Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Infrastruktur, erhverv og vækst i hovedstadsregionen Den Sorte Diamant 23. maj 2011 Investeringer i infrastruktur i Hovedstadsregionen og Øresundsregionen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Infrastruktur, erhverv og vækst i hovedstadsregionen Den Sorte Diamant 23. maj 2011 Investeringer i infrastruktur i Hovedstadsregionen og Øresundsregionen."— Præsentationens transcript:

1 infrastruktur, erhverv og vækst i hovedstadsregionen Den Sorte Diamant 23. maj 2011 Investeringer i infrastruktur i Hovedstadsregionen og Øresundsregionen - Hvordan skaber transportinfrastruktur vækst? Investeringer i infrastruktur i Hovedstadsregionen og Øresundsregionen - Hvordan skaber transportinfrastruktur vækst? Niels Buus Kristensen 1

2 2 Landbrugs- produktivitet SpecialiseringSpecialisering Kapital- akkumulering IndustrialiseringIndustrialisering Teknologi-udviklingTeknologi-udvikling VidenskabVidenskab TransportTransport MarkederMarkeder Økonomisk vækst Transport har spillet en afgørende rolle i de sidste 200 års økonomiske udvikling

3 Globaliseringen er drevet af hurtigere og billigere transport Niels Buus Kristensen 3 Hobro Herredsvej [Vejmanden, 2003 s. 21. IC4-tog Første motorvejsstrækning, Hørsholmvej [www.vejhistorie.dk]. Airbus 380 Tog – år 1900 SAS DC-3 - skabt via infrastrukturudbygning og teknologudvikling

4 Kan investeringer i transport- infrastruktur skabe vækst?  Arbejdspladser? Hmm … –I anlægsperioden, - men det tæller ikke!  Øget produktivitet! Ja! –Hvis vækstpotentialet er til stede –Derigennem flere arbejdspladser  Permanent højere vækstrater? Næppe … Niels Buus Kristensen 4

5 Hvad siger litteraturen? 1980’erne: Faldende produktivitet i USA Aschauer (1989): Hvis offentlig infrastruktur øges 10%, så stiger den private sektors produktivitet 3,9%! 1990’erne: Kan det nu passe? 2000  : Konsensus om Ja!, men lavere (og usikker!) effekt Niels Buus Kristensen 5 115 (80%) 29 (20%)

6 Spare tid Kan det betale sig? - samfundsøkonomisk vurdering Niels Buus Kristensen 6 ”Skabe vækst!” ”Erhvervsfremme!” ”Integration!” ”Skabe nye arbejdspladser!” ”Øge regionens attraktivitet!” ”Egnsudvikling!” Også fritidsrejser! Tidsgevinsterne transformeres til økonomiske fordele

7 Hvordan? Effektiv transport skaber vækst gennem større markeder  Større marked  stordriftsfordele –Arbejdsdeling -> specialisering –Teknologier, der kun er lønsomme i stor skala –”Agglomerationsfordele” = positive eksternaliteter ved samlokalisering  Større marked  øget konkurrence –Såvel output, leverandører og arbejdskraft  Øget produktivitet tiltrækker kapital –Omfordeling(!) af vækst mellem regioner –Her er virksomhedens samlede omkostninger afgørende –Transport kun en mindre del af de samlede omkostninger Logistik - distribution til markedet og forsyninger Medarbejdernes pendlingsomkostninger: Minimér trængslen) Vidensvirksomheder: Porte til omverdenen (CPH) Niels Buus Kristensen 7

8 Hvornår er der ekstra gevinster? -”wider economic benefits”  Transportinvesteringer skal nedsætte (de generaliserede) rejse- eller fragtomkostninger for virksomhederne væsentligt –Transportomkostninger en beskeden del af varens pris  Begrænser effekten –Fokus på - Personers (medarbejderes) mobilitet - Regularitet og pålidelighed  Mindre effekter jo mere udbygget infrastrukturen er –Større effekt i udviklingslande  ”Anlægsarbejdet gavner beskæftigelsen”   ”Crowding out” af private investeringer?  ”Wider economic benefit” må analyseres fra projekt til projekt –Vanskeligt at generalisere (effekterne kan være negative!) –Ingen standardmetoder ikke udviklede  stor usikkerhed, omfattende –Tvivl om relevansen af hidtidige empiriske resultater Fortrinvist store projekter Niels Buus Kristensen 8

9 Konklusion Niels Buus Kristensen 9 Fokus på projekter der skaber de største direkte effekter pr. krone Mobiliteten i Hovedstadsregionen er god i international sammenligning Fortsat høj mobilitet er en konkurrenceparameter i den regionale konkurrence – Ikke mindst for pendling og erhvervsrejser Københavns Lufthavn som internationalt hub har formentlig væsentlig betydning for vidensvirksomheders lokalisering

10 Niels Buus Kristensen 10 Tak for opmærksomheden! Niels Buus Kristensen nbu@transport.dtu.dk

11 Et eksempel: Femern Bælt Ekstra gevinst i forhold Cost Benefit Analysens sparede godstransportomkostninger +25% på kort sigt +52% på lang sigt – inklusiv produktivitetsgevinster fra stordriftsfordele Betydelig usikkerhed! [+18% ; +78%] Niels Buus Kristensen 11


Download ppt "Infrastruktur, erhverv og vækst i hovedstadsregionen Den Sorte Diamant 23. maj 2011 Investeringer i infrastruktur i Hovedstadsregionen og Øresundsregionen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google