Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Case.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Case."— Præsentationens transcript:

1 Case

2 Indsamling af data fra Survey Xact

3

4

5

6

7

8 Logo case Hvilken betydning har alle egenskaber tilsammen på vurderingen af et logo? Hvilke har størst betydning? Hvor mange svarer helt enig både på egenskab x og på egenskab y? Er vurderingen på to egenskaber lineært forbundne? Hvilken betydning har egenskab x på den sam-lede vurdering af et logo? Er to eller flere logoer forskellige på egenskab x? Er vurderingen på egenskab x forskellig fra ”neutral”, når der tages højde for usikkerheden? Hvor sikre kan vi være på dette? Hvad er den gnsn. værdi på egenskab x? Hvordan er svarfordelingen på egenskab. x?

9 Opstilling af analyseplan
En analyseplan omfatter Den bør indgå som en del af planlægningen

10 Case: Logoundersøgelsen Analyseplan
Besvarelse af undersøgelsens hovedspørgsmål

11 Case: Logoundersøgelsen Frekvenstabel

12 Logo case Analyseplan

13 Logo case Deskriptiv analyse
Krydstabellen viser antal observationer for alle kombinationer af udfald for hver af de to variable De væsentligste begreber ved læsning af krydstabeller er vandret procentberegning lodret procentberegning total procentberegning statistisk (u)afhængighed

14 Eksempel på krydstabel Logo-undersøgelsen

15 Eksempel på krydstabel Logo-undersøgelsen
Hvordan læses denne tabel? Vi har brug for en relativ betragtning. Derfor beregnes %. Vandret%, lodret% eller total%? Her: Vandret%, fordi...?

16 Hvornår bruger man vandret vs. lodret procentberegning?
Der er ofte en naturlig retning for, hvordan tabellen skal tolkes Det kan hænge sammen med, hvilken variabel, der kan siges at være givet på forhånd og hvilken, der er betinget heraf Procentberegningen sker med den givne variabel som betingelse I eksemplet: Kundeforhold er givet på forhånd, vurdering af logo følger deraf. Næppe omvendt!

17 Eksempel på krydstabel Logo-undersøgelsen
Mere end 50% blandt kunder er enige i, at der er tale om et godt logo? Den tilsvarende andel blandt ikke-kunder er ca. 30% Der er noget der tyder på, at man vurderer sin egen butiks logo højere end andre butikkers? Men kan det ikke skyldes tilfældigheder?

18 Eksempel på krydstabel Logo-undersøgelsen
Vi har brug for at kunne skelne mellem tilfældige afvigelser og afvigelser, der er så store, at det er usandsynligt at de skyldes tilfældigheder. Hertil anvendes et statistisk test, der bygger på -fordelingen Det kaldes -test for uafhængighed og det har i tidligere lært om i statistik Det vender vi tilbage til

19 Logo case Deskriptiv analyse

20 Logo case Deskriptiv analyse

21 Logo case Profilanalyse
Sammenligning af de 11 logoer på alle egenskaber og al-i-alt-vurdering og grafisk fremstilling af et ”snake-plot” Data restruktureres Procedure COMPARE MEANS med LOGO som gruppevariabel

22 Logo case Profilanalyse

23 Logo case Profilanalyse

24 Case: Logoundersøgelsen Analyseplan
Besvarelse af undersøgelsens hovedspørgsmål Analyseenhed (case): Respondent

25 Case: Logoundersøgelsen Analyseplan
Besvarelse af undersøgelsens hovedspørgsmål

26 Case: Logoundersøgelsen Analyseplan
Besvarelse af undersøgelsens hovedspørgsmål Analyseenhed (case): Respondent

27 Er vurderingen af Aldis logo overvejende positiv eller negativ?
Anvendelse af T-test ved test af hypoteser om middelværdien ved en enkelt stikprøve Analyseenhed (case): Respondent

28 Sammenligning af to populationer: skema og web-baseret
De to stikprøver er statistisk uafhængige Konstruktion af en grupperingsvariabel: systemvariablen $casenum Sammenligninger ved hjælp af tabelanalyse Sammenligninger af middelværdier Sammenligning af hyppigheder

29 Sammenligning af to populationer: skema og web-baseret
Konstruktion af en grupperingsvariabel: systemvariablen $casenum IF ($casenum le 81)gruppe=1. IF ($casenum gt 81)gruppe=2. VALUE LABELS gruppe 1 'Skema-baseret' 2 'Web-baseret'. exe. FREQUENCIES VARIABLES=gruppe /ORDER= ANALYSIS .

30 Sammenligning af to populationer: skema og web-baseret
Sammenligninger ved hjælp af tabelanalyse Sammensætning på køn, alder og køn x alder Sammenligning af vurdering af logo Kunderelation

31 Sammenligning af to populationer: skema og web-baseret
Sammenligninger af middelværdier i to uafhængige stikprøver

32 Sammenligning af to populationer: skema og web-baseret
Sammenligning af hyppigheder: sammensætning på køn kodning 1=mand, 2=kvinde

33 Er der sammenhæng mellem alt-i-alt vurderingen af Aldi's logo og kundestatus?
Anvendelse af independent samples T-test ved test af hypoteser om to middelværdier

34 Case: Logoundersøgelsen Analyseplan
Besvarelse af undersøgelsens hovedspørgsmål

35 Er der væsentlig forskel mellem vurderingen af Aldis og Dagli'Brugsens logoer?
Anvendelse af T-test ved test af hypoteser om to middelværdier ved parvist sammenhørende observationer

36 Er der væsentlig forskel mellem vurderingen af Aldis og Dagli'Brugsens logoer?
Anvendelse af T-test ved test af hypoteser om to middelværdier ved parvist sammenhørende observationer

37 Case: Logoundersøgelsen Analyseplan
Bemærk: Vi antager, at der er uafhængighed inden for en respondents vurderinger.

38 Er der generelt sammenhæng mellem alt-i-alt vurderingen af logo og kundestatus?

39 Er der generelt sammenhæng mellem alt-i-alt vurderingen af logo og kundestatus?

40 Anvendelse af ANOVA til test af hypoteser om to eller flere middelværdier ved uafhængige stikprøver
Hypotesen, der testes:

41 Anvendelse af ANOVA til test af hypoteser om to eller flere middelværdier ved uafhængige stikprøver

42 Anvendelse af ANOVA til test af hypoteser om to eller flere middelværdier ved uafhængige stikprøver

43 Anvendelse af ANOVA til test af hypoteser om to eller flere middelværdier ved uafhængige stikprøver

44 Anvendelse af ANOVA til test af hypoteser om to eller flere middelværdier ved uafhængige stikprøver
Konklusion: Forskellene er statistisk signifikante Men næppe praktisk relevante En mere fuldstændig model ville inkludere andre faktorer, fx logoet selv Hermed bevæger vi os mod flersidet variansanalyse (med repeated measurements)


Download ppt "Case."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google