Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MSB Aarhus Kommune Takstberegning RAMMEAFTALE 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MSB Aarhus Kommune Takstberegning RAMMEAFTALE 2012."— Præsentationens transcript:

1 MSB Aarhus Kommune Takstberegning RAMMEAFTALE 2012

2 MSB Aarhus Kommune Sammenhæng 2012201120102009 Resultat Takst

3 MSB Aarhus Kommune Hvad siger loven? Bek. 683, § 2. Taksten skal fastsættes for det enkelte tilbud eller for typen af tilbud. Ved typen af tilbud forstås tilbud, som kan erstatte hinanden, dvs. de skal være rettet mod samme målgruppe, og tilbuddenes ind- hold og omfang skal have en sammen- lignelig karakter. § 4. Et over- eller underskud skal indregnes i taksten i form af tillæg til eller reduktion af taksten for det enkelte tilbud eller typen af tilbud, jf. § 2. § 2 Stk. 2. Et over- eller underskud kan overføres i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens fastsatte retningslinjer herfor. Dog skal et underskud senest indregnes i taksten 2 år efter det år, underskuddet vedrører.

4 MSB Aarhus Kommune Resultatopgørelse Beregning af over-/underskud på taksten Eventuelle over-/underskud skal indregnes i taksten 2 år efter (dvs. i 2012-taksten) I rammeaftalen i Region Midtjylland er det aftalt, at kun over-/underskud på mere end 5 %, skal indregnes i taksten. På langt sigt (dvs. 2 år) skal også over- /underskud på mindre end 5 % udlignes.

5 MSB Aarhus Kommune Eksempel Mio. kroner2009201020112012 Takst * Belægning4,44,0 Regulering (år -2)0,30,00,40,1 Årets takstindtægt4,14,0 Årets omkostninger4,54,1 Årets underskud0,40,1 Underskud primo0,2 Underskud0,60,3 Indregn (år +2)0,40,1 Underskud ultimo0,2

6 MSB Aarhus Kommune Fejl i 2009 Mio. kroner2009201020112012 Takst * Belægning4,4 Regulering (år -2)0,3 0,00,00,1 Årets takstindtægt4,1 4,4 Årets omkostninger4,5 Årets underskud0,4 0,1 Underskud primo0,2 Underskud0,6 0,3 Indregn (år +2)0,1 Underskud ultimo0,2

7 MSB Aarhus Kommune Rettelse af fejl i 2009 Mio. kroner2009201020112012 Takst * Belægning4,44,0 Regulering (år -2)0,3 0,00,00,10,4 Årets takstindtægt4,1 4,44,0 Årets omkostninger4,54,1 Årets underskud0,4 0,10,1 Underskud primo0,20,5 0,20,2 Underskud0,6 0,30,6 Indregn (år +2)0,10,4 Underskud ultimo0,2 0,50,2

8 MSB Aarhus Kommune Rettelse af fejl i 2009 Mio. kroner2009201020112012 Takst * Belægning4,44,0 Regulering (år -2)0,3 0,00,00,4 0,10,1 Årets takstindtægt4,1 4,44,0 Årets omkostninger4,54,1 Årets underskud0,4 0,10,1 Underskud primo0,2 Underskud0,6 0,30,3 Indregn (år +2)0,1 0,40,1 Underskud ultimo0,2

9 MSB Aarhus Kommune Forbundne kar Udligning sker indenfor målgrupper: Specialundervisning/komm unikation Børn og Unge Voksne Sindslidende Forsorgshjem Kvindekrisecentre Desuden kan der skelnes mellem: Døgntilbud dagtilbud

10 MSB Aarhus Kommune Kæder og nøgler Tilbuddene er kædet sammen fra år til år. Automatisk overførsel af over-/ underskud fra et år til et andet Beskyttelse af nøglefeltet Låste celler Begrænsede muligheder for at slette/indsætte nye rækker Fælles-linjer er fjernet

11 MSB Aarhus Kommune Resultat 2009 Opgørelsen fra 2009 skal kopieres ind 14 linjer i ”Sum2009” Resten i ”Original 2009” Fælles-linjer skal fordeles på tilbud I de yderste kolonner til højre Kontroller den automatiske overførsel Underskud Ultimo 2009 skal være det samme som Underskud Primo i 2010. Ret, hvis der er fejl.

12 MSB Aarhus Kommune Resultat 2010 Udligning mellem dagtilbud, døgntilbud og ambulante I fanebladet ”Lister” vælges om dagtilbud, døgntilbud og ambulante tilbud opgøres i samlet eller hver for sig. Udligningsgruppe I fanebladet ”2010” vælges udligningsgruppe. Alle tilbud er allerede på forhånd placeret i udligningsgruppen fra 2009 Linjer med fælles omkostninger for en institution Disse linjer er slettet, og takstbidrag fra disse linjer er flyttet til de enkelte tilbudslinjer.

13 MSB Aarhus Kommune Resultat 2010 Tilbud eller linjer, der mangler Der kan ikke indsættes nye rækker, men der er ledig plads i bunden Husk at angive kommune Kontroller, at linjen kommer rigtigt med i 2011 og 2012, og ret eller slet om nødvendigt Sørg for, at der ikke er to linjer med samme nøgle

14 MSB Aarhus Kommune Er der fejl i taksten? Kontroller takstberegningen Hvis den angivne takstberegning ikke er korrekt i forhold til, hvilken takst, der faktisk er brugt, så skal den korrigeres. Rettelser Kopier kolonne B-AC ned til en af de tomme linjer i bunden, og foretage korrektionen i denne linje Marker den oprindelige linje med ”Slet” Find tilbuddet i 2011. Slet og ret også her. Sørg for, at der ikke er to linjer med samme nøgle Find og ret også i 2012

15 MSB Aarhus Kommune Takst-indtægt I regnearket sker denne beregning Der indtastes en belægning (antal personer) Der indtastes eventuelle tillæg til taksten Takstindtægt = Takst * Belægning + tillæg Formlen kan overskrives Indtastning af den bogførte takstindtægt Kun, hvis der er bogført med korrekt periodisering, og hvis der er afregnet for alle pladser Selvom der indtastes en bogført takstindtægt, så skal belægningen og tillægstakster også oplyses

16 MSB Aarhus Kommune Hvordan med puljer? Bogføres udgifterne på de enkelte tilbud Så skal udgifter skrives på tilbudet Bogføres et bidrag til central pulje Bidraget skrives som udgift for tilbudet Udgiften i puljen skal ikke med Bogføres udgifterne centralt Udgifter i puljen tage s med i fanebladet ”Sum2010”

17 MSB Aarhus Kommune Rest overskud/underskud fra 2009 Hvis der er nogle overskud eller underskud fra 2009, som ikke kan henføres til enkelte tilbud Så kan de angives i ”Sum 2010” som akkumuleret over-/underskud ved årets start Problemet kan opstå, hvis en stor del af omkostningerne i 2009 ikke er henført til de enkelte tilbud, men blot opgjort som tværgående omkostninger.

18 MSB Aarhus Kommune Omkostninger Indtast tilbuddets direkte udgifter Eventuelle fælles udgifter skal fordeles mellem tilbuddene Overheads beregnes automatisk Eventuelt kan afskrivning, forrentning og tjenestemands-bidrag rettes Underskud Primo beregnes automatisk Tjek, at det er korrekt. 0 er det tegn på, at der er noget galt. Derfor fremhæves cellen.

19 MSB Aarhus Kommune Takst 2012 Tilbud fra 2011 Fortrykt med navn, pladstal, kapital- omkostninger, tjenestemænd, reguleringer Ret og suppler med budgetoplysninger Fælles-linjer mangler, men tal i de grå felter fordeles imellem tilbuddene indenfor institutionen Nye tilbud i 2012 Skrives ind i de tomme linjer i bunden Husk at angive en unik nøgle (3000 ->) Slet overflødige tilbud Rækken kan ikke slettes, men der kan angives, at tilbuddet skal slettes


Download ppt "MSB Aarhus Kommune Takstberegning RAMMEAFTALE 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google