Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mulig maksimal titrering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mulig maksimal titrering"— Præsentationens transcript:

1 Mulig maksimal titrering
TEA forsøget Tolerabilitet og Effekt af Antipsykotika hos børn og unge med psykose Et investigator-initieret, fase IV, randomiseret dobbeltblindet multicenter forsøg af gavnlige og skadelige virkninger af aripiprazol versus quetiapin hos børn og unge med psykose. Forsøgsbeskrivelse. Pagsberg K, Jeppesen P, Fagerlund B, Jepsen JR, Fink-Jensen A Københavns Universitetshospital BUC Bispebjerg Baggrund Valg af antipsykotika Valget mellem forskellige antipsykotika til børn og unge er ikke baseret på solid evidens. Den kliniske effekt varierer lægemidler og patienter imellem. Karakterisering af virkning og tolerans af atypiske antipsykotika til børn og unge med psykotiske symptomer vil føre til en mere rationel og individualiseret behandling, der er baseret på de specifikke psykopatologiske symptomer, kognitive defekter og den somatiske status.   Effekt på kognition og daglig funktionsevne Der er ingen antipsykotiske lægemidler med registreret indikation for at forbedre kognition hos psykotiske patienter. Studier af antipsykotikas virkning på kognition er af betydelig klinisk relevans.  Tidlige indikatorer af effekt Identifikation af tidlige indikatorer af senere vedvarende kliniske effekter af antipsykotika er af stor klinisk relevans, når det gælder identifikation af patienter, der ikke har tilstrækkelig gavn af behandling med et lægemiddel, men måske vil få gavn af et tidligt og relativt hurtigt skift til et andet lægemiddel. Formål At sammenligne to antipsykotika (aripiprazol vs. quetiapin) anvendt til børn og unge (12-17 år) med psykose med hensyn til effekt og bivirkninger. At undersøge tidlige prædiktorer for senere vedvarende kliniske effekter af disse antipsykotika Inklusionskriterier Diagnose: Børn og unge med ikke-organisk og ikke-stof udløst psykose (ICD-10: F20-F29 og F30.2, F31.5, F32.3 og F33.3). Psykopatologi: Psykotiske symptomer med ≥ 4 på mindst 1 PANSS item: P1 (delusions), P2 (conceptual disorganization), P3 (hallucinations), P5 (grandiosity), P6(suspiciousness/persecution) eller G9 (unusual thought content); og total PANSS score > 60. Den behandlingsansvarlige læge har besluttet at ordinere et antipsykotisk lægemiddel. Alder: år (begge inklusive). Køn: Begge køn inkluderes. Tidligere behandling: Patienter skal være antipsykotika naive. Den maximalt accepterede tidligere behandling med antipsykotika er to uger samlet, og i løbet af de to uger inden inklusion må der ikke være givet vedvarende behandling og maximalt være modtaget 4 doser. Somatisk sygdom: Ingen somatiske kontraindikationer til den planlagte medicin, dokumenteret ved standard somatisk undersøgelse. Skriftlig informeret samtykke. Ikke graviditet, amning, stofmisbrug, tvangsforanstaltninger. Design Undersøgelsesprogram Psykopatologi PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) positive, negative og generelle skizofreni symptomer. K-SADS DIPI (Dimensions of Psychosis Instrument), 5 dimensioner, 10 items: Kognitiv optagethed (CP) af psykotiske oplevelser. Emotionel påvirkning (EM) Adfærdsmæssig påvirkning (BI) Grad af overbevisning (CO) Emotionelt and eksternt perspektiv (EP) CGI-S (Clinical Global Impression Severity) Global sværhedsgrad, 1-7 CGI-I (Clinical Global Impression Improvement) Global forbedring, 7-1 GAPD (Global Assessment of Psychosocial Disability) Psykosocial funktion, Akse-VI i ICD-10 Deltagende centre Kognition BACS Global Score (Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia). Neuropsykologisk testbatteri af flere specifikke funktioner. WISC-III eller WAIS-III (Weschler Intelligence Scale) Test af generel intelligens SCoRS-DK (Schizophrenia Cognition Rating Scale) Standardiseret patient interview om kognitiv daglig funktion BRIEF (Behavioral Rating Inventory of Executive Functions) Standardiseret spørgeskema (forældre) om eksekutive funktioner Flow Chart, patienter Prognostiske faktorer DUP (Duration of Untreated Psychosis) målt med IRAOS (Interview for the Retrospective Assessment of the Onset of Schizophrenia) Standardiserede spørgsmål om debut af psykose, tidspunkt, symptomer. PAS (Premorbid Adjustment Scale) Vurdering af udviklingsmæssige mål i flere livsperioder før debut af psykose: Social tilgængelighed/isolation Venskaber Evne til at fungere udenfor familien Evne til at danne intime socio-sexuelle relationer Perioder Barndom til 11 år, Tidlig ungdom år, Sen ungdom år Dosering og titrering Bivirkninger UKU side effect scale (Udvalget for Kliniske Us). Bred screening. AIMS (Abnormal Involuntary Movement Scale) Undersøgelse for dyskinesi SAS (Simpson Angus Scale) Undersøgelse for Parkinsonisme BARS (Barnes Akathisia Rating Scale) Undersøgelse for akathisi Andre bivirkninger kardiale bivirkninger, herunder forlænget QT-interval somatiske begivenheder (blodtryk, puls, vægt, højde, BMI og abdominal omkreds) unormale laboratorietest resultater (lipidstatus, metaboliske forandringer, andre generelle blodprøver i henhold til retningslinjer for klinisk praksis) Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mulig maksimal titrering Niveau (slut) (max) Aripiprazol Daglig dosis, mg 2,5 10 15 20 30 Quetiapin extended release 50 100 200 400 600 800 Blindede kapsler Daglig mængde, stk.


Download ppt "Mulig maksimal titrering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google