Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye fagprofessionelle lederroller

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye fagprofessionelle lederroller"— Præsentationens transcript:

1 Nye fagprofessionelle lederroller
Karina Sehested, Seniorforsker Landskabsarkitektur og planlægning Københavns Universitet

2 Organisering og styring
Selvstændige driftsenheder ”Firmatisering” og privatisering Bruger/borgerorganer Strategisk forvaltning og stabsfunktioner Direktioner og fælles/distrikt ledelser Kontraktstyring med mål og rammer Kvalitets- og processtyring Resultatstyring Borger/bruger-undersøgelser Dokumentation og information

3 Hvorfor det? Ny opfattelse af ekspertviden Ideologisk drejning
Fra sandhed til forhandling Ideologisk drejning Fra lighed til frihed Ny opfattelse af offentlig sektor En virksomhed

4 Den autonome profession:
”Eksperter ved bedst” ”De varetager samfundets interesser” ”De skal have selvstyring og monopol på opgaver” Den lukkede selvstyrende professionskultur

5 Fagbureaukratiet Funktionelle fagforvaltninger og institutioner med klar specialiseret opgavefordeling Professionsdominans med faglige normer og værdier som styrende Sammenkobling af ledelse og profession Dem og os: Fagprofessionelle contra lægfolk

6 Nye krav: den interaktive profession
De bedste løsninger: delt ekspertviden og brugerviden Tværfaglige og åbne samarbejdsformer (teams og netværk) Integration af nye værdier Fx demokrati og effektivitet Ny ledelsesform Fra fagleder til ?

7 Nyt lederfundament Fra professionsloyalitet til Ledelse
Lederen er ofte på ”forvaltningsniveau” Andre værdier end faglighed Lederen skal udøve kontrol af egen profession(self-policing) Skabe netværk og kontakter med mange aktører for at løse opgave Inddrage mange former for viden

8 Den fagprofessionelle leder som: Rationale og orientering Viden
Samarbejde Faglig udviklingsleder Faglighed og politik: Fagligt passende produkt Faglig specialviden. Kommunikation og formidling Prof. netværk, pol/adm netværk: Lukkede og elitære Borger som modtager Manager Politik og effektiv gennemførelse: Politisk passende produkt Generel faglig viden. Viden om ledelse og politiske processer Pol/adm netværk, formelle organisationer: Borger som organisation Driftsleder Konkurrence og økonomi: Det mulige produkt Viden om økonomi og ledelse Lokale partnere Pol/adm netværk: Borger som grupper Netværksleder Fællesskab og konsensus: Den gode proces Viden om organisering og processer Alle relevante aktører: Åbne og plurale Borgere som direkte deltagere

9 Konsekvenser Alle lederroller er mulige
Det hele kan ikke kombineres uden konflikt Der balanceres, vægtes og vælges bevidst eller ubevidst Professionskultur og personlige egenskaber stor betydning


Download ppt "Nye fagprofessionelle lederroller"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google