Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til Sundhedsplatformen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til Sundhedsplatformen"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til Sundhedsplatformen

2 Program Tid Emne Kl. 14.00 Velkomst Kl. 14.05
Introduktion til Sundhedsplatformen Kl EPIC præsentation og demo Kl Spørgsmål fra salen

3 Vision for Sundhedsplatformen
‘Gør det lettere at gøre det godt’ Gør det lettere at være kliniker Gør det lettere at optimere kvaliteten og effektiviteten på hospitalerne Gør det lettere at være patient

4 Sundhedsplatformen gør det lettere at være patient
Adgang til sin journal hjemmefra Mulighed for at man som patient selv kan booke og aflyse tider Bedre overblik over kompliceret og langvarig behandling Let adgang til informationsmateriale og pjecer Bedre mulighed for at tage ansvar i eget behandlingsforløb

5 Sundhedsplatformen gør det lettere at være kliniker
Bedre overblik over alle relevante data på den enkelte patient Struktureret dataindtastning med fokus på afvigelser Lettere at udtrække data ud til kvalitetssikring Bedre understøttelse af forskning Nem adgang til evidensbaseret viden og beslutningsstøtte Minimering af dobbeltindtastninger

6 Sundhedsplatformen gør det lettere at optimere kvaliteten og effektiviteten på hospitalerne
Mulighed for kvalitetsforbedring på baggrund af standardiserede og tidstro data Øget patientsikkerhed som følge af forbedret klinisk overblik og beslutningsstøtte Overblik over patientforløb på tværs af afdelinger og hospitaler Kapacitetsoverblik med mulighed for bedre planlægning og anvendelse af ressourcer

7 Hvorfor samarbejder de to regioner?
Bedre behandlingsforløb Patienter med tværregionale behandlingsplaner Bedre tværregionalt samarbejde Fælles standardisering af behandling og arbejdsgange Fælles struktur for implementering Forbedret medarbejdermobilitet Bedre sammenhæng mellem systemerne Begge regioner har forældede it-systemer Kontrakterne skal i udbud. Større købekraft og derved forbedret pris og kvalitet

8 Region Sjælland Region Hovedstaden 0,8 mio. borgere Ca ansatte Budget 17,1 mia. kr. 10 hospitaler 500 praktiserende læger 1,7 mio. borgere Ca ansatte Budget 39,8 mia. kr. 10 hospitaler 1.100 praktiserende læger

9 Programdirektør Gitte Fangel
Uddannet: Sygeplejerske og MMD 2014: Programdirektør for Sundhedsplatform Vicedirektør Herlev Hospital Vicedirektør Amager Hospital Ledende oversygeplejerske Herlev Hospital

10 SP-programorganisation
Programstyregruppe Programledelse KAI styregruppe Delprogramleder: Klinisk Akut/modtagelse/ ASAP Anæstesi Ordinationer & Bestillinger/IP Orders Dokumentation/ IP Clinical Kardiologi/Cupid Kirurgi/Optime Medicinering/ Willow Onkologi / Beacon Gyn & Obs/Storck Delprogramleder: Tværgående Ambulatorie/ EC Ambolatory Mobile Applikationer/ Haiko/Canto/Rover Patientportal/ My Chart/ Bedside Tværsektorielt samarbejde/ MedCom/ Care Everywhere Delprogramleder: Administrativ Administrativ opsætning/HIM Afregning / Billing Patientregistrering/ PAS/Prelude /Cadence Rapportering Teknik styregruppe Delprogramleder: Teknik Infrastruktur Integrationer Datakonvertering Sikkerhed og brugeradgang Test Implementering styregruppe Delprogramleder: Implementering Forandringsledelse Læring og uddannelse Modtager-organisation Begrebsafklaring Region H Region Sj. SP-programorganisation Koordine-ringsgruppe Klinisk og administrativ championgruppe Ekspertgrupper refererer til championgruppe Ekspertgrupper Faglig projektstyregruppe Faglig projektstyregruppe Faglig projektstyregruppe

11 Hvordan bliver I som klinikere involveret?
Applikationskoordinatorer 264 personer fra klinikken, fuld tid i 4 år, der bygger indhold i sygdomsmoduler Faglige eksperter Ca. 300 faglige eksperter, deltid, der validerer indhold Champions personer, der har ansvar for fremdrift Superbrugere 1 superbruger per 5-6 klinikere

12 Overordnet tidsplan 2014 2015 2016 2017 ETABLERINGSFASEN
Project Definition & Direction Setting Discovery & Project Scope Validation System Build & End-User Adoption Testing, Training & Go-Live Post-Live Support & Optimization Rollouts & Upgrades ETABLERINGSFASEN Lokal udrulning i Region Hovedstaden & Region Sjælland Uddannelse, Analyse & Design Implementering (Validering, Konfigurering, Test & Slutbrugeruddannelse) Lokal udrulning i Region Hovedstaden & Region Sjælland 2014 2015 2016 2017 Bemanding af projekter Validering af arbejdsgange MAJ 2014 SEP-DEC 2014 Uddannelse af deltagere Epic Site visits MAJ-JUN 2014 JUNI-AUG 2014

13 Mere information - Følg med på Intranettet
I Region Sjælland: I Region Hovedstaden:


Download ppt "Introduktion til Sundhedsplatformen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google