Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Styr på diabetes  Information til hospitalerne 1. november 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Styr på diabetes  Information til hospitalerne 1. november 2007."— Præsentationens transcript:

1 Styr på diabetes  Information til hospitalerne 1. november 2007

2 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Programmet Velkomst Om projektets mål, metoder, indsats og resultater Eksempler på teamenes indsats, resultater og erfaringer Dialog om projektet

3 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Projektets styregruppe Praksiskoordinator Jens M. Rubak Praksiskonsulent Klaus Barfoed, Århus Peter Kryger Mørk, Diabetesforeningen Cheflæge Morten Noreng, RH Randers Afdelingsleder Britta Ravn, Center for Kvalitetsudvikling

4 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Projektets historik  Projektbeskrivelse og ansøgning (2004)  Bevilling fra Sundhedsstyrelsen og Århus Amt  Standarder for forløb for patienter med type diabetes i Århus Amt  Forberedende arbejde (2006)  1. Læringsseminar (januar 2007)  1. aktivitetsperiode  2. Læringsseminar (marts 2007)  2. aktivitetsperiode  3. Læringsseminar (august 2007)  3. aktivitetsperiode  Evaluering (okt. 2007- forår 2008)

5 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Projektets overordnede mål  Implementere patientforløbs-standarder i almen praksis  Opnå markante resultater i behandlingen af type 2 diabetes +  Afprøve gennembrudsmetoden i almen praksis i Danmark  Strukturere/systematisere kronikerindsatsen

6 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Deltagende praktiserende læger Gitte Aaen, Rådhuspladsen, Århus C Jette Dam-Hansen, Skt. Olufsgade, Århus C Karin Gubi, Solbjerg Klaus Barfoed, Risvangen, Århus N Marianne Rasmussen og Peter Orloff, Århus C Marthin Holm, Egå Nikolaj Evaldsen, Banegårdspladsen, Århus C Peter Stokvad, Nordre Strandvej, Århus Svend Kier, Bøsbrovej, Randers Søren Okholm og H.J. Andersen, Århus Søren Prins, Torvet, Silkeborg Uffe Villadsen, Ryesgade, Århus C

7 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Bidragydere: Sundhedsstyrelsens Diabetespulje 2004 (sponsor) Kvalitetsudviklingsudvalget for almen praksis i Århus Amt (sponsor) Berit Lassen fra Lægecenter Korsør (oplægsholder) Thomas Drivsholm fra Københavns Universitet (oplægsholder) Peter Kryger Mørk fra Diabetesforeningen (oplægsholder mm) Jette K.Kristensen, Institut for Folkesundhed, Århus Universitet Thomas Gjørup fra Steno Diabetescenter (oplægsholder og ekspert) Jens Sandahl Christiansen, Århus Sygehus (ekspertpanel) Tove Amby og Birtha Hansen fra Århus Sygehus (oplægsholdere mm) Praktiserende læge Lars Dudal, Holstebro (ekspertpanel) Diabetes-teamet på Fyn (fynske erfaringer) Liane Langdon, NHS, UK (britiske erfaringer) Torsten Lauritzen, Institut for Folkesundhed, Århus Universitet Center for Folkesundhed, Region Midt (udtræk fra sundhedsprofil) m.fl.

8 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Projektets metoder Forberedende arbejde Lokal målformulering 3 læringsseminarer m. ekspertoplæg og videndeling Forandringskatalog Lokale afprøvninger af tiltag (PDSA-test) Elektronisk videndeling (Gennembrudsforum) Målinger: Grafer baseret på LABKA-data (Epidata) Projektsekretariatet kontakter løbende teamene

9 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Forandringstiltagene har bl.a. handlet om at….. Skaffe sig overblik over patientgruppen Kontakte og indkalde patienter Strukturere de regelmæssige kontroller Uddelegere opgaver til klinikpersonale Støtte patienters egenomsorg Behandle med medicin (ACE, statin, insulin) Henvise til fodterapeuter, øjenlæge, diabetesskole

10 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Status på projektet Er der sket et gennembrud i diabetesindsatsen?

11 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Hvor mange gange har patienter i ”T2D- populationen” fået undersøgt deres HbA1c ? Projekt start

12 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Hvor stor en andel af patienter med T2D har fået undersøgt HbA1c det sidste halve år? Projekt start

13 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Hvor stor en andel af patienter med T2D har fået undersøgt deres HbA1c inden det sidste år?

14 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Hvor stor en andel af patienter med T2D havde HbA1c under 7 sidst de blev målt?

15 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Hvor stor en andel af patienter med T2D havde HbA1c over 8 sidst de blev målt?

16 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Hvor mange patienter i ”T2D-populationen” fået undersøgt deres kolesterol ? Projekt start

17 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Hvor stor en andel af TD2-populationen har fået undersøgt deres kolesterol inden for det sidste år?

18 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Hvor stor en andel af T2D-populationen har fået målt albumin-kreatinin-ratio inden for det sidste år?

19 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Teamdeltagernes aktivitet på gennembrudsforum pr. 20. august 2007 Lagt cirka 100 filer på forum, –30 pdsa-test sendt eller uploadet –30 måneds- og statusrapporter sendt/uploadet –19 redskaber Hentet filer 765 gange –635 downloadede og 130 e-mailede filer Kun få har skrevet indlæg Kun få har deltaget i afstemninger

20 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Foreløbig konklusion Projektet har givet anledning til en række lokale forbedringer i almen praksis Flere deltagere oplever at projektet har bidraget til, at de har fået ”styr på” diabetes Det er pt. svært at påvise en statistisk signifikant effekt. Vi har kun enkeltstående patientudsagn, der bekræfter at projektet har haft en effekt.

21 © Center for Kvalitetsudvikling 2007 Spørgsmål mhp dialog Hvad synes I er det mest interessante og/eller perspektivrige ved projekt ”Styr på Diabetes-2”? Hvad bliver I nysgerrige på at høre mere om? Hvad er jeres umiddelbare vurdering af projektets indsats og foreløbige resultater?


Download ppt "Styr på diabetes  Information til hospitalerne 1. november 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google