Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sprogpakken Praksisopgaven.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sprogpakken Praksisopgaven."— Præsentationens transcript:

1 Sprogpakken Praksisopgaven

2 Praksisopgaven Rammesætning for praksisopgaven Mål for observationen
4 udvalgte aktiviteter, hvoraf der vælges én aktivitet Fastlagt indsatsområde: ”De understøttende sprogstrategier” Opstilling af mål Udgangspunktet kan f.eks. tages i en sprogvurdering der viser at et barn har særlige eller fokuserede behov, i en tilrettelagt aktivitet eller i en af hverdagens rutinesituationer Indsatsområde Vælg få konkrete indsatser der skal iværksættes for at nå frem til målet. Indsatserne udgør fokusområder i observationen 3.ktivitet Beskrivelse af den aktivitet der skal understøtte målsætningen Inddragelse af forældre Beskrivelse af, hvordan forældrene vejledes så de selv kan være aktive i deres barns sproglige udvikling Løbende evaluering Hvilke tegn kan undervejs i forløbet indikerer, at det valgte indsatsområde bevæger sig frem mod målet. Det er især den løbende evaluering der er udgangspunkt for observationen Kollegial feed back Hvornår og hvordan skal den kollegiale feed back foregå? Overvej hvilke temaer der skal drøftes og aftal hvordan udvekslingen skal ske. Aftal hvilke etiske spilleregler der skal gælde. Evaluering Hvornår og hvordan sker den endelige evaluering.

3 Observationsskema Den valgte aktivitet Beskrivelse af situationen
Indsatsområde Observation Dialogisk læsning Rutinesituation Spontan samtale Struktureret forløb Hvordan er aktiviteten organiseret? Hvad sker der i aktiviteten? Hvem deltager i aktiviteten? De understøttende sprogstrategier Noter hver gang de understøttende sprogstrategier anvendes Følg barnets interesse Brug åbnende spørgsmål Vent på barnets svar Fortolk og udvid, hvad barnet siger Hjælp barnet med at sætte ord på Forklar ord, barnet ikke kender i forvejen Træk på barnets egne erfaringer Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen Ret ikke barnets fejl direkte

4 Den endelige opgave består af
En objektiv beskrivelse af aktivitetens gennemførelse og en opgørelse af, hvor ofte de understøttende sprogstrategier inddrages i samtalen. En reflekteret beskrivelse af, hvad du især har hæftet dig ved i observationen Dine overvejelser over de udviklingspotentialer du ser i institutionen Til kursets 3. dag medbringes Din observation Jeres lokale læreplan, der beskriver, hvordan I arbejder med temaet ”Sprog” På baggrund af den konkrete observation og teksterne om ”Understøttende sprogstrategier” og ”Samtaler i hverdagen”,

5 Fra observationen til praksis
Dag 2 Opgaven præsenteres Praksisperioden Observation i egen institution Dag 3 Kollegial feedback på observationen Observationen kvalificeres i forhold til bestemmelserne i Læreplanerne Indsatsområde defineres Dag 4 Ændringer i praksis – i det nære samarbejde Ændringer i praksis – i et institutionsperspektiv Strategiplan for implementering af indsatsområdet


Download ppt "Sprogpakken Praksisopgaven."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google