Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nyborg kommune Brugerundersøgelse på Skoleområdet 2014 DANEHOFSKOLEN

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nyborg kommune Brugerundersøgelse på Skoleområdet 2014 DANEHOFSKOLEN"— Præsentationens transcript:

1 Nyborg kommune Brugerundersøgelse på Skoleområdet 2014 DANEHOFSKOLEN

2 Indledning Brugerundersøgelse på skoleområdet 2014
Nyborg Kommune gennemførte i perioden maj - juni 2014 en brugerundersøgelse blandt forældre til børn i Nyborg Kommunes skoler. Formålet er at undersøge forældrenes valg af skole for deres barn. Undersøgelsen blev foretaget som en anonym spørgeskemaundersøgelse. Forældre til alle børn i skolealderen i Nyborg Kommune er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen (efterskolebørn og børn på specialskoler er ikke en del af målgruppen). I alt valgte forældre til børn i folkeskole og 788 børn i fri-/privatskole at deltage i undersøgelsen. Det giver en samlet svarprocent på 61% for folkeskolerne og på 66% for fri-/privatskolerne. Undersøgelsen viser, at dét at skolen er i nærområdet har stor betydning, når forældre vælger distriktsskolen, mens det ved valg af en anden folkeskole ofte er kendskab og omdømme, der har betydning. Ved valget af fri-/privatskole er det de pædagogiske principper og værdier samt klassekvotienten, der har betydning. På de følgende sider præsenteres de detaljerede resultaterne. Vær opmærksom på, at alle procenter ikke summerer til 100% grundet afrunding.

3 Samarbejdet mellem lærerne og forældre får den højeste vurdering
Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? Dialogen og samarbejdet mellem lærerne og forældre får den højeste vurdering af forældrene. Dog er vurderingen under Nyborg Kommune total og landsplan. Skolens fysiske rammer indendørs får den laveste vurdering af forældrene.

4 Der er 74%, som angiver at de er tilfredse eller meget tilfredse med skolen
Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? 74% af forældrene er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole. Det er lidt under Nyborg Kommune total og landsplan. Der er 8% af forældrene, som har angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse med deres barns skole. Det er på niveau med Nyborg Kommune total og landsplan.

5 74% af forældre er tilfredse med Det faglige udbytte af undervisningen
Dit barns faglige udbytte af undervisningen 74% af forældrene er enten tilfredse eller meget tilfredse med det faglige udbytte af undervisningen. Det er på niveau med Nyborg Kommune total. Der er 10% af forældrene, som har angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse med det faglige udbytte af undervisningen. Det er på niveau med Nyborg Kommune total.

6 58% af forældre er tilfredse med Undervisningsmaterialets kvalitet
58% af forældrene er enten tilfredse eller meget tilfredse med kvaliteten af undervisningsmaterialet. Det lidt under Nyborg Kommune total. Der er 15% af forældrene, som har angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse med undervisningsmaterialets kvalitet. Det ligger højere end Nyborg Kommune total.

7 To ud af tre forældre er tilfredse med Skolens indsats for at udfordre deres barn
Skolens indsats for at udfordre dit barn 67% af forældrene er enten tilfredse eller meget tilfredse med skolens indsats for at udfordre deres barn. Hvilket er på niveau med Nyborg Kommune total. Der er 11% af forældrene, som har angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse med indsatsen for at udfordre deres barn. Det er på samme niveau som Nyborg Kommune total.

8 72% af forældre er tilfredse med Skolens indsats for at skabe tryghed og glæde
Skolens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 72% af forældrene er enten tilfredse eller meget tilfredse med skolens indsats for at få deres barn til at føle sig tryg og glad. Det er lidt under Nyborg Kommune total. Der er 10% af forældrene, som har angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse med indsats for at få deres barn til at føle sig tryg og glad. Det er på samme niveau som Nyborg Kommune total.

9 65% er tilfredse med Skolens indsats ift
65% er tilfredse med Skolens indsats ift. mobning – det er under Nyborg Kommune total Skolens indsats for at begrænse mobning 65% af forældrene er enten tilfredse eller meget tilfredse med skolens indsats for at begrænse mobning. Det er på niveau med Nyborg Kommune total. Der er dog kun 12% af forældrene, som har angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Hvilket er under niveauet for Nyborg Kommune total.

10 71% er tilfredse med indsatsen for at engagere deres barn i undervisningen
Lærernes indsats for at engagere dit barn i undervisningen 71% af forældrene er enten tilfredse eller meget tilfredse med lærernes indsats for at engagere deres barn i undervisningen. Det er lidt under niveauet for Nyborg Kommune total. Mens 8% af forældrene har angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse med lærernes indsats for at engagere deres barn i undervisningen. Hvilket er på niveau med Nyborg Kommune total.

11 72% af forældrene er tilfredse med dialogen og samarbejdet omkring barnet
Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem lærerne og dig/jer som forældre 72% af forældrene er enten tilfredse eller meget tilfredse med dialogen og samarbejdet omkring deres barn. Det er lidt under niveauet for Nyborg Kommune total. Mens 9% af forældrene har angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse med dialogen og samarbejdet. Det er på niveau med Nyborg Kommune total.

12 Halvdelen af forældrene er tilfredse med Skolens fysiske rammer indendørs
Skolens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 50% af forældrene er enten tilfredse eller meget tilfredse med skolens fysiske rammer indendørs. Det er 7 procentpoint under niveauet for Nyborg Kommune total. Ligeledes er 20% af forældrene utilfredse eller meget utilfredse med de fysiske rammer indendørs. Det er en højere andel end for Nyborg Kommune total.

13 57% af forældrene er tilfredse med Skolens udendørsområder
Skolens udendørsområder (skolegård, boldbaner, mv.) 57% af forældrene er enten tilfredse eller meget tilfredse med skolens udendørsområder. Det er 9 procentpoint under niveauet for Nyborg Kommune total. Der er 17% af forældrene, som er utilfredse eller meget utilfredse med skolens udendørsområder. Det er flere end for Nyborg Kommune total.

14 Størst tilfredshed blandt forældre i hjem hvor der tales et andet sprog end dansk
Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? Forældre til drenge er generelt mere tilfredse end øvrige forældre. Ingen entydig tendens i den samlede tilfredshed i forhold til klassetrin. Højere tilfredshed blandt forældre til børn, hvor der tales et andet sprog end dansk i hjemmet


Download ppt "Nyborg kommune Brugerundersøgelse på Skoleområdet 2014 DANEHOFSKOLEN"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google