Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Faglig teamleder CB- og Projektsekretariatet Roskilde Bibliotekerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Faglig teamleder CB- og Projektsekretariatet Roskilde Bibliotekerne"— Præsentationens transcript:

1 Faglig teamleder CB- og Projektsekretariatet Roskilde Bibliotekerne
Introduktion til personas-metoden Kom i øjenhøjde med dine målgrupper & hvordan kan vi arbejde vi med metoden i praksis Christine Bruun Faglig teamleder CB- og Projektsekretariatet Roskilde Bibliotekerne

2 PERSONAS – ET EKSEMPEL Christine, 38 år Akademiker Gift med Peter 2 børn: Ingeborg, 7 og Anton 3 år Offentligt ansat Glad for at rejse Elsker bøger og film Bor i lejlighed og har kolonihave Bruger biblioteket lidt (studie og med børnene)

3 Personas Hvordan målretter vi digitale tilbud så det passer til ”Christine”? Hvor er indgangen til hendes liv? Vigtig målgruppe fordi der er mange af hendes slags i (stor)byerne Det digitale tilbud? Det skal være nemt og hurtigt - gode genveje - med børnene i fokus Jeg er nogenlunde digitalt selvkørende med NemId mv, men har brug for målrettet information i min travle hverdag. Altså at understøtte hvordan jeg kan lette min hverdag med nemme løsninger. Jeg har fx ikke tid til at overskue en masse nyhedsbreve og andet info om digitale løsninger, så jeg har brug for at få præsenteret nemme løsninger, GENVEJE etc. til hvor jeg finder tingene – gerne kombineret med mit fokus på enten børnenes behov.

4 Personas Min case er præcis det personas handler om!
Sæt ansigt på forskellige målgrupper  Christine med familie = gruppen af yngre akademiker-familier, med stort kulturelt forbrug. Potentielle biblioteksbrugere på nye måder Kan vi på biblioteket fx målrette info og vejledning til Christine på nye måder? Min case – er præcis det personas handler om. Det gør det meget nemmere at arbejde med målgrupperne når de har fået ansigter Nye måder: info om nemme løsninger der hjælper i en travl hverdag som småbørnsfamilie, undervisning/vejledning i løsningerne hvis jeg ikke føler mig klædt på - jeg kommer på børnebiblioteket, så jeg skal have info dér! Krydssalg  Altså man sætter sig ind i målgruppens behov og sted og bruger den viden vi har om målgruppens brug og adfærd på biblioteket til kampagnen. Fredericia som ex på deres emnekasser, der kunne kombineres med info om digitale tilbud og offentlige selvbetjeningsløsninger eller sikre lidt info/inspiration på mine udlånskvitteringer. Apps, e-læring mv

5 Personas fra Roskilde Bibliotekerne: Vores ansigter på brugere og ikke-brugere
Kort fortælling om Roskildes måde at anvende personas – vi har udarbejdet 18 familie-profiler i 2008 (mange). Alt lige fra Familier med mindre børn, familier med voksne børn, unge, ældre. Alle profiler der bor i Roskilde Kommune

6 Personas er: Fiktive personer som bygger på statistik, kvalitative data og sociologisk fantasi Udstyret med holdninger, meninger og vaner ligesom rigtige personer De har en livshistorie, en uddannelse, et arbejde, en familie og fritidsinteresser Hver personas indeholder en række karakteristika fra den brugergruppe de repræsenterer

7 Roskilde Bibliotekerne har udviklet i alt 18 personas familier
Vores personas familier rummer fra en til seks personas (og husdyr) Vi bruger familier fordi familiemæssige og andre sociale forhold er en væsentlig faktor i forhold til brug af biblioteker

8 Familien Grønnedahl Mikkelsen
Rikke 42 Holger 47 Familien Grønnedahl Mikkelsen Louis 4 Tag udgangspunkt i pjecen om personas Tobias 7 Stine 16 Martin 17

9 PERSONAS BYGGER PÅ STATISTIK OG KVALITATIVE DATA
Befolkningsstatistik: Tal for aldersfordeling, beskæftigelse og erhvervsfrekvens, uddannelsesniveau. Kulturvaneundersøgelse Undersøgelse af borgernes holdning til Roskilde Bibliotekerne Undersøgelse af livskvalitet i Roskilde Interviewundersøgelse om bibliotekernes betydning for lokalsamfundene i Roskilde Interviewundersøgelse med handikappede brugere på Roskilde Bibliotekerne Sociologiske grundbegreber: ”Kapitalbegreb” Bourdieu, ”Postmoderne” Bauman og Dencik Teori om Personas Nye forbrugertrends Interviews med borgere i lokalsamfundene Interviews med repræsentanter fra forskellige bruger- og ikke-bruger grupper

10 Michael, Andreas og Bettina Høj Hansen
Jens og Kirsten Nielsen

11 HVORFOR BRUGE PERSONAS?
Personas gør det lettere at tænke kreativt og udvikle målrettede bibliotekstilbud til de enkelte brugergrupper Stil spørgsmål med udgangspunkt i personas: ”Hvordan får vi Holger på biblioteket?” ”Hvilke tilbud skal Eva have?” ”Hvordan får vi fortalt Martin om Bibzoom?” Med et konkret ansigt på de forskellige brugergrupper bliver udviklingsprocessen både kreativ og målrettet.

12 Hvordan laver man personas?
Tag udgangspunkt i jeres lokalområde – hvem er I bibliotek for? Find statistikker og andre undersøgelser om brugerne og ikke-brugerne Suppler selv med undersøgelser Særlige forpligtelser? f.eks. Handicappede, særlige indvandregrupper Hver personas profil er en ”brik” i et ”puslespil” som tilsammen viser netop jeres brugere og ikke-brugere

13 En persona består af: Et billede
Beskrivelse af sociale forhold, kulturelle forhold, økonomiske forhold og personlige vaner og holdninger Ahmet, der læser til revisorassistent på Roskilde Handelsskole

14 Udfordringer ved personas metoden
Det kan være svært at få detaljeret statistisk materiale Svært at finde billeder, der ligner (!) Kræver større arbejdsindsats at indsamle alle data og opbygge personas Lav ikke for mange profiler – men heller ikke for få… Udgå klicher og fordomme – test dine personas på folk der har indgående kendskab til brugergruppen

15 Ex: Laurits & Lise Thomsen
Tømrermester, 56 år Har båd og bruger meget tid på at vedligeholde båden og deres gamle hus. Elsker at sejle og være udenfor Laurits bruger ikke biblioteket Han er ikke så begejstret for IT og han bander NemID langt væk og lader Lise klare det meste….

16 Ex: Laurits & Lise Thomsen
Lise er dagplejemor, uddannet pædagog, 55 år Hjælper til med regnskaber og administration i tømrerfirmaet. Har det lidt svært med de nye digitale løsninger når hun skal indberette. Papir er bedst! Hun elsker dilettantteater, nyder at sejle med deres båd, læser mange ugeblade og romaner

17 Hvordan kan biblioteket hjælpe Laurits og Lise?
Lise er allerede biblioteksbruger – hun skal vide at vi kan hjælpe med IT (personligt og tømrerfirmaet) HVORDAN? Laurits er som ikke-bruger sværere at nå Genvej via Lise? Møde ham der hvor han er – på arbejdet, gennem lokal erhvervsforening, fagforbund TALE til deres behov

18 Fordele ved personas metoden
Personas ligner rigtige brugere De kan bruges til mange ting: Idé-udvikling, finde mangler ved de nuværende bibliotekstilbud, udvikle den fysiske indretning og de digitale tilbud, markedsføring af tilbud m.m. Vi kan udsætte personas for ”sociale begivenheder” for eksempel blive skilt, få børn, tage nye uddannelser, som ændrer deres biblioteksbehov

19 Begrænsninger ved metoden
Personas er meget livagtige… men er fiktion Husk at lave virkelighedstjek ind imellem – er der for eksempel sket store ændringer i et boligområde? Brug personas som en ud af flere metoder til brugerfokusering og brugerinvolvering

20 Roskilde Bibliotekerne bruger personas til at udvikle målrettede tilbud til de forskellige brugergruppe Vi bruger det ikke så systematisk mere som tidligere, nu hvor det er en mere naturlig del af arbejdet Ny organisationsstruktur på Roskilde Bibliotekerne som bl.a. også har teams der afspejler de målgrupper vi har, fx Team børn & unge, herunder børnefamilien Mange udviklingsopgaver starter med at sikre fokus på bestemte brugergrupper og deres behov Sikre fokus i hele organisationen på brugerne og ikke-brugerne

21 Strategisk fokus på målgrupper
Brug personas profiler til at skærpe fokus Vi kan ikke hele tiden fokuserer på alle og målrette tilbud til alle – prioritere Fokusere undervisningen endnu mere i forhold til målgrupperne Gør det nemmere og mere konkret at arbejde strategisk 

22 Mere om Personas: Flere oplysninger på www.centralbibliotek.dk Mail:
og


Download ppt "Faglig teamleder CB- og Projektsekretariatet Roskilde Bibliotekerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google