Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Løjtegårdsskolen tirsdag d. 12. januar 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Løjtegårdsskolen tirsdag d. 12. januar 2010"— Præsentationens transcript:

1 Løjtegårdsskolen tirsdag d. 12. januar 2010
1.Klasser skoleåret 2010/11

2 Løjtegårdsskolen Velkommen til alle samarbejdsparter: Forældre
Fritidshjemspersonale fra Byggelegepladsen og Løjtegårdsvej 60 0.klassepersonale Kommende 1.klasselærere

3 Løjtegårdsskolen Nuværende lærere og pædagoger kender I, men hvem bliver de nye 1. klasselærere? Julie Flindt Kristina Borre Petersen Mia Sørensen Katja Gøtrik Lone Funder Petersen

4 Løjtegårdsskolen 0.klasser 2009/10 0.a – 27 børn 0.b – 27 børn
0.c – 24 børn

5 Løjtegårdsskolen Matematikken:
78 børn i 3 klasser = gennemsnitligt 26 elever pr. klasse 78 børn i 4 klasse = gennemsnitligt 19,5 elever pr. klasse

6 Løjtegårdsskolen Hvis vi fortsatte med 3 klasser:
Risiko for endnu højere klassekvotienter, fordi der skal være plads til tilflyttere Megen støj Ved 27 elever og 1 lærer er der 1½ minut pr. elev i hver lektion Vanskelige vilkår for undervisningsdifferentiering

7 Løjtegårdsskolen Ulemper ved at dele klasserne:
Forholde sig til andre samarbejdsrelationer Opbrud med én klasse ét fritidshjem - tanken

8 Løjtegårdsskolen Fordele: Roligere læringsmiljø
Bedre muligheder for undervisningsdifferentiering Flere lærerminutter pr. elev Bedre plads i klasselokalet

9 Løjtegårdsskolen Hvordan: Perioden januar – maj
Iagttage elevers relationer og relationskompetencer Iagttage elevers (sam)arbejdsmønstre Tværklasse undervisning ”Ønskebørn”

10 Løjtegårdsskolen Iagttage elevers relationer og relationskompetence
Hvem trives det enkelte barn i leg med? Hvordan er barnet i stand til at etablere nye relationer? Hvordan indgår barnet i en leg? Hvordan løser barnet sine konflikter? Er der andre børn, som den enkelte er særlig knyttet til – og er den tilknytning gensidig?

11 Løjtegårdsskolen Iagttage elevers (sam)arbejdsmønstre:
Hvordan arbejder barnet alene? Hvordan indgår barnet i samarbejde med andre? to – og – to / grupper / større klassefællesskab Hvordan lader barnet sig (klasse)lede? Hvem har barnet gode samarbejdsvaner sammen med?

12 Løjtegårdsskolen Tværklasse undervisning:
Man starter alle dage i egen (gamle) klasse Derefter i mindre grupper Sproglig opmærksomhed Matematiske forståelser Fri leg Samarbejdsøvelser

13 Løjtegårdsskolen I marts måned kan man få ”Ønskebørn”:
Alle elever får mulighed for at vælge 4-6 kammerater, som de ønsker at gå i klasse med Alle hjem får en ”ønskeseddel” Vi vil bestræbe os på at alle børn får mindst 2 ønskevenner med

14 Løjtegårdsskolen Når man ønsker, skal man huske:
Hvad der er bedst for sit barn At det der bedst for dit barn ikke nødvendigvis er det du synes er det bedste for dig som forælder

15 Løjtegårdsskolen Vær opmærksom på: Hvordan dit barn leger
Er der ligeværdighed i legen? Kan børnene selv finde på, eller har de brug for voksenstyring / igangsætning af lege Hvordan løser dit barn og kammeraten konflikter?

16 Løjtegårdsskolen Læg mærke til: Hvem taler dit barn om?
Hvordan omtaler dit barn kammerater? Når dit barn gerne vil lege med en bestemt kammerat, går det så godt?

17 Løjtegårdsskolen Spørg dit barn:
Hvem er god til at arbejde sammen med dig? Hvorfor er han/hun god? Hvem synes du er en god kammerat? Hvorfor er han/hun en god kammerat?

18 Løjtegårdsskolen Husk: Børnevenskaber skifter
Man kan sagtens have flere ”bedste venner” – og de kan blive skiftet ud i løbet af kort tid… At dit barn har stadig kammeraterne på fritidshjemmet At en god (sam)arbejdesrelation ikke nødvendigvis er det samme som en god legerelation

19 Løjtegårdsskolen Perioden uge 14 – 18 Perioden uge 18 – 24
Større grupper arbejder sammen som klasse nogle moduler om ugen Ugerne 14 – 16 bruges af personalet til at sammensætte klasser Perioden uge 18 – 24 Ugerne 18 – 20 klasselærerne vurderer i samarabejde med pædagogisk personale de nye sammensætninger Kommende 1. klasselærere med i undervisningen onsdag i 2. modul og torsdag i 1. modul

20 Løjtegårdsskolen Hvornår ved vi noget?
Nye klasselister er færdige i uge 20 (17. – 21. maj) Forældremøde i nye klasser inden skolernes sommerferie Evt. nye aftaler Evt. nye legegrupper Valg af nyt klasserådsrep.

21 Løjtegårdsskolen Hvem gør hvad? Fritidshjemspædagogerne:
Iagttager relationer og relationskompetencer Indgår i klassesammensætningen 0.klasselærerne: Iagttager arbejdsrelationer Strukturerer samarbejdsfora Laver klassesammensætningsforslag 1.klasselærerne: Iagttager elevsamspillet Forældrene Iagttager børnenes indbyrdes relationer Laver ”Ønskeseddel” til brug ved klassesammensætning

22 Løjtegårdsskolen FAQ Har man vetoret? Nej
Bliver klasserne måske slået sammen igen, hvis nu nogen flytter? Det ved man ikke Bliver der lige mange elever i hver klasse? Nej Kan der tages særlige hensyn? Ja – der bliver plads på ”ønskebørneseddel” til særlige kommentarer

23 Løjtegårdsskolen Målet er:
At få 4 rigtig gode klasser hvor børnene kan trives og lære i et godt, roligt og inspirerende læringsmiljø At lege de nye sammensætninger på plads på en for børnene så rolig og overskuelig måde som muligt At sikre at flest mulige relevante betragtninger inddrages i planlægningen At sikre størst mulig tryghed for børn og forældre igennem hele processen

24 Tak for i aften Kom godt hjem
Spørgsmål? Tak for i aften Kom godt hjem


Download ppt "Løjtegårdsskolen tirsdag d. 12. januar 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google