Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde, Læring og Projektstyring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde, Læring og Projektstyring"— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde, Læring og Projektstyring
MM6: Projektformidling

2 Dagsorden Projektgrupperne Projektrapporten Logbogen
Arbejdsbladet til rapportbladet Kilder Statusseminaret Kommunikation/kritik

3 Projektrapporten Forside Titelblad Synopsis Forord Indholdsfortegnelse
Indledning Baggrund for problemstillingen Problemstillingen (Det initierende problem) Metodebeskrivelse og metodekritik Problemanalysen Problemformuleringen Projektafgrænsningen Konstruktion/Analyse Konklusion Perspektivering Litteraturliste Ordliste Bilag

4 Udkast til indholdsfortegnelse for logbog
Mål Projektets Delmål Officielle mål (studieordning+studieguide) Gruppens mål FSK FSK internt i gruppen FSK mellem gruppen og vejledere Andre aftaler Møder (dagsorden + referat) Møder internt Møder med vejledere Møder med andre Projektplaner mv. Gruppens tids- og aktivitetsplan Personlig rådighedskalender

5 Udkast til indholdsfortegnelse for logbog (2)
Arbejdspapirer og logblade AP fra vejledere AP til vejledere AP internt Logblade Analyser, eksperimenter og besøg Færdige dele Referencer Referenceliste Kildekritik Statusrapport Egen statusrapport + opponent- og vejlederkommentarer Statusrapport at opponere på + kommentarer Kommunikation Intern (procesrefleksioner; konfliktløsning; dagbog; humørbarometer; mv.) Extern (breve; mails; mv.) Andet Projektoplæg mv.

6 Harvard System In the Harvard System you must always give the author(s) and year of publication of your source. References can be incorporated into the text in a variety of ways. 1. In the following example you are making a statement in your own words and giving a reference for the source of your ideas or support for your argument: Fulch and Scott (1999) suggest that it is not easy to offer a generally acceptable definition of religion A recent television programme discussed (BBC 2000) Specific incidents described by Burnard and Morrison (1997) show that….. Reflective practice is considered an essential element within the caring professions (Palmer et al,1994: Yelloly and Henkel, 1995: Johns and Freshwater, 1998)

7 References (cont’d) Details for a book should be set out in the following order: AUTHOR, INITIALS (year) Title Edition [if later than first] Place of publication [Town]: Name of publisher BEE, H(1998) Lifespan development 2nd ed New York: Longman Details for a journal article should be set out in the following order: AUTHOR, INITIALS (year) Title of article Name of journal Volume number (Issue number) date of issue first and last pages It is important to give details for each of the chapters you have referred to or used. The details of the chapter come first and then details of the book as a whole. PORTER, M. (1998) What is strategy in SEGAL-HORN, S.(Ed.) The strategy reader STARKEY, K (Ed) (1996) How organizations learn London: International Thomson Business Press. World Wide Web resource: IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT AGENCY (1999)Local Agenda 21 UK: what’s new [WWW] [accessed 3 March 2000]

8 References (cont’d) 2. In the following example you are making a direct quote (note that you must include the page number also) Haralambos and Holborn state that "the family has been seen as a universal social institution, an inevitable part of human society" (Haralambos and Holborn 1990, p.453). 3. With a longer quote it is generally preferable to indent the quote to make it clear: Bee states that there is: “a good deal of evidence that high-quality, cognitively enriched day care has beneficial effects in many children’s overall cognitive development. This effect is particularly vivid for infants and children from poor families” (Bee 1998, p.150)

9 Kildekritik Fitness for purpose - oplysning om formål og målgruppe? - lever siden op til sit formål? Autoritet/troværdighed - kan ophavet identificeres? - ophavets kvalifikationer? - udgivende institution? - kontaktadresse? - meninger eller facts? - partsindlæg? - reklame/sponsorindflydelse? - peer review/awards? - kildehenvisninger/litteraturhenvisninger? - kvalitetskontrol?

10 Kildekritik eksempler fra P1 rapporter
”Men kigger man på de virksomhedseksempler, der er givet…er der en åbenlys forskel, noget som Burns og Stalker ikke forklarer. Det tager Mintzberg til gengæld fat i (P1 projektrapport, GFU 2002). ”Vi har valgt at beskrive en model fra hver hovedgruppe, da vi således opnår en større kontrast mellem de enkelte modeller. Hermed bliver vores valg af udviklingsmodel nemmere” (P2 projektrapport, Informatik 2003).

11 Formål med statusseminaret
at give jer mulighed for at få jeres projektarbejde diskuteret og vurderet i et større forum, at få gjort status over jeres projektforløb, at få respons på netop de forhold som I ved d.d. er usikre på, gerne ved at formulere åbne spørgsmål eller diskussionstemaer, at få lejlighed til at sammenholde projektarbejdet i forhold til delmålsformuleringer - fra hhv. vejleder og gruppen, at pejle projektets fremtidige retning, at kommentere på andres arbejde og dermed indgå i en videnskabelig dialog.

12 Hvad kræves der? Grupperne skal udarbejde og udlevere arbejdsblade til projektgruppen, opponentgruppen og de involverede hoved og -bivejledere før statusseminaret. Grupperne skal fremlægge deres projektdesign mundtligt og gerne visuelt. Grupperne skal tage opponentrollen seriøs, dvs. læse arbejdsblade og evt. aktivt fremsætte spørgsmål/kommentarer til arbejdsblade som fremlæggelse.

13 Typisk indhold Projektets initierende problem og baggrunden herfor.
Problemanalysens indhold og struktur Projektets afgrænsninger Udkast til delmålsformuleringer. Projektets planlægning vha. eks. strukturdiagrammer, aktivitetsdiagrammer, tidsplaner. Samarbejdskontrakten og status over gruppens hidtidige samarbejde.

14 Statusseminarets form
Hver gruppe har ca. 1-2 timer til at få deres projekt behandlet i et større fora. En typisk fremgangsmåde er: Projektgruppen fremlægger deres projektplan i omkring min. Opponentgruppen kommenterer og stiller spørgsmål i forhold til arbejdsblade og fremlæggelse i omkring minutter. Vejledere der ikke er tilknyttet gruppen får mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til gruppens arbejde i omkring 15-30 Gruppens egne vejledere følger op og supplere, hvorudfra projektets perspektiver diskuteres min.

15 Gode Råd Vælg det I selv følger relevant til præsentationen
Sørg for at arbejdsbladene når en dybde tilsvarende de kommentarer I ønsker. Sørg for at lave brugbare arbejdsblade - ikke kun i forhold til statusseminaret, men også i forhold til projektets videre formidling. Stil spørgsmål og opstil diskussionstemaer, så I selv får mulighed for at styre den efterfølgende dialog om jeres projekt. Vis sammenhængen imellem mål og midler - at I har styr over hvor I vil hen, hvordan I vil komme der, og at den skitserede vej er interessant, realistisk og faglig relevant.

16 Constructive Criticism
H. G. Wells once said, “There is no human urge greater than the urge to change someone else’s copy.”

17 Constructive Criticism
In her book The 7th Sense, Doris Wild Helmering presents criteria to distinguish constructive (i.e., helpful and useful) criticism from non-constructive (i.e., petty, denigrating, and useless) criticism. According to Helmering, constructive criticism has three components: 1. There is a contract between the people involved. The person who is making the critical comment is involved with the project, has some authority, and has been invited to do so. 2. The negative feedback addresses a specific issue (e.g., “This package ignores the current slump in tech stocks” vs. “This stinks.”). 3. There is direction for change (e.g., “Why not talk about why now is a time to pick up good stocks at bargain prices before the market picks up again?”). To be constructive, your criticism must have all three components present.

18 Constructive Criticism
Inappropriate criticism, on the other hand, has one or more of the following characteristics: 1. It is uninvited. There is no contract. It is unsolicited. 2. The feedback is non-specific or broad based. 3. The commentary is without direction for change. Give negative criticism in a positive way If someone gives you inappropriate criticism, especially comments that attack you as a person or demean you as a professional, say to that person, “Is there a purpose for you saying this to me?” This alerts them that you are aware of their demeaning tone and you want it to cease.

19 Assertive Communication
Non-assertive: Avoiding saying what you think, feel, want, or believe because… You are afraid to risk the consequences You don’t believe in your own rights You don’t know how to speak up for yourself You think another person’s rights are more important than yours Aggressive: saying what you think, feel, want, or believe… in ways that deny another person’s right to be treated with respect (anger, meanness, hurtfulness, put-downs, spitefulness, etc) Assertive: saying what you think, feel, want, or believe… in ways that don’t damage another person’s right to be treated with respect In straightforward, non-threatening ways In ways that don’t deny your own rights


Download ppt "Samarbejde, Læring og Projektstyring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google