Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CAS i matematikundervisningen Middelfart 26.02.09.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CAS i matematikundervisningen Middelfart 26.02.09."— Præsentationens transcript:

1 CAS i matematikundervisningen Middelfart 26.02.09

2 Jeres tanker angående CAS til eksamen Hvor bevæger vi os hen? Hvad kræves der?

3 Anden del af prøven Under den anden del af prøven må eksaminanden benytte alle hjælpemidler, bortset fra kommunikation med omverdenen. Opgaverne til denne del af prøven udarbejdes ud fra den forudsætning, at eksaminanden råder over CAS-værktøjer, der kan udføre symbolmanipulation, jf. pkt. 3.3 3.3 It Undervisningen tilrettelægges, således at lommeregnere, it og matematikprogrammer bliver væsentlige hjælpemidler i elevernes arbejde med begrebstilegnelse og problemløsning. I tilrettelæggelsen indgår træning i at anvende disse hjælpemidler til at udføre beregninger, til symbolsk manipulation af formeludtryk, til håndtering af statistisk datamateriale, til at skaffe sig overblik over grafer, til ligningsløsning, til symbolsk differentiation og integration samt til løsning af differentialligninger. Endvidere indgår anvendelse af lommeregnere, it og matematikprogrammer i tilrettelæggelsen af den eksperimenterende tilgang til emner og problemløsning.

4 Bedømmelseskriterier fra lærerplanen har grundlæggende matematiske færdigheder, herunder: – kan håndtere matematisk symbolsprog og matematiske begreber – har kendskab til matematiske metoder og kan anvende dem korrekt – er i stand til at bruge it-værktøjer hensigtsmæssigt

5 kan anvende matematik på foreliggende problemer, herunder: – kan vælge hensigtsmæssige metoder til løsning af forelagte problemer – kan præsentere et matematisk emne eller en fremgangsmåde ved løsning af et matematisk problem på en klar og overskuelig måde – kan redegøre for foreliggende matematiske modeller og diskutere deres rækkevidde

6 Bedømmelse af det skriftlige eksamenssæt TEKST: Der skal være forbindende tekst fra start til slut, der giver en klar præsentation af, hvad den enkelte opgave og de enkelte delspørgsmål går ud på NOTATION: Der skal være hensigtsmæssig opstilling af besvarelsen i overensstemmelse med god matematisk skik, herunder en redegørelse for den matematiske notation, der indføres og anvendes, og som ikke kan henføres til standardviden DOKUMENTATION: Der skal være redegørelse samt dokumentation for den anvendte fremgangsmåde i form at et passende antal mellemregninger og/eller en matematisk forklaring på brugen af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder FIGUR: Der skal være en hensigtsmæssig brug af figurer og illustrationer samt en tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer KONKLUSION: Der skal være afrunding af de forskellige spørgsmål med præcise konklusioner, præsenteret i et klart sprog og med brug af almindelig matematisk notation


Download ppt "CAS i matematikundervisningen Middelfart 26.02.09."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google