Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læringsmiljøvurdering - dynamisk udvikling af pædagogiske læringsmiljøer Svendborg den 14. marts 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læringsmiljøvurdering - dynamisk udvikling af pædagogiske læringsmiljøer Svendborg den 14. marts 2013."— Præsentationens transcript:

1 Læringsmiljøvurdering - dynamisk udvikling af pædagogiske læringsmiljøer
Svendborg den 14. marts 2013

2 Dagsorden Hvordan kan vi forstå et læringsmiljø?
Hvem vurderer læringsmiljøet? Hvordan foregår det konkret? Fra vurdering til udvikling af praksis Dialog i grupper

3 Hvordan kan vi forstå et læringsmiljø?

4 Følgende har været involveret i afgrænsningen
International forskning – ECERS modellen Erfaring fra andre byer i Danmark Udarbejdelse af ny model til vurdering af læringsmiljøet: - Pædagoger - Dagtilbudsledere - Forskningsmiljø: NVIE, DPU, UCL Pilottestning i 24 børnehuse Efterjusteret og gennemført Parallel model for dagplejen er under udarbejdelse

5 læringsmiljøets temaer
Udvikling af inkluderende læringsmiljøer Personales kvalifikationer, kompetencer og engagement Omsorg og trivsel Pædagogiske læreplaner Fysisk indretning og anvendelse Evt.

6 Hvem vurderer Læringsmiljøet?

7 Deltager-observation
Læringsmiljø Selvvurdering (teamleder pædagoger medhjælp. dagplejere) Deltager-observation (ressource-pædagoger) Brugeroplevet effekt (forældre) Børnevurdering (5-6 år) Observation (områdeleder + konsulent) (Teamleder dagplejepæd.)

8 Hvordan foregår vurderingen af læringsmiljøet?

9 Kombination af Kvantitativ og kvalitativ metoder
Elektroniske spørgeskemaer: - medarbejdere og ledere - forældre - børn Deltagende observation: - alle teamledere observerer 2 dage i ‘fremmed’ børnehus - alle dagplejepædagoger observerer 2 gange 1 dag i ‘fremmede’ legestuer - alle observanter skriver lille fortælling og både god og dårlig praksis Passiv observation - Områdeledere og konsulenter observerer 2 gange 1 dag i tilfældigt udvalgte børnehuse og legestuer

10 Hvordan er spørgsmålene formuleret?
50 Medarbejderspørgsmål Alle er målrettet den reelle praksis – og ikke den intenderede. Altså, hvad kan man konkret opleve eller se… I hvilken grad... fra 1 – 5 Eksempel: I hvilken grad er rummene indrettet i børnehøjde? 30 Børnespørgsmål Vælg mellem dansk eller engelsk Eksempel: Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i børnehaven? 22 Forældrespørgsmål Eksempel: Lærer dit barn at finde glæde ved at bevæge sig?

11 Kvantitative data fra spørgeskemaer kombineres med kvalitative data fra observationer
Fortællinger Observa-tioner Spørge-skemaer

12 God pædagogisk praksis
”Børnehuset har siden før sommer talt om, hvad der sker, når man smider ting i naturen. De lavede inden sommer en plastik kasse med forskellige ting, sølvpapir, køkkenrulle papir, tomat, agurk, bananskral, rugbrød, pasta og kartoffel. Denne kasse har de kikket til ca. 1 gang om ugen, den blev, da jeg var til stede, vist frem i deres samling, og efter 3 mdr. var det kun sølvpapiret der var tilbage. Det fik de en rigtig god snak med børnene om. Det var en god måde at få børn i den alder til at forstå, hvad der sker i naturen. Dette tema vil jeg bruge i eget børnehus.”

13 Dårlig praksis ”Vi er på legepladsen og puster balloner op til børnene. De fleste børn har fået en ballon. En pige kommer og siger, at hendes ballon er fløjet over hegnet. Pædagogen siger, at det er den ikke. Pædagogen påstår at ballonen sprang, da pigen legede med den oppe på bakken. Pigen fastholder, at ballonen er fløjet over hegnet. Pædagogen gentager, at den er sprunget. Flere af de andre børn har fået nye balloner, hvis deres ballon er sprunget og de er kommet med den snor ballonen har været i. Pigen begynder, at græde da hun får at vide, at det kan hun ikke, da hun ikke har nogen snor. Pigen siger, at hendes snor ligger på den anden side af hegnet. Hun går grædende væk. Kort tid efter denne situation har udspillet sig, går jeg langs hegnet. Her ser jeg, at ballonen ligger på den anden side med pigens navn på.”

14 Praksis bliver meget konkret
…og det bliver svært ikke at handle

15 Hvordan ser Læringsmiljøprofilen ud?

16 profilerne 3 niveauer Samlet kommune – gennemsnit af alle læringsmiljøer Hvert enkelt område – gennemsnit af alle børnehuse eller legestuer inden for området Hver enkelt børnehus eller legestue Søljediagrammer hvor hvert tema indenfor læringsmiljøet Talværdi eller lagkager inden for hvert enkelt spørgsmål

17 3,5 Pædagogiske læreplaner 3,1 Fysisk indretning og anvendelse
Kritisk værdi Børnehusniveau 3,7 Omsorg og trivsel 3,5 Pædagogiske læreplaner 3,1 Fysisk indretning og anvendelse 3,4 Det pædagogiske personales kvalifikationer, kompetencer og eng. 3,6 Udvikling af inkluderende læringsmiljøer

18 Handleplaner Det er handleplanerne som udvikler praksis – ikke vurderingen i sig selv En handleplan kan eksempelvis være en Smtte-model Handleplaner implementeres gradvist – og evalueres Teamleder og dagplejepædagog er ansvarlige

19 Proces i læringsmiljøvurdering over eks. 2 år
Læringsmiljøet vurderes fra flere vinkler Der udarbejdes profiler på flere niveauer Forvaltning: Pædagogisk tilsyn Kvalitetsrapport for dagtilbud Leder: På baggrund af profiler og tilsyn udarbejdes der handleplaner Handleplaner implementeres og praksis kvalificeres Der foretages ny læringsmiljø-vurdering

20 Dynamisk udvikling af pædagogisk praksis
Høj grad af læring hos børn Højere kvalitet i læringsmiljøet Øget faglighed Systematisk refleksion hos medarbejdere

21


Download ppt "Læringsmiljøvurdering - dynamisk udvikling af pædagogiske læringsmiljøer Svendborg den 14. marts 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google