Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Attraktive Arbejdspladser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Attraktive Arbejdspladser"— Præsentationens transcript:

1 Attraktive Arbejdspladser
Kommunikation og indflydelse Gladsaxe Gymnasium Sofie Ljungbo Jensen og Bolette Weichel Projektgruppen

2 Plan: Kommunikation og indflydelse Gladsaxe Gymnasium
Baggrund Formål Proces: Fora og forløb Resultater Vejen videre Udfordringer

3 Baggrund: Hvorfor? GL og COWI undersøgelse (2007)
Nyt materiale fra GG : Svar på debatspørgsmål Spørgeskema i lectio Fokusgruppeinterviews

4 Formål: Hvor skal vi hen?
Gladsaxe Gymnasium skal være en attraktiv arbejdsplads. Det forudsætter, at hver lærer dels har mulighed for at overskue sit arbejde og dels har indflydelse på de beslutninger, der påvirker hans eller hendes daglige virke på skolen og skolens strategiske retning Derfor er formålet for projektet at få lærere og diverse udvalg til at kommunikere mere effektivt indbyrdes og med hinanden og at sikre lærernes involvering i de vigtigste beslutninger, der træffes i relation til arbejdet som lærer på skolen

5 Proces : Hvordan? Fora: Tovholder og konsulent: LEAN Styregruppe:
Rektor og TR Projektgruppe: 4 lærere og tovholder PR: 98 lærere Fora:

6 Proces: Hvordan? Milepælsplan
Opstart Analyse Koncept-udvikling Implemen-tering 15. november 15. januar 1. marts 1. juni Accept af projekt-oplæg Styre- gruppe SU nedsætter projekt- og reference-gruppe 27/ Statusmøde 1 time Statusmøde 1 time Afslut-nings-møde 2 timer (P) Workshop 1 Kick off 4 timer Projektplan Kortlægge kommunikations-veje Etablere udgangs temperaturmåling Lave interviewguide til referencegruppe 19. november: Orientering til alle lærere om projektet og eksternt indlæg af Peter Henrik Raa Alle lærere besvarer spørgsmål til temperaturmåling i Lectio (P+R) Fokus-interview med reference-gruppen 2 timer Hvad er pro-blem-erne i dag? Anbe-falinger til, hvad der skal kigges på for at forbedre situa-tionen? (P) Workshop 2 3 timer Opsam-ling af idéer fra Peter Henrik Raa og fokus-interviews Udarbejde spørgs-mål til spørge-skema i Lectio Alle lærere besvarer spørgeskema i Lectio (10 dage) (P) Workshop 3 3 timer Konklu-sioner af spørge-under-søgelse Rap-portering (P) Workshop 4 3 timer Kick off for design Nedsæt-telse af løsnings-spor Kommis-sorier for løsnings-spor Arbejds-gruppe Løsnings-spor 1 (P) Workshop 5 2 timer Opsamling på design af nye løsninger (P) Workshop 6 2 timer Implemen-teringsplan Go live Alle lærere besvarer spørgsmål til temperaturmåling i Lectio (P) Workshop 7 2 timer Opfølgning Evaluering Plan for efter-følgende initiativer Projekt- gruppe Arbejds-gruppe Løsnings-spor 2 (P+R) Workshop – 2 timer Orientering om og ”trykprøve” af nye løsninger Arbejds-gruppe Løsnings-spor 3 Reference- gruppe: PR Personale-møde 20. december Øvrige

7 Resultater: Hvor er vi? Fra analyse til design til implementering:
Tilfredshed/Tillid Ønsker Anbefalinger og handlingsplan: 2 felter Mødeorganisering og information i uformelle sammenhænge Ny forretningsorden for/struktur for FAU FU (PR)

8 Anbefalinger til det kommende skoleår: Helt konkret
Organisationsplan og årshjul Billeder af personer i udvalg Flere muligheder for fakultetsmøder/diskussionsfora 1-2 fælles møder for FAU/SU/FU Revision/udarbejdelse af kommisorium for FAU og FU Fakultetsstrukturen udfordres moderat Mere fyldestgørende dagsordener og referater fra udvalg Idécafé: Uformelt diskussionsforum

9 Vejen videre: Hvad så? Handlingsplan:
Den fremtidige udvalgs-/PR-struktur Idéudveksling med andre skoler Beskrivelse af, hvilke områder, man som lærer har indflydelse på/ikke indflydelse på.

10 Udfordringer: Lærer og organisation: Selvindmeldelse
Institutionelt arvesølv: Ophobning af erfaring Generationsskifte: Adgangsbillet til alle Oversættelse: Mening i praksis Forandringer tager tid


Download ppt "Attraktive Arbejdspladser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google