Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmiljøledelse og Systematik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmiljøledelse og Systematik"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmiljøledelse og Systematik
Workshop nr. 61 Arbejdsmiljøledelse – hvorfor og hvordan ? V. Kim Paris, Arbejdsmiljøkonsulent 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

2 Arbejdsmiljøledelse og Systematik
Programpunkter: Arbejdsmiljødebatten Indsatser og initiativer Masterplan Understøtte udefra Implementering Status 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

3 Arbejdsmiljødebatten - opsamling
Nytænkning i samarbejds- og sikkerhedsorganisationen (optimering) Fokus på det psykiske arbejdsmiljø Videndeling på tværs af forvaltningerne Fælles målings- og statistiksystem Kompetenceudvikling af arbejdsmiljøorganisationen 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

4 Indsatser og initiativer
Enkelt og praktisk (ikke MED) Jobkrav og jobindflydelse – vold, stress Arbejdsmiljøportal og netværk Front Aveneu – EASY Kurser til SiG, AMU og AMK Indsatser: Strukturen Arbejdets organisering Videndeling Statistiksystem Kompetenceudvikling 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

5 Masterplanen ”Systematik i Arbejdsmiljø-arbejdet” - mål
Målrette indsatsen Styre og kontrollere Indføre elementer i Arbejdsmiljøledelse Information til ledelse og Arbejdsmiljøorganisation Kortlægning af kompetencebehov 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

6 Understøttende tiltag ”udefra”
Arbejdstilsynets screeninger – Fase1 arbejdspladser Ophævelse af BST-pligt m.v. – bibeholdelse Aftale med faglige organisationer om arbejdsmiljøarbejdet og strukturen/valggrupper Medlemskab af KL – nye rammer Fravær i APV 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

7 Implementering Informationsmøder for alle sikkerhedsgrupper:
Kravene i Arbejdstilsynets screeninger Arbejdsmiljøledelse Behov for kompetenceudvikling (10 møder af 100 deltagere for op til 600 SiG) 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

8 Formelle krav til Arbejdsmiljøarbejdet
Styr på APV og handlingsplaner Klar struktur for Arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljømapper Retningslinier for APV Beredskab for vold Referater Fravær med i APV 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

9 Arbejdsmiljøledelse og systematik
Svaret på Arbejdstilsynets præciseringer af kendte krav: Kurser om Systematisk arbejdsmiljøarbejde Kurser om bedre APV 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

10 Beslutningsproces Direktion tiltrådte plan for Arbejdsmiljøledelse
Fravalg af Certificering Arbejdsmiljøorganisationen vælger metoder og tiltag Bevilling til kompetenceudvikling af Sikkerhedsgrupper Opprioritering af Arbejdsmiljøportal Opprioritering af Arbejdsmiljøkoordinatorers kompetencer og opgaver 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

11 Elementer i Arbejdsmiljøledelse
Vedtaget planprocedure: Årlige Fokusområder for Arbejdsmiljøudvalgene - stress, vold, ergonomi, fravær, rygning Retningslinier for APV og rapportering/Handle- planer Årlige Handlingsplaner og statusrapporter fra udvalgene - skabelon 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

12 Dokumentation og statistik
Statusrapporter Statistik på ulykker og fravær Ulykkesregistreringssystem – Front Aveneu - med og uden fravær (nærved på sigt) Intern registreringsblanket med vægt på psykiske hændelser Screeningsopgørelser (AT´s besøg) Måltal 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

13 Arbejdsmiljøorganisationen i Socialforvaltningen
HovedArbejdsmiljøudvalget - HAMU Arbejdsmiljøudvalg 24 Socialcentre - 8 Centralforvaltningen MR Børn & Unge MR Handicap MR Misbrug, alkohol og bolig - 4 Bocentre og bosteder - 7 Handicapcentre - 4 Blinde og svagsynede 300 Sikkerhedsgrupper 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

14 Arbejdsmiljøarbejdet i SOF
Arbejdsmiljøorganisationen: 24 Arbejdsmiljøudvalg 300 Sikkerhedsgrupper 21 Arbejdsmiljøkoordinatorer HovedArbejdsmiljøudvalg 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

15 Arbejdsmiljøarbejdet i SOF
Særlige udfordringer: ”den attraktive arbejdsplads” – jobtrivsel o.m.a. Psykisk arbejdsmiljø (jobkrav og ressourcer, stress og vold) Arbejdsmiljøledelse (metoder til indhold) Bevidsthed 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

16 Arbejdsmiljøarbejdet i SOF
Arbejdsmiljøledelse: Årlige fokusområder i Handlingsplaner og Statusrapporter – udpege temaer Retningslinier for APV Systematik Kompetenceudvikling Netværk og videndeling Dokumentation – statistik, måltal 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

17 Erfaring Langsigtet proces – tålmodighed
Vigtigt med en Masterplan – holde beslutninger Opdeling i delelementer – handlingsplaner, retningslinier …. Information og uddannelse er vigtigt Dialog om fokusområder Kulturforandring (APV ~> APU) 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

18 Erfaring Papirtiger – nu skal der kød på Konkrete værktøjer
Formidling og videndeling på portal og i netværk Samarbejde med Arbejdsmiljørådgivere Kurser til SiG Kvalificering af Arbejdsmiljøkoordinatorer 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

19 Status Oplever mening med galskaben
Gennemført en række kurser for SiG og AMK 2 runder med handlingsplaner 1 runde med statusrapporter Konkretisering af handleplaner er ønskværdig Tættere dialog med udvalgene om indsatsområder Tæt på certificering 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

20 Status Få udtagelser til tilpasset tilsyn – ingen påbud
Tæt på certificering Miljøledelses synergi Trivselsmålinger og fravær ind i APV Lokale arbejdsmiljøpolitikker Arbejdsmiljømapper/håndbøger, tjeklister, APV-værktøjer f.eks. til hjemmeplejen 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

21 Næste step Formulering af HR-strategi
HR-paletten set gennem Arbejdsmiljøbriller Aktiviteter til at skabe attraktive jobs Arbejdsmiljøorganisationens rolle Videre uden MED 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

22 Opgaver Arbejdsmiljøindsatser Temaer Værdier Fravær Aktiviteter
Politik og strategi Projekter Systematik - redskaber Prioritering af områder Mål Nærvær Nye handlinger tiltag Plan og metoder Tværgående fokus 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation

23 Debatemner Arbejdsmiljøledelse contra Certificering - fordele og ulemper; muligheder og begrænsninger Arbejdsmiljø – som en del af HR ? Arbejdsmiljø i HR-strategien Implementering – forståelse – Dialog – medansvar …… 19. september 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Personale og Organisation


Download ppt "Arbejdsmiljøledelse og Systematik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google