Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Validering af data (Access, del 7)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Validering af data (Access, del 7)"— Præsentationens transcript:

1 Validering af data (Access, del 7)

2 RHS – Informationsteknologi
Udgangspunkt Vi er ofte i den situation, at valg af en type for et felt ikke begrænser vores valgmuligheder nok Ofte vil vi gerne vælge en værdi ud fra et begrænset sæt af muligheder Hvorfor: Vi skal sikre konsistens af data i databasen RHS – Informationsteknologi

3 RHS – Informationsteknologi
Udgangspunkt Hvad kan vi sige om Længde…? RHS – Informationsteknologi

4 RHS – Informationsteknologi
Udgangspunkt Længden af en film (i minutter) er Aldrig negativ – giver ingen mening 0 (nul)…? Måske, hvad med en meget kort film under 30 sekunder Aldrig større end…hvad? Vi kan næppe sætte andre begrænsninger end første kriterie RHS – Informationsteknologi

5 RHS – Informationsteknologi
Udgangspunkt Kan vi gøre Længde til et opslagsfelt? Giver ikke rigtig mening – listen skal rumme værdierne 0,1,2,3,4,5,…? Vi må benytte validering af data i stedet Validering: at kontrollere, at data overholder visse regler for værdien RHS – Informationsteknologi

6 RHS – Informationsteknologi
Validering af data Data kan valideres på flere niveauer Første niveau ligger i formatet for data Vi kan f.eks angive en maksimal længde for en tekst RHS – Informationsteknologi

7 RHS – Informationsteknologi
Validering af data Navn må maksimalt være 40 tegn langt RHS – Informationsteknologi

8 RHS – Informationsteknologi
Validering af data Begrænsning på format gør det umuligt at taste data ind, som ikke overholder det definerede format Et skridt på vejen, men ikke altid nok… Dansk postnummer Altid præcis fire cifre, men… Der findes ikke postnumre under 0800 RHS – Informationsteknologi

9 RHS – Informationsteknologi
Validering af data Vi kan indføre en valideringsregel… …og definere en meddelelse, der vises hvis reglen bliver overtrådt RHS – Informationsteknologi

10 RHS – Informationsteknologi
Validering af data RHS – Informationsteknologi

11 RHS – Informationsteknologi
Validering af data Brugeren skal rette fejlen med det samme Meddelelse kommer, så snart vi prøver at forlade feltet RHS – Informationsteknologi

12 RHS – Informationsteknologi
Validering af data Fint med fejlmeddelelse med det samme – brugeren ved, hvor fejlen hører hjemme Fejlmeddelelsen bør hjælpe brugeren ”Det kan vist ikke passe…” (ikke så god) ”Antallet af Oscars skal være et tal mellem 0 og 7” (bedre) RHS – Informationsteknologi

13 RHS – Informationsteknologi
Logiske udtryk Bemærk, at vi faktisk ikke har lavet vores regel god nok… Reglen forhindrer ikke negative tal Mere præcis regel: (Oscars < 8) og (Oscars ≥ 0) Sådan en regel er en smule sværere at definere i Access RHS – Informationsteknologi

14 RHS – Informationsteknologi
Logiske udtryk RHS – Informationsteknologi

15 RHS – Informationsteknologi
Logiske udtryk ”<8 AND >=0” er et logisk udtryk Dette udtryk består af to betingelser, samt en logisk operator ”A And B” A er betingelsen ”<8” (mindre end 8) B er betingelsen ”>=0” (mindre end eller lig 0) And betyder ”og” (begge betingelser skal være opfyldt) RHS – Informationsteknologi

16 RHS – Informationsteknologi
Logiske udtryk Logiske udtryk kan gøres vilkårligt kompli-cerede, ligesom matematiske udtryk ((A And B) Or C) And (D Or E) Sjældent, at vi har brug for udtryk med mere end to-tre betingelser Hvis regel bliver meget kompliceret, skal vi måske bruge et opslagsfelt i stedet RHS – Informationsteknologi

17 RHS – Informationsteknologi
Validering af data BEMÆRK: Hvis vi definerer en validering for et felt i en tabel, virker validering også i en formular Vi kan også sætte en valideringsregel på et felt i en formular, men dette virker IKKE på selve tabellen Vi kan da taste ”ulovligt” data ind i dataark-visning RHS – Informationsteknologi

18 RHS – Informationsteknologi
Sammendrag Vi kan validere data på flere niveauer Format for data – max antal tegn Valideringsregler på felter Man kan validere felter i en formular – dette virker kun i selve formularen Valideringsregler er logiske udtryk Hvis de logiske udtryk bliver meget kom-plicerede; overvej opslagsfelt i stedet RHS – Informationsteknologi


Download ppt "Validering af data (Access, del 7)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google