Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Infoaften 9.kl. Ungepakke 2: uddannelsesparathed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Infoaften 9.kl. Ungepakke 2: uddannelsesparathed"— Præsentationens transcript:

1 Infoaften 9.kl. Ungepakke 2: uddannelsesparathed
Uddannelsesguiden – valg af uddannelse ug.dk Uddannelsesplanen, minuddannelse.net Optagelse.dk - tilmeldingen Deadline: 1.marts!!

2 Uddannelsesparathed Alle elever, som forlader grundskolen (9. eller 10. kl.), skal vurderes i forhold til deres uddannelsesparathed. Vurderingen foretages i forhold til valget af ungdomsuddannelse: 1) Gymnasiale uddannelser 2) Erhvervsuddannelser Elever med indgået uddannelsesaftale anses for uddannelsesparate Der vurderes i forhold til følgende: faglige forudsætninger - karakterer, relevante prøver, styrkesider, beherskelse af dansk, opgaveforståelse, læringspotentiale personlige forudsætninger - fremmøde/fravær, møde til tiden, motivation, selvindsigt, ansvar for egen læring sociale forudsætninger - samarbejdsevne, evne til at indgå i relationer, konflikthåndtering, adfærd, modenhed

3 15-17-åriges pligt 15-17-årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse mv. med sigte på, at den unge gennemfører en uddannelse. Uddannelsesplanen skal beskrive, hvordan pligten opfyldes. Den unge kan i særlige tilfælde fritages for pligten. Forældrene skal inddrages. Kommunen fører tilsyn med, at den unge overholder pligten og træffer afgørelse af om pligten overholdes. Kommunen kan fratage ungeydelsen eller give den til den unge selv.

4

5

6

7 10. Klasse Efterskole www.efterskole.dk
10. klasse i Odense 10. klasse i Odense foregår på folkeskoler, i privatskolerne, i ungdomsskolerne og nogle i samarbejde med erhvervsuddannelserne

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Uddannelsesplan www. minuddannelse. net Tilmelding www. optagelse
Uddannelsesplan Tilmelding Karakterblad Skolen Alle elever senest 1. marts UUO vejleder Kirsten Pedersen Mobil:


Download ppt "Infoaften 9.kl. Ungepakke 2: uddannelsesparathed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google