Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oprettelse af 2-3 innovative læringscentre og andre formidlingstilbud Oprette lærings og kulturtilbud Sprog og leg for kvinder med mindreårige børn Brugerundervisning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oprettelse af 2-3 innovative læringscentre og andre formidlingstilbud Oprette lærings og kulturtilbud Sprog og leg for kvinder med mindreårige børn Brugerundervisning."— Præsentationens transcript:

1 Oprettelse af 2-3 innovative læringscentre og andre formidlingstilbud Oprette lærings og kulturtilbud Sprog og leg for kvinder med mindreårige børn Brugerundervisning i IT Guide i bibliotekernes læringscentre Hjælp til jobsøgning Hjælp til selvhjælp Biblioteksorientering for sprogskoler Forskellige formidlingsformer til særlige målgrupper, børn, forældre og unge. Hjælp til læsning og forståelse af officielle skrivelser m.v. Arrangementer med tværkulturelle emner Arbejdsopgaver omkring projekter f.eks. ”Vi læser avisen sammen” Lettere oversættelsesopgaver, pjecer m.v. Opsøgende arbejde for at fortælle om tilbudene Formidling af projektets erfaringer (artikler og inspirationskatalog) Oprettelse af 2-3 innovative læringscentre og andre formidlingstilbud Oprette lærings og kulturtilbud Sprog og leg for kvinder med mindreårige børn Brugerundervisning i IT Guide i bibliotekernes læringscentre Hjælp til jobsøgning Hjælp til selvhjælp Biblioteksorientering for sprogskoler Forskellige formidlingsformer til særlige målgrupper, børn, forældre og unge. Hjælp til læsning og forståelse af officielle skrivelser m.v. Arrangementer med tværkulturelle emner Arbejdsopgaver omkring projekter f.eks. ”Vi læser avisen sammen” Lettere oversættelsesopgaver, pjecer m.v. Opsøgende arbejde for at fortælle om tilbudene Formidling af projektets erfaringer (artikler og inspirationskatalog) Kompe tencer KFU Finans ielle ressou rcer: 2.400.0 00 kr. (BIF + medfin ancierin g) Kompe tencer KFU Finans ielle ressou rcer: 2.400.0 00 kr. (BIF + medfin ancierin g) VirkningResultater Ressourcer Bibliotekerne har for få brugere med anden etnisk baggrund end dansk Problem Der ansæt tes en projek tleder Lige mulighed er for deltagels e i samfundf remmet gennem vidensdel ing Aktivitetsforløb og debat og diskussionsgrupper: 360 forløb med op til 2.880 deltagere 36 informationsmøder Brugerundervisning i IT 3.000 individuelle- og gruppevejledninger henvendelser. 9 job- og udd. arrangementer 48 biblioteksorienteringer Udvikling/videreudviklin g af formidlingsformer 150 henvendelse om året pr. bibliotek 6 kortere pilotprojekter ”Hjælp til selvhjælp”, 3 fælles koordinerings møder til afklaring, planlægning samt strategifastsættelse Løbende opsøgende arbejde i forhold til de lokale samarbejdspartnere 3-4 artikler i fagrelevante medier. Afsluttende rapport (inspirationskatalog) Aktivitetsforløb og debat og diskussionsgrupper: 360 forløb med op til 2.880 deltagere 36 informationsmøder Brugerundervisning i IT 3.000 individuelle- og gruppevejledninger henvendelser. 9 job- og udd. arrangementer 48 biblioteksorienteringer Udvikling/videreudviklin g af formidlingsformer 150 henvendelse om året pr. bibliotek 6 kortere pilotprojekter ”Hjælp til selvhjælp”, 3 fælles koordinerings møder til afklaring, planlægning samt strategifastsættelse Løbende opsøgende arbejde i forhold til de lokale samarbejdspartnere 3-4 artikler i fagrelevante medier. Afsluttende rapport (inspirationskatalog) Der er ansat en projektleder og 4 kvalificerede med anden etnisk baggrund end dansk Aktiviteter/projekterOutput Bibliotekerne har bidraget med mentorordning, sparring og introforløb Medarbejderne fungere som rollemodeller Bibliotekerne bidrager med en mentorordning, sparring og tilrettelæggelse af introforløb for integrationsmedarbejdere Netværksmøder og konference Forankring af projektet ved fastansættelse af integrationsmed arbejderne (Medarbejderne opkvalificeres gennem arbejdet) Videreudvikle og opkvalificere bibliotekernes tilbud til borgere med anden etnisk baggrund end dansk Brugere har opnået kompetencer til at mestre deres livssituation (empowerment) Projektet fungerer som modelforløb og inspirerer andre 1 afsluttende konference deltagelse i 6 netværksmøder 1 afsluttende konference deltagelse i 6 netværksmøder Projek t: Ansætt else af 4 integrat ionsme darbejd ere i bibliote kerne Projek t: Ansætt else af 4 integrat ionsme darbejd ere i bibliote kerne Højere grad af mainstreaming på bibliotekerne


Download ppt "Oprettelse af 2-3 innovative læringscentre og andre formidlingstilbud Oprette lærings og kulturtilbud Sprog og leg for kvinder med mindreårige børn Brugerundervisning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google