Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bydelsmødrene udpeges og gennemfører uddannelsesforløb på CBSI og kompetenceudvikles herefter løbende. Kompe tencer SUD Erfarin ger fra andre projekt er.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bydelsmødrene udpeges og gennemfører uddannelsesforløb på CBSI og kompetenceudvikles herefter løbende. Kompe tencer SUD Erfarin ger fra andre projekt er."— Præsentationens transcript:

1 Bydelsmødrene udpeges og gennemfører uddannelsesforløb på CBSI og kompetenceudvikles herefter løbende. Kompe tencer SUD Erfarin ger fra andre projekt er Finans ielle ressou rcer: 1.366.5 00 kr. + 600.00 0 kr. Kompe tencer SUD Erfarin ger fra andre projekt er Finans ielle ressou rcer: 1.366.5 00 kr. + 600.00 0 kr. VirkningResultater Ressourcer 10 Bydelsmødre er uddannet I nogle udsatte boligområder er der etniske minoritetskvinder, som står uden for arbejdsmarkedet og i særlig grad er socialt isolerede og marginaliserede. Der er hidtil ikke skabt kontakt til disse kvinder gennem sociale og beskæftigelsesfremmende tiltag Problem Der udarbejdes informationsmateriale Socialt isolerede familiers integratio n styrkes ift uddannels e, beskæftig else og deltagelse i lokalsamfu ndet Sociale- og sundheds mæssige problemer m.v. reduceres i socialt isolerede familier Sociale- og sundheds mæssige problemer m.v. reduceres i socialt isolerede familier Der udpeges i hvert boligområde 5 kvindeambassadører til støtte for bydelsmødrene i deres rådgivning af kvinderne og som brobygger til de kommunale tilbud m.fl. Socialt isolerede kvinder (og deres mænd og børn) gør mere brug af de kommunale tilbud Kontakt med 100 udsatte familier der er oprettet 6 netværksgrupper for socialt isolerede etniske kvinder 10 Kvindeambassadøre r er udpeget og uddannet Aktiviteter/projekterOutput Socialt isolerede kvinder bliver mere aktive i lokalsamfundet Reduktion i antallet af socialt isolerede familier Der gennemføres et kortere forberedende introduktionsforløb for kvindeambassadørerne Projektleder mødes med bydelsmødrene et par gange om ugen (tilrettelægge opsøgende arbejde) projektleder afholder et halvdagsmøde med bydelsmødrene en gang om ugen (justeringer og erfaringer) Bydelsmødre og kvindeambassadører mødes med jævne mellemrum (erfaringsudveksling) Projektleder mødes med bydelsmødrene et par gange om ugen (tilrettelægge opsøgende arbejde) projektleder afholder et halvdagsmøde med bydelsmødrene en gang om ugen (justeringer og erfaringer) Bydelsmødre og kvindeambassadører mødes med jævne mellemrum (erfaringsudveksling) Kriminalit et blandt børn og unge I socialt isolerede familier reduceres socialt isolerede kvinder er mere motiveret for at benytte kommunale tilbud + deres handlekompete nce til at bruge tilbuddene styrkes Bydelsmødre og socialt isolerede kvinder opnår viden om kommunale tilbud m.v. Bydelsmødrenes beskæftigelse er styrket gennem deltagelse i projektet Socialt isolerede kvinder med etnisk minoritetsbaggru nd får mere socialt samvær med andre socialt isolerede kvinder har mere selvtillid Projek t: Bydels mødre og kommu nale kvindea mbassa dører Bydelsmødrene opretter i projektperioden ”mødregrupper” for de socialt isolerede kvinder Møder og midtvejsseminar er afholdt Der er udarbejdet info-materiale Midtvejsseminar for bydelsmødre og kvindeambassadører socialt isolerede kvinders kontakt til kommunen styrkes styrke de kommunalt ansattes kompetencer i forhold til at forstå, være i dialog med og hjælpe målgruppen


Download ppt "Bydelsmødrene udpeges og gennemfører uddannelsesforløb på CBSI og kompetenceudvikles herefter løbende. Kompe tencer SUD Erfarin ger fra andre projekt er."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google