Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation til opstartsmøde for projektledere 12. oktober 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation til opstartsmøde for projektledere 12. oktober 2010."— Præsentationens transcript:

1 Præsentation til opstartsmøde for projektledere 12. oktober 2010

2 Visionen for projektet:  Vi vil skabe et undervisnings- og læringsmiljø, der er så attraktivt for de unge, at de deltager aktivt i undervisningen og får udbytte heraf og så attraktivt for lærerne, at de skaber et læringsmiljø, der resulterer i, at de unge præsterer på et højt fagligt niveau og opbygger lysten til at lære livet igennem herunder lyst til videre (gående) uddannelse. Det attraktive undervisnings- og læringsmiljø gør de unge i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

3  Indhold:  Udforske, eksperimentere og afprøve nye undervisningsformer og læringsaktiviteter Mål: Fastholde og måske tiltrække nye elever til en ungdomsuddannelse  Organisering:  Undervisningslaboratorier M ål: Afprøve og undersøge forskellige undervisnings- /læringsformer  Læringsnetværk Mål: Etablere pædagogiske læringsfællesskaber på tværs af uddannelser og geografi i Region Syddanmark

4  Anvendelsesorientering Styrke oplevelsen af formål og mening for den enkelte elev  Vidensdannelse ▪ Fokus på skabelse/produktion af viden (induktive læringsprocesser) ▪ Mål: Eleverne oplever at uddannelsen har et anvendelsesperspektiv ifht. at lære at skabe egen viden  Videreuddannelses-/erhvervsperspektiv ▪ Mål: Eleverne oplever,at uddannelsen har et anvendelsesperspektiv ifht. en bestemt videreuddannelse eller et bestemt erhverv

5 Pædagogisk IT Fredericia Gymnasium Rosborg Gymnasium Rantzausminde Efterskole Svendborg Gymnasium Rødkilde Gymnasium Esbjerg Handelsskole Drenge Odense Katedralskole TronsøSkolen Vejle Handelsskole Odense Tekniske Skole Ribe Katedralskole Innovative undervisningsformer IBC Aabenraa Vejle Handelsskole Højer Design Efterskole Business College Syd Fredericia Gymnasium

6 Projekt- ledergruppe: Èn projektleder fra hvert laboratorium Èn netværks- koordinator Laboratorium Projektleder, undervisere, elever…. Laboratorium: Projektleder, undervisere, elever… Laboratorium: projektleder, undervisere, elever…. Laboratorium: Projektleder, undervisere, elever…. Projektledergruppe: Fælles indholdsprojektbeskrivelse for netværket udfra laboratoriernes problemformuleringer. Planlægge netværksmøder Indsamle og redigere beskrivelser til værktøjskasse Referencegruppe for det enkelte netværk ifht. styregruppe, evalueringsparterne osv. Én projektleder fra hvert laboratorium heraf Én netværkskoordinator Kontaktperson for netværket til styregruppen + projekt- administrationen Sørger for referater mm. fra projektledermøder Èt netværk:

7 Styregruppe Projektansøger: Fredericia Gymnasium Pædagogisk IT: Fredericia Gymnasium Drenge: Odense Katedralskole Innovative undervisningsformer: IBC Aabenraa Pædagogisk IT: Projektledelsesgruppe Netværkskoordinator: Fredericia Gymnasium Lab 1 Lab 6 Vidensressource: UC Syd Drenge: Projektledelsesgruppe Netværkskoordinator: Odense Katedralskole Lab 7 Lab 11 Vidensressource: IFPR, SDU Innovative uv.former: Projektledelsesgruppe: Netværkskoordinator: IBC Aabenraa Lab 12 Lab 16 Vidensressource: Innology – Center of innovation Erhvervsakademi Sydvest Projektstyring (administrativt): Fredericia Gymnasium Projektevaluering IFPR, SDU

8  Opstartsmøde 12. oktober Etablering af netværk og projektledelsesgrupper  Præsentation af foreløbige tanker om undervisningslaboratorier  Planlægning af netværksmøde januar 2011  Aftaler om 1-2 møder i projektledelsesgrupperne i efteråret 2010  Oktober 2010 – januar 2011  Møder i projektledelsesgrupperne: Planlægning af netværksmøde januar 2011 og udarbejdelse af fælles indholdsbeskrivelse for netværket med deadline 6. december  Vidensindsamling & indledende evaluering (IFPR)  Udvikling af undervisningslaboratorierne på skolerne

9  1. Netværksmøde 11. januar 2011 (fælles og hver for sig…)  Viden og inspiration til hele projektgruppen, til netværket og til det enkelte laboratorium  Spidsformulering af indholdsbeskrivelse af netværkets projekt på baggrund af: spidsformuleringer af problemformulering + formulering af delmål for det enkelte laboratorium  Aftaler om delevalueringspunkter  Februar – juni 2011:  Afprøvning og læring i de enkelte laboratorier  Beskrivelse af de enkelte forløb & beskrivelse af de første erfaringer til værktøjskasse  Delevaluering  Planlægning af 2. netværksmøde

10  Juni 2011 Nye uddannelsesinstitutioner kan evt. komme med  2. netværksmøde september 2011  Erfaringsudveksling  Status ifht. delmål – fra evalueringsgruppen  Etablering af samarbejde med nye skoler  Evt. nyt fagligt/pædagogisk input  September – december 2011  Afprøvning, tilretning, læring og implementering af ”ny” undervisning  Afslutning af laboratoriearbejdet.  Erfaringsopsamling og beskrivelse af forsøg + erfaringer til værktøjskasse  Afsluttende evaluering

11  Januar – april 2012:  Indsamling af beskrivelser og færdiggørelse af værktøjskasse  Færdiggørelse af evalueringsrapport  Planlægning af 3. netværksmøde  3. netværksmøde maj 2012 Åbent for alle institutioner i Region Syddanmark  Præsentationer af udvalgte undervisningsforløb og erfaringer  Konklusioner fra evalueringsrapport  August – december 2012  Afslutning og afrapportering

12  Fælles opsamling på:  Projektidé  Det praktiske – herunder økonomi  Evaluering  Etablering af netværksprojektledergrupperne  Præsentation af de enkelte laboratorier med henblik på en fælles indholdsbeskrivelse af netværkets projekt  Starte planlægning af 1. netværksmøde den 11. januar 2011  Aftale mødetidspunkter i oktober-december 2010  Forventning til projektledergrupperne i perioden indtil 1. netværksmøde (deadline 4. december) :  Udarbejdelse af fælles indholdsbeskrivelse af netværkets projekter  Oplæg og ønsker til indhold af 1. netværksmøde


Download ppt "Præsentation til opstartsmøde for projektledere 12. oktober 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google