasium

2 Hvad er SRP?

3 Disposition i dag (1) Hvorfor SRP? (om formålet med SRP)
Hvad skal eleven kunne? (om målet med SRP) Hvilke rammer for projektet? (regler for SRP)

4 Disposition i dag (2) Vejledning med forberedelse – hvordan?
Opgaveformulering – hvordan? Bedømmelse – hvordan? Obs’er!

5 Formålet er, at du som elev
• arbejder selvstændigt med at fordybe dig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til din studieretning. • kombinerer forskellige faglige tilgange og discipliner, som forstærker den faglige fordybelse.

6 …formålet er … (fortsættelse)
• demonstrerer, at du er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant baggrundsstof. • gennemfører en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag.

7 De 7 mål er, at du som elev skal kunne…
1) demonstrere evne til faglige fordybelse og til at sætte dig ind i nye faglige områder, 2) udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder 3) beherske relevante faglige mål i de indgående fag

8 … de 7 mål…(fortsættelse)
4) udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale 5) demonstrere evne til faglig formidling 6) besvare en stillet opgave fyldestgørende; herunder overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen

9 … de 7 mål (fortsættelse)
7) Beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, fx citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse.

10 Hvilke rammer for SRP? (1)
Du skal skrive inden for et område og en faglig problemstilling: i et studieretningsfag på A-niveau (kan også være et studieretningsfag på B-niveau, som opgraderes til A-niveau i 3g) + i et fag på mindst B-niveau (blandt øvrige fag) Obs1: Vigtigt, at fagkombinationen lægger op til fagligt samspil og fordybelse i fagene og området. Tal med dine lærere og vejledere. Obs 2: Elever, hvor helt særlige forhold gør sig gældende: Du kan rådføre dig med dine lærere og ansøge mig om at skrive i ét fag (studieretningsfag A).

11 Hvilke rammer for SRP? (2)
Et fag indgår altid på det højeste niveau, som du har eller har haft ved udgangen af 3g. Eksempel: Du har i 1g og 2g haft Ma. Du vælger at få MA i 3g. – Du skal så inddrage MA i din SRP.

12 Hvilke rammer for SRP (3)
Besvarelsen af SRP skal udarbejdes i løbet af i alt 10 undervisningsfrie skoledage. Opgaveformuleringen udleveres ved skriveperiodens start. Der er obligatorisk SRP-vejledning på RiG. Skemalægning heraf v/skemalægger i lectio.

13 Hvilke rammer for SRP (4)
Du skal forberede dig til vejledningsmøderne. Indgår ét eller flere fremmedsprog, skal nogle af de anvendte kilder være på det / de fremmede sprog. Opgaven skal udarbejdes på dansk. I ganske særlige tilfælde kan andet komme på tale. Kontakt vejlederne, som I givet fald drøfter sagen med mig.

14 Hvilke rammer for SRP (5)
Opgaven skal indeholde et kort resumé på engelsk – et abstract – på linjer.

15 Hvordan bedømmes SRP? Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse.

16 Hvordan arbejder du med SRP? - kom i gang  -

17 Datoplan: ”SRP optakt” på mandag 15. september – godt i gang!
Undervisningsdag i klassen sammen med to af jeres studieretningslærere. I tager hul på, hvordan man arbejder med SRP. Om krav og muligheder.

18 Datoplan : Lectio-deadline tirsdag 23. september kl. 12
Du indrapporterer via LECTIO (se din lectioforside allerede fra i dag): 1) dit valg af de 2 SRP-fag (dropdown menu; Vælg studieretningsfag A + andet fag på B/A 2) det område, du forventer at skrive i (formuleres rummeligt ved max. 5 ord) HUSK at have rådført dig kort med dine faglærere.

19 Datoplan: Første vejledning kommer til at fremgå af dit lectioskema 29
Datoplan: Første vejledning kommer til at fremgå af dit lectioskema 29. september Tirsdag 29. september udmelder skemalægger i lectio tidspunkt for din første vejledning. Det fremgår også, hvilke vejledere du får. Den første vejledning ligger enten 2. eller 3 oktober inden for tidsrummet kl Den anden vejledning ligger enten 5. eller 6. november inden for tidsrummet kl Den tredje vejledning foregår enten 15. eller 16. december i løbet af dagen.

20 Vejledningsmøder er obligatoriske, og du skal forberede dig - aftal før første vejledning med en af dine vejledere, hvad der forventes af dig Tænk og skriv: Empiri, data, litteratur:

21 Første vejledning Enten 2. eller 3 oktober inden for tidsrummet kl : Du har forberedt et mindmap eller et andet mindre oplæg, som du bruger til at præsentere dine foreløbige overvejelser om fagligt område og de to fags samspil ud fra. Dine vejledere giver feedback og udvikler idéer sammen med dig. I aftaler, hvad du skal arbejde med frem til anden vejledning og kan få brug for sparring til.

22 Anden vejledning Anden vejledning ligger enten 5. eller 6. november inden for tidsrummet kl Du fremlægger det, du har aftalt med vejlederne, og de overvejelser du derudover har gjort dig. Du får feedback og indgår i dialog med vejlederne om det videre arbejde med dit område. Herunder hvordan området kan vinkles i forhold til en opgaveformulering (som eleven ikke må kende før udlevering, men hvis indhold til gengæld ikke må være helt ukendt for eleven).

23 Opgaveformulering v/vejlederne
Vejlederne formulerer opgaveformuleringen, som tager hensyn til de krav, der stilles til en SRP-opgaveformulering. Vejledernes udgangspunkt er endvidere de vejledninger, der har fundet sted med eleven.

24 Udlevering af opgaveformulering
Fredag 21. november kl : Udlevering af SRP-opgaveformuleringer v/administrationen på C-terrassen. Du skal personligt afhente din opgaveformulering. Vejlederne er til stede og afklarer evt. tvivlsspørgsmål vedr. opgaveformulering.

25 Datoplan: 2 skrivedage + 8 skrivedage inkl. 3. vejledning. 22. dec. kl
Datoplan: 2 skrivedage + 8 skrivedage inkl. 3. vejledning. 22. dec. kl slut! Torsdag 27. november – fredag 28. november: Her har du skrivedagene nr Vejlederne aftaler med dig, hvordan it-kontakt foregår. Via konference eller mail. Torsdag 11. december – mandag 22. december kl : Her har du skrivedagene nr I denne periode har du den sidste obligatoriske vejledning 15. eller 16. december Mandag 22. december mellem kl og 13.30: Du har deadline for elektronisk aflevering af SRP i LECTIO + din aflevering af din SRP i 3 eksemplarer på C-terrassen.

26 Obs! Ved sygdom Du skal kontakte gymnasiets kontor straks, hvis du bliver syg i SRP-skriveperioden. Du skal skaffe lægeerklæring. Der er principielt 2 muligheder ved sygdom: Eleven kan få forlænget projektperioden i et omfang, så der kompenseres for følgerne af elevens sygdom. Eleven skal til sygeeksamen, dvs. processen skal forløbe helt forfra.

27 Obs! Ved snyd Af eksamensbekendtgørelsens § 20 fremgår, at en elev, der uretmæssigt har skaffet sig hjælp ved fx at udgive en andens arbejde for sit eget (”snyd”), skal bortvises fra prøven. Et nyt studieretningsprojekt kan først udarbejdes i den efterfølgende termin, og der skal udarbejdes en ny opgaveformulering til det nye projekt. Jævnfør:

28 Info om SRP på RiGs hjemmeside
Undervisning > Opgaver > SRP

29 God fornøjelse med SRP Hvordan slipper du for et dårligt SRP-forløb?
Hvordan får du et godt SRP-forløb? Denne præsentation lægges på RiGs hjemmeside. Venlig hilsen Helene Clemens Petersen, vicerektor.


Download ppt "Studieretningsprojektet (SRP)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google