Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning."— Præsentationens transcript:

1 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning Software fra Svensk Dataförvaltning AB Præsentationen Orientering om Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning Samarbejdet KKO og Svensk Dataförvaltning AB v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning ”SDF Servicesystem KuldeVarme” og ”SDF Service Online” – i DK-versioner v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning ”SDF Kvalitetssystem MAKCI” og øvrige programelementer” v/ Ingvar Larsson, Svensk Dataförvaltning AB Afrunding v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

2 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning Software fra Svensk Dataförvaltning AB Præsentationen Orientering om Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning Samarbejdet KKO og Svensk Dataförvaltning AB v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning ”SDF Servicesystem KuldeVarme” og ”SDF Service Online” – i DK-versioner v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning ”Kvalitetssystem MAKCI” og øvrige programelementer” v/ Ingvar Larsson, Svensk Dataförvaltning AB Afrunding v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

3 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning (KKO) En selvstændig, uafhængig og frivillig brancheordning Kun for Autoriserede, Anerkendte eller sagkyndige kølefirmaer med certificerede kvalitetssystemer efter DS/EN ISO 9001 Medlemskab forudsætter erhvervelse af kursusbevis efter godkendt prøve ved et KKO-kursus Medlemsantallet var 36 kølefirmaer pr. 9/3-2009 En ”ordning” – ikke en ”forening” Ordningen ledes af en KKO-udvalg og administreres af et sekretariat

4 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 KKO-udvalget Ordningens KKO-udvalg består af: Jan Nørgaard, Jan Nørgaard Køleanlæg Aps, formand Jørn Sminge, Kronjyllands Køleteknik, næstformand Preben Munter, SEAS-NVE Strømmen A/S Søren Lykke Jensen, NIRAS A/S Flemming Bodin, ahlsell køl A/S Hardy Mogensen, SuperGros A/S Ove Rasmussen, NNE A/S Sales & Project Execution Rikke Marie Hald, Energistyrelsen (observatør) Lone Kielberg, Miljøstyrelsen (observatør) Claus Schøn Poulsen, Teknologisk Institut (observatør)

5 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 KKO´s formål 1) iflg. vedtægterne, samt idégrundlag, indhold og virke 1. Tilstræbe kun at installere køleanlæg, der fungerer med god driftssikkerhed og lavest mulig miljøbelastning i hele levetiden gennem opfyldelse af fastsatte kvalitetskrav. 2. Etablere en kvalitetssikringsordning, som sætter kølefirmaer i ordningen i stand til at opfylde kvalitetskravene. 3. Sikre at slutbrugeren/anlægsejeren informeres om ordningens fordele. 1) forkortede og let omskrevne Nøgleord for KKO-ordnings idégrundlag er ”ansvarlig installation, drift og vedligehold af kølesystemer”, energibesparelse, lave totale driftsomkostninger, miljømæssig optimering og længere levetid. Ordningen har udarbejdet et kvalitetskoncept, et udgangspunkt og ”professionelt” grundlag for design, beregning og dimensionering af nye køleinstallationer, samt dertil hørende beregningsprogrammer.

6 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 KKO´s aktiviteter Sekretariatsopgaver Samarbejdsrelationer Internt rettede medlemsaktiviteter Eksternt rettede aktiviteter Markedsføring Design- og dimensioneringsgrundlag Beregningsprogrammer Kvalitetssikringskoncept Uddannelse og efteruddannelse Garantiordning Hjemmeside …

7 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 Kvalitetssikringskoncept iht. DS/ISO 9001 Elementer i KKO´s kvalitetssikringsplan Konceptet skal opdateres ift. AT´s krav til sagkyndige virksomheder med certificerede kvalitetssystemer efter DS/EN ISO 9001…

8 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 Håndbog for anlægsdesign, -beregning og dimensionering KKO-krav til dimensionering af … 4.1 Køle- eller varmepumpesystem 4.2 Aggregat/unit 4.3 Kompressor/kompressoraggregat 4.4 Fordamper 4.5 Kondensator 4.6 Mellemkøler 4.7 Economizer 4.8 Kaskadekøler 4.9 Køler 4.10 Kuldeakkumulator 4.11 Varmeakkumulator 4.12 Varmeafgiver 4.13 Rørsystem 4.14 Styrings- og reguleringsudstyr

9 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 KKO-programmer KKO-beregning af … Kuldebehov Fordampere Gruppering af kølesteder Kompressorer Kondensatorer Rør Afprøvning

10 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 Hjemmesiden www.kk-ordning.dkwww.kk-ordning.dk www-indhold… Forside Om ordningen Firmaer KKO-kursus Links Downloads Medlemsside SDF-programmerne ISO 9001

11 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 KKO´s interessenter - og tilbud  Assistance fra sekretariatet  Udgangspunkt for beregning og dimensionering  PC-baseret beregningsværktøj til dimensionering og dokumentation  Kvalitetskoncept  On-line adgang til informationer på hjemmeside  Markedsføring af kvalitetsanlæg  Køleteknisk uddannelse og efteruddannelse  Garantiordning Køber og slutbruger Konsulent og rådgiver Grossister Autoriseret kølefirma

12 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 Medlemmerne R.C. Køleteknik, SSC Køleteknik A/S, LINDBERG KØLETEKNIK

13 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning Software fra Svensk Dataförvaltning AB Præsentationen Orientering om Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning Samarbejdet KKO og Svensk Dataförvaltning AB v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning ”SDF Servicesystem KuldeVarme” og ”SDF Service Online” – i DK-versioner v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning ”SDF Kvalitetssystem MAKCI” og øvrige programelementer” v/ Ingvar Larsson, Svensk Dataförvaltning AB Afrunding v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

14 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 Samarbejdet KKO og Svensk Dataförvaltning AB KKO´s interesser En samarbejdsrelation til gavn og nytte for ordningen og dens aktiviteter Medlemspleje; noget, der giver medlemmerne ”value for money” Markedsføring af kvalitetssikringsordningen overfor kunder og slutbrugere Adgang til hensigtsmæssige og brugervenlige programmer … Et kvalitetssikringskoncept, der giver medlemmer mulighed for at dokumentere udført projektering, installation og service overfor slutbrugerne. Kvalitetskonceptet Sagkyndige virksomheder med certificerede kvalitetssystemer iht. DS/EN ISO 9001 KKO´s kvalitetskoncept SDFAB´s Servicesystem og Kvalitetssystem MAKCI Samarbejdsaftale Eneret til al salg af SDF-programmerne (både svenske og danske udgaver) i Danmark

15 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning Software fra Svensk Dataförvaltning AB Præsentationen Orientering om Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning Samarbejdet KKO og Svensk Dataförvaltning AB v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning ”SDF Servicesystem KuldeVarme” og ”SDF Service Online” – i DK-versioner v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning ”SDF Kvalitetssystem MAKCI” og øvrige programelementer” v/ Ingvar Larsson, Svensk Dataförvaltning AB Afrunding v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

16 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 ”SDF Servicesystem KuldeVarme” Udviklet for at installationsvirksomheder kan få et moderne, enkelt og effektivt værktøj til udførelse af det administrative arbejde. Svensk Dataförvaltning AB har udviklet systemer for installatører siden 1989 og har gennem årene fået stor erfaring med branchen. Systemerne findes nu installeret i mere end 500 virksomheder i Sverige ”Servicesystemet” varetager det daglige virke i en servicevirksomhed med planlægning og udførelse af forskellige typer af service og installation. Gennem udviklingen er der brugt megen tid på at få programmet til at blive så enkelt og intuitivt som muligt. Programmet anvender samme database som de andre programmer i serien. Kunder, anlæg og aggregater, som er indarbejdet i ”DV-instruktioner” eller ”Kvalitetssystem MAKCI”, også findes i ”Servicesystemet”. KuldeVarme-modulet med kontrolrapporter og kølemiddelstatistik er udviklet i samarbejde med Kylentreprenörernas Förening i Sverige. Den danske version af programmet er oversat og tilpasset danske forhold i samarbejde med Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning.

17 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 ”SDF Servicesystem KuldeVarme”

18 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 ”SDF Servicesystem KuldeVarme”

19 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 ”SDF Servicesystem KuldeVarme”

20 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 ”SDF Servicesystem KuldeVarme”

21 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 ”SDF Servicesystem KuldeVarme”

22 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 ”SDF Service Online” Med ”Service Online” er man i forbindelse med ”SDF Servicesystemet” som findes på kontoret. Derved har teknikeren direkte adgang til arbejdsordrer, kontrolrapporter og andre hjælpemidler som anvendes i branchen. Teknikken er baseret på at information hentes via en mobiltelefon, en PDA (en lille håndbåren PC) eller er bærbar PC. Med opkobling til ”Servicesystemet” kan arbejdet let planlægges, teknikeren har fuld kontrol over, hvad der skal gøres og fakturaen kan praktisk taget udarbejdes i samme øjeblik at teknikeren har afsluttet arbejdet. Ordrer, der er oprettet i ”SDF Servicesystem”, kan nås af serviceteknikeren via hans PDA. Teknikeren kan direkte på stedet afrapportere, hvad der er foretaget med f.eks. timer og materialer. Via ordren med tilhørende aggregat/system kan checklisten udfyldes med eventuelle påfyldninger og aftapninger af kølemiddel. Selv kontrolrapporten kan let udfyldes. Via ”Servicesystemet” kan kontoret følge med i, hvad der foregår og afrapporterede ordrer kan kontrolleres for godkendelse og fakturering. Via ”Service Online” kan man endda også maile ordrer, kontrolrapporter eller fakturaer til den aktuelle kontaktperson. Online-modulet er udviklet i samarbejde med Kylentreprenörernas Förening i Sverige. Den danske version af programmet er oversat og tilpasset danske forhold i samarbejde med Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning.

23 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 ”SDF Service Online” Vanskelig læsbare håndskrevne formularer, manglende oplysninger, telefonsamtaler for at finde frem til den rigtige kontaktperson og adresse, dobbeltarbejde når formularer og arbejdssedler skal indtastes i PC´en på kontoret osv. eksisterer ikke mere!

24 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning Software fra Svensk Dataförvaltning AB Præsentationen Orientering om Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning Samarbejdet KKO og Svensk Dataförvaltning AB v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning ”SDF Servicesystem KuldeVarme” og ”SDF Service Online” – i DK-versioner v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning ”SDF Kvalitetssystem MAKCI” og øvrige programelementer” v/ Ingvar Larsson, Svensk Dataförvaltning AB Afrunding v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

25 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 ”SDF Kvalitetssystem MAKCI” og øvrige programmer SDF DV-Instruktioner (DU-Instruktioner) Letter arbejdet med at skabe drifts- og vedligeholdsinstruktioner for køle-, VVS og ventilationsanlæg. SDF Kvalitetssystem MAKCI (Kvalitetsystem MAKCI) Brugervenligt program som forenkler arbejdet med kvalitetsdokumenta- tion. MAKCI samler alt på et sted! SDF Risikobedømmelse (Riskbedömning) Køleinstallatørens hjælpemiddel til forskellige risikobedømmelser som risikokortlægning og analyse. Iht. AFS og PED. SDF Kølekalkulation (Kylkalkyl) Køleinstallatørens hjælpemiddel til kalkulation og tilbudsgivning. Hurtig og korrekt håndtering af forespørgsler. SDF Beregning af tryksikring (Beräkning av tryckavsikring) Sikker installation ved hjælp af tryksikring sørger du for at installationen er forsvarlig.

26 KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning Software fra Svensk Dataförvaltning AB Præsentationen Orientering om Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning Samarbejdet KKO og Svensk Dataförvaltning AB v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning ”SDF Servicesystem KuldeVarme” og ”SDF Service Online” – i DK-versioner v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning ”SDF Kvalitetssystem MAKCI” og øvrige programelementer” v/ Ingvar Larsson, Svensk Dataförvaltning AB Afrunding v/ Svenn Hansen, Sekretariatet for Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning


Download ppt "KØLEBRANCHENS KVALITETSSIKRINGSORDNING AUTORISEREDE KØLEFIRMAER 1186463_Danske Køledage 2009 ver1.ppt Svenn Hansen 2009.03.09 Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google