Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledere mellem profession, management og demokrati Karina Sehested, Seniorforsker Skov og Landskab, KU.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledere mellem profession, management og demokrati Karina Sehested, Seniorforsker Skov og Landskab, KU."— Præsentationens transcript:

1 Ledere mellem profession, management og demokrati Karina Sehested, Seniorforsker Skov og Landskab, KU

2 Professionsstyrets udfordring  Før: Den autonome profession Balance mellem profession og bureaukrati Patient som passiv og autoritær  Nu: Den interaktive profession Balance mellem profession, management og demokrati Patient som aktiv og kompetent

3 Organisering og styring Selvstændige driftsenheder ”Firmatisering” og privatisering Strategisk forvaltning og stabsfunktioner Direktioner og fælles/distrikt/område- ledelser Kontraktstyring med mål og rammer Kvalitets- og processtyring Resultatstyring Borger/bruger- undersøgelser Dokumentation og information

4 Nye fagprofessionelle lederroller Fra professionsloyalitet til Ledelse Fra egen ekspertviden til delt ekspertviden Inddrage lægmandsviden Udøve self-policing og management Integrere andre værdier end de faglige i ledelse, fx effektivitet og demokrati Skabe netværk og kontakter med flere aktører

5 Den fagprofessionelle leder som: Rationale og orientering Nødvendig viden Netværk og patient- opfattelse Faglig udviklingsleder Faglighed og politik: Fagligt passende produkt (patientforløb) Faglig specialviden. Kommunikation og formidling Prof. netværk, pol/adm netværk: Lukkede og elitære Patient som modtager Manager Politik og effektiv gennemførelse: Politisk passende produkt (patientforløb) Generel faglig viden. Viden om ledelse og politiske processer Pol/adm netværk, formelle organisationer: Lukkede og elitære Patient som organisation Driftsleder Konkurrence og økonomi: Det mulige produkt (patientforløb) Generel faglig viden. Viden om økonomi og ledelse Lokale partnere Pol/adm netværk: Lukkede og elitære Patienter som grupper Netværksleder Fællesskab og konsensus: Den gode proces (patientforløb) Generel faglig viden. Viden om organisering og processer Alle relevante aktører: Åbne og plurale Patienter som direkte deltagere

6 Kvalitet og viden To videnformer: -Generel, abstrakt og videnskabelig viden -Lokal, konkret og situeret viden Kvalitet opnås ved at integrere videnformer!

7 Den etiske fordring Fagprofessionelle ledere skal sikre og garantere interaktion af videnformer

8 Nye kompetencer:  Evnen til at samle og integrere forskellige videnformer  Epistemologisk bevidsthed: evnen til at se og forstå ”den anden”  Kritisk evne til at krydse grænser og sætte grænser  Formidlingsevner  Evnen til at processtyre


Download ppt "Ledere mellem profession, management og demokrati Karina Sehested, Seniorforsker Skov og Landskab, KU."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google