Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tek-Nat BÅ - ST + SW - E061 Strukturering og Modellering Dagens program: Introduktion til metodelære Strukturering Modellering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tek-Nat BÅ - ST + SW - E061 Strukturering og Modellering Dagens program: Introduktion til metodelære Strukturering Modellering."— Præsentationens transcript:

1 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E061 Strukturering og Modellering Dagens program: Introduktion til metodelære Strukturering Modellering

2 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E062 HVAD er metodelære? Metodelære er læren om og anvendelsen af (arbejds)metoder, som sætter jer i stand til at arbejde videnskabeligt dvs. på en sådan måde at jeres resultater har en høj grad af pålidelighed og kan stå for en kritisk granskning af andre videnskabsfolk

3 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E063 HVAD er ’metode’? ”Planmæssig fremgangsmåde; systematisk måde at indsamle og bearbejde data på” (Gyldendal Psykologisk pædagogisk ordbog 1997) Mere udførligt er en ’metode’ en formuleret fremgangsmåde, struktureret i faser og begrundet og dokumenteret i hele forløbet.

4 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E064 HVAD er ’metode’? Kvantitative metoder Undersøgelsesområdet er et objekt Data er objektivt målbare Resultater på numeriske form Kvalitative metoder Undersøgelsesområdet er et subjekt Data er subjektivt prægede (af subjektet) Resultater på sproglig form I kommer til at høre mere om kvantitative og kvalitative dataindsamlingsmetoder i TMS!!!

5 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E065 HVORFOR metodelære? Fordi I skal lære at arbejde videnskabeligt! Nøgleordene er ’orden’ og ’præcision’!!

6 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E066 Strukturering Indhold: 1.Om orden i projektarbejdet 2.(Gruppeopgave 1: Strukturer i jeres projekt)

7 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E067 Om klassifikation Klassifikation er en metode med 4 faser: Identificere begreber/elementer Navngive begreber/elementer Definere begreber/elementer Indordne i klasser efter fælles kendemærker … bruges til at etablere orden og overblik over viden (og manglende viden).

8 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E068

9 9 Om struktur

10 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0610 Hvad er struktur? Fra TMS-kurset: Struktur kan defineres som en STABIL ORDNING af ELEMENTER indenfor en HELHED JEH

11 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0611 digital Dynamisk lagerallokering brænde Refresh time User interface svartid Power supply dataflowdiagram datapakke kravspecifikation design program datastrukturer Algorithms Sorter træ Kædet liste tabel træ

12 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0612 10 min. summemøde om strukturering Opgave: Lav en struktur, dvs. en (stabil) ordning af (nogle af) disse ord/elementer i en helhed – vær parat til at fremlægge jeres resultat. Regler: I må gerne ændre ordene fra/til navne- til/fra udsagns- til/fra tillægsord og fra engelsk til dansk – men kun således, at ordets stamme bibeholdes og er genkendelig. I må også gerne tilføje enkelte hjælpeord for at skabe strukturen.

13 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0613 Plenum fremlæggelse af jeres strukturer …

14 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0614 PAUSE

15 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0615 Struktur - 1 digital Ordnende princip: Farve Eventuelt struktureringsprincip: Regnbuens farver User interface design datastrukturer dataflowdiagram Dynamisk lagerallokering tabel Sorter træ

16 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0616 Struktur - 2 Ordnende princip: Grammatik Udsagnsord:Navneord:Tillægsord: tabel træ brænde Dynamisk digital

17 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0617 Struktur - 3 digital Ordnende princip: Alfabetisk brænde Algorithms datastrukturer dataflowdiagram Dynamisk lagerallokering datapakke

18 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0618 Struktur - 4 Ordnende princip: Sprog Engelsk:Dansk: Algorithms User interface Power supply Refresh time svartid træ kravspecifikation

19 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0619 Struktur - 5 kravspecifikation design Strukturerende princip: Flow/ sekventielt forløb

20 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0620 Struktur - 6 Strukturerende princip: Hierarkisk Algorithms trætabel program Kædet liste datastrukturer Sorter træ Lav

21 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0621 Et par eksempler på sekventielle strukturer

22 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0622 Her er det processer … og her er det komponenter

23 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0623 Om strukturering Strukturering er en metode med 5 faser: Identificere begreber/elementer Navngive begreber/elementer Definere begreber/elementer Indordne i klasser efter fælles kendemærker Ordne klasser efter et ordnende princip (struktureringsprincip) … bruges til at etablere orden, overblik og sammenhæng mellem klasser. Klassifi- kation

24 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0624 Struktureringsprincipper Stigende talværdier (talsystemet) Alfabetisk rækkefølge (telefonbogen) Kronologisk rækkefølge (kongerækken) Sekventiel rækkefølge (flow diagram) Hierarkisk opbygning Top-down Bottom-up

25 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0625..og et par andre eksempler

26 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0626 HUSK: Elementer på samme niveau skal være af samme karakter Det strukturerende princip skal anvendes konsekvent Der findes ingen ’rigtige’ strukturer – kun (mere eller mindre) formålstjenlige En struktur er opbygget ud fra den viden I har lige nu – den kan ændres!! Når I har lavet en (konsekvent) struktur, kan andre gennemskue og overveje den selv

27 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0627 Gruppeopgave 1 Identificér hh. en sekventiel og en hierarkisk struktur i jeres projektarbejde Gennemgå strukturerne kritisk mhp. at sikre, at de er konsekvente, dvs. at elementer på samme niveau er af samme karakter og at struktureringsprincippet er brugt konsekvent 2 grupper fremlægger deres resultater kl. 11:15

28 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0628 Modellering Indhold: Forelæsning 1: Om modeller og modellering Gruppeopgave: Modeller i jeres projektarbejde Forelæsning 2: Modelleringseksempler

29 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0629 HVAD er en model? En model er en afbildning af et system Modellen afbilder systemet med en vis nøjagtighed indenfor et vist gyldighedsområde Modellen er ikke virkeligheden !!

30 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0630 … men HVAD er så et ’system’ ???? Et system er en afgrænset del af virkeligheden. System Afbilding Omverden System -input System -output Omverdens -model System -model Model- input Model- output Systemet vekselvirker med omverden via in- og output. Systemet afbildes i en systemmodel - omverden i en omverdensmodel

31 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0631 Et par systemeksempler System 1: Hus + have Omverden systemafgrænsning System 2: Brændeovnen

32 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0632 Modellers formål og anvendelse To formål: At tilvejebringe viden At formidle viden Anvendelse: Overblik Forklaring Forudsigelse Problemløsning

33 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0633 Modellering - begrebsmodeller En metode med 5 faser: 1.Afgrænse systemet fra omverden 2.Udvælge væsentlige elementer 3.Udvælge relationer mellem elementer 4.Afbilde de udvalgte elementer med de udvalgte relationer i modellen 5.Teste om modellen tjener formålet

34 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0634 Modelleringssekvens Teknisk analyse foregår ofte som en modelleringssekvens: Begrebsmodel Teoretisk model (og evt. fysisk model) Matematisk model Den matematiske model anvendes til forudsigende beregning

35 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0635 Teknisk analyse med modelleringssekvens Problem erkendes Matematisk model opstilles Matematisk analyse foretages Konklusion formuleres Ikke-teoretisk model opstilles Teoretisk model opstilles Verifikation af svar foretages Svar på spørgsmål/ hypotese formuleres Spørgsmål/hypo- tese formuleres

36 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0636 Fejlkilder i modellering 3 typer af fejlkilder: Antagelser = (mere eller mindre kvalificeret) gæt Tilnærmelse = en bevidst indført unøjagtighed Idealisering = afbildning af systemelementer på teoribegreber

37 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0637 Repræsentationsmodeller eksempel: Rige billeder Hvad? En tegning uden formelle symboler og regler Der fokuseres på væsentlige forhold i situationen Problematiske områder fremhæves

38 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0638 Rige billeder - indhold Mennesker Fysiske objekter Steder Organisationer Roller og opgaver

39 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0639 Rige billeder - symboler

40 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0640 Rige billeder - vurderingskriterier Rige billeder skal indeholde meget information og være åbne for fortolkning Der bør være en velafbalanceret og sammenhængende mængde af processer og strukturer Der bør være mindst ét problematisk område Billederne skal være rige, men ikke kaotiske Billederne skal tilsammen belyse alle forhold, der er relevante for at forstå og skabe indlevelse i situationen

41 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0641 Rige billeder - eksempel

42 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0642 Gruppeopgave 2 : Modeller i projektet Diskutér hvordan jeres projekt relaterer sig til semesterets tema: ”Virkelighed og modeller” Identificér én eller flere muligheder/behov for at benytte modeller i jeres projekt og overvej (for hver model) følgende: Formål med modellen Type af model Modellens gyldighedsområde De antagelser, tilnærmelser og idealiseringer I har gjort i forbindelse med modelleringen To grupper fremlægger deres resultater kl. 11:15

43 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0643 Gruppeopgave 1 Identificér hh. en sekventiel og en hierarkisk struktur i jeres projektarbejde Gennemgå strukturerne kritisk mhp. at sikre, at de er konsekvente, dvs. at elementer på samme niveau er af samme karakter og at struktureringsprincippet er brugt konsekvent 2 grupper fremlægger deres resultater kl. 11:15

44 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0644 … og nu en række modellerings- eksempler fra IT-verdenen Dataflowdiagram Illustrative skitsetegninger Flowdiagram Klassediagram Hændelsesforløb

45 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0645 Dataflowdiagram

46 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0646 Illustrativ skitsetegning

47 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0647 Illustrativ skitsetegning

48 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0648 Flowdiagram

49 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0649 Klassediagram

50 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0650 Hændelsesforløb

51 Tek-Nat BÅ - ST + SW - E0651..det var alt for i dag!


Download ppt "Tek-Nat BÅ - ST + SW - E061 Strukturering og Modellering Dagens program: Introduktion til metodelære Strukturering Modellering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google