Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Web service - elementer SOAP (Simple Object Access Protocol) WSDL (Web Service Description language) UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Web service - elementer SOAP (Simple Object Access Protocol) WSDL (Web Service Description language) UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)"— Præsentationens transcript:

1 Web service - elementer SOAP (Simple Object Access Protocol) WSDL (Web Service Description language) UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) DISCO ( Disco very of Web Services - Microsoft)

2 Webservice - SOAP SOAP (Simple Object Access Protocol) –SOAP er en måde at indkapsle objekt kald som XML sent via HTTP –2 grunde til at bruge SOAP til kommunikation ved Web Services HTTP er meget udbredt, det kan bevæge sig overalt på Internettet (Firewalls). SOAP er XML baseret og kan dermed fortolkes af andre selv med andre operativsystemer

3 Webservice - SOAP

4 Webservice - UDDI UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) –UDDI is a directory for storing information about web services –UDDI is a directory of web service interfaces described by WSDL –Private/Public UDDI register

5 Webservice - DISCO DISCO –Microsofts standard for at lave discovery dokumenter –Er placeret på en standard lokation på Web Server og indeholder sti og placering af WSDL file. –Bruges ved statisk discovery

6 Web services Nogle sites med XML Web Services http://www.webservicex.net/WCF/default.aspx http://www.xignite.com/Products/ProductDirectory.aspx http://aws.amazon.com/ http://www.krakwebservices.dk/ UDDI.org http://uddi.xml.org/ http://uddi.microsoft.com/http://uddi.xml.org/ http://uddi.microsoft.com/

7 ASP.NET – web site publish

8 ASP.NET – site-version (IIS 6.0)

9 Mappebrowsing (IIS <=6.0)

10 Mappebrowsing (IIS 7)

11 Stub/proxy for web service Visual Studio 2008

12

13

14 Debug af web-site

15 .NET 3.5 ? – Session krav I app.config- på klienten sæt allowCookies

16 .NET 3.5 for web med VS2010

17 Asyncron kald af webservice // eksempel på asynchron kald af webservice private void buttonAddAsynchronous_Click(object sender, EventArgs e) { int x = int.Parse(textBoxX.Text); int y = int.Parse(textBoxY.Text); WebCalc.Calc calc = new WebCalc.Calc(); // tilknyt event-handler der skal kaldes ved complete calc.AddCompleted += calc_AddCompleted; // aktiver webservice Add asynckront calc.AddAsync(x, y); // der fortsættes direkte idet webservice laver "callback" ved afslutning } // "callback" rutine / event handler for afslutning at Add webservice void calc_AddCompleted(object sender, WebCalc.AddCompletedEventArgs e) { // resultatet er i e.Result - typen er den sammme som for synkron udgave - her int textBoxResult.Text = e.Result.ToString(); }


Download ppt "Web service - elementer SOAP (Simple Object Access Protocol) WSDL (Web Service Description language) UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google