Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fokus på E-læring den 19.april 2004 www.asc.amr.dk 1 Den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse Fokus på e-læring Brian Knudsen Arbejdsmiljørådets Service.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fokus på E-læring den 19.april 2004 www.asc.amr.dk 1 Den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse Fokus på e-læring Brian Knudsen Arbejdsmiljørådets Service."— Præsentationens transcript:

1 Fokus på E-læring den 19.april 2004 www.asc.amr.dk 1 Den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse Fokus på e-læring Brian Knudsen Arbejdsmiljørådets Service Center

2 Fokus på E-læring den 19.april 2004 www.asc.amr.dk 2 Hvem er ASC? Lille institution under Beskæftigelsesministeriet Varetager opgaver for Arbejdsmiljørådet dvs. del af parternes (arbejdsmarkedets organisationer ) arbejdsmiljøindsats: –Sekretariatsfunktioner –Tværgående projekter (Branchearbejdsmiljøråd) –Formidlingsopgaver herunder opgaver i forbindelse med arbejdsmiljøuddannelsen.

3 Fokus på E-læring den 19.april 2004 www.asc.amr.dk 3 Hvad er arbejdsmiljøuddannelsen? Obligatorisk 37 timers uddannelse for sikkerhedsgrupperne i virksomhederne (fra 10 ansatte) Sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsledere og andre I 2003 : ca. 15.000 kursister (2002: ca. 25.000) Tidligere: – traditionel lærestyret undervisning –vægt på regler og faktuel viden Nu: –udgangspunkt i deltagernes erfaringer og deltagerstyret –metode og procesorientering

4 Fokus på E-læring den 19.april 2004 www.asc.amr.dk 4 Hvorfor netbaseret arbejdsmiljøuddannelse? Hvad er den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse? Evalueringsresultater og effektmåling Konklusioner og perspektiver

5 Fokus på E-læring den 19.april 2004 www.asc.amr.dk 5 Hvorfor netbaseret arbejdsmiljøuddannelse? Baggrund og formål (Bekendtgørelsen om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse 1999) Formål: at lette adgangen at øge motivationen at øge fleksibiliteten at sikre at krav til uddannelsen mål og indhold opfyldes Udvikling og testkurser: 2000/2001 August 2001 – august 2003 prøveperiode (Evaluering) Fra 2004 drift. Fra Januar 2005 ny Bekendtgørelse på grundlag af erfaringerne

6 Fokus på E-læring den 19.april 2004 www.asc.amr.dk 6 Netuddannelsesforløb

7 Fokus på E-læring den 19.april 2004 www.asc.amr.dk 7 Opgaveløsning

8 Fokus på E-læring den 19.april 2004 www.asc.amr.dk 8 Materialer og opgaver i netuddannelsen Materialer Helhed og overblik (8 emner) Udviklingsmetoder (12 emner) Arbejdsmiljøemner (20) Om uddannelsen, test, links mv. Opgaver (22) Opgaveniveauer: Orienteringsniveau Kortlægnings- og beskrivelsesniveau Udviklings- eller handlingsniveau

9 Fokus på E-læring den 19.april 2004 www.asc.amr.dk 9 Den tekniske platform

10 Fokus på E-læring den 19.april 2004 www.asc.amr.dk 10 Organisering af Den Netbaserede Arbejdsmiljøuddannelse ASC: Udvikling og v edligeholdelse af netuddannelseskonceptet Evaluering Net - underviserkurser Arrangørerne (6): Godkendt netuddannelsesplan (Arbejdstilsynet) Aftale med ASC om anvendelse af koncept og system Uddannede net undervisere Administration Supplere med egne materialer/opgaver UNI-C: Com-C. webbaseret E-læringsplatform (hotline)

11 Fokus på E-læring den 19.april 2004 www.asc.amr.dk 11 Deltagere på netuddannelsen Der er afholdt 55 kurser (3% af alle) i prøveperioden med omkring 705 deltagere Markant anderledes deltagersammensætning end ordinære kurser: Sikkerhedskoordinatorer ca 50% Andelen af arbejdsledere højere end på ordinære kurser Andelen af sikkerhedsrepræsentanter lavere Høj andel med videregående eller mellemlang uddannelse Frafaldet er på ca. 8 pct

12 Fokus på E-læring den 19.april 2004 www.asc.amr.dk 12 Centrale evalueringsresultater -91% svarer positivt til at uddannelsens overordnede formål blev nået. -90% svarer positivt til at undervisningen har taget udgangspunkt i deltagernes forudsætninger -87 – 90 % svarer positivt til at målet med uddannelseskonceptets forskellige opgaver blev nået -71% svarer positivt i vurderingen af dialog og erfaringsudveksling med øvrige deltagere -79% svarer positivt til tilegnelse af information gennem læsning af øvrige deltageres opgavebesvarelser -92% svarer positivt i vurderingen af underviserens støtte og vejledning som helhed -89% svarer positivt til at have haft et godt udbytte af at bruge kursusmaterialerne i uddannelsen. -85% af deltagerne var i høj grad eller i nogen grad tilfredse med den netbaserede kursusform. -82% af deltagerne anbefaler i høj grad eller nogen grad at andre indenfor samme branche vælger den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse

13 Fokus på E-læring den 19.april 2004 www.asc.amr.dk 13 Effektmåling/nytteværdi 83 % har anvendt det de lærte om kontrol af arbejdsmiljøet (6 ud af 10 har medvirket hertil) 81% har anvendt det de lærte om at påvirke ledere og medarbejderes holdninger (7 ud af 10 har medvirket hertil) 80% har anvendt det de lærte om forebyggelse af ulykker (4 ud af 10 har medvirket hertil) 64% har anvendt det de lærte om metoder til at søge information (7 ud af 10 har søgt information) 57 % svarer positivt til at den netbaserede kursusform har øget kursistens muligheder for at fremme samarbejde om arbejdsmiljøet

14 Fokus på E-læring den 19.april 2004 www.asc.amr.dk 14 Konklusioner Den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse opfylder formålet som et godt alternativ: –Uddannelsens faglige og pædagogiske kvaliteter kan bevares –uddannelsen synes at have en høj kvalitet målt på effekt Centrale udfordringer og problemer: –Uddannelsens udbredelse er endnu relativ begrænset –Deltagernes forventninger og planlægning af kursusarbejdet i netperioden –At sikre bredden i uddannelsen (tendens til at arbejde i dybden med opgaverne på bekostning af bredden)

15 Fokus på E-læring den 19.april 2004 www.asc.amr.dk 15 Perspektiver/spørgsmål E-læringskravene kommer med i ny bekendtgørelse På baggrund af erfaringerne fra netuddannelsen er der nu besluttet et nyt E-læringsprojekt i samarbejde med Branchearbejdsmiljørådene. Argumenter for virksomhedsrettet E-læring: Fleksibilitet Differentiering (individualisering) Forbedre kvaliteten og effekten af uddannelsesindsatsen Arbejdspladsnær læring


Download ppt "Fokus på E-læring den 19.april 2004 www.asc.amr.dk 1 Den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse Fokus på e-læring Brian Knudsen Arbejdsmiljørådets Service."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google