Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategisk kompetenceudvikling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategisk kompetenceudvikling"— Præsentationens transcript:

1 Strategisk kompetenceudvikling
Brøndby Gymnasium Ved Pia Sadolin og Sanne Midtgaard

2 Disposition Baggrunden: Hvorfor lave en kompetenceudviklingsplan?
Processen: Hvordan gjorde vi så? Udfordringer?

3 Baggrund: Kompetence-udviklingsplanen
Fælles kvalificering på it-området Elevgruppens sammensætning Progressionsplan for elevernes skriftlige kompetencer Organisationsudvikling Psykisk arbejdsmiljø Lærerbehov for kompetenceudvikling

4 Processen: Hvordan gjorde vi så?
Indholds-diskussion og ejerskab Udformning af kompetence-udviklingsplanen Individuelle prioriteringer af planens punkter Implementering Evaluering og opfølgning

5 Indholdsdiskussion og ejerskab
Eksternt oplæg: Statens center for kompetenceudvikling Pædagogisk dag om strategisk kompetenceudvikling Formål: Lærernes ønsker i samspil med gymnasiets målsætning kommer til at danne grundlag for kompetenceplanen Gruppearbejde: Hvilke kompetencer vil vi vedligeholde og udvikle? Hvem skal lære hvad og hvorfor? Hvad: Gymnasiefremmede elever, it, idrætselever, internationalisering og AT

6 Udformning: Kompetence-udviklingsplanen

7 Individuelle prioriteringer af planens punkter
De årlige medarbejderudviklingssamtaler

8 Implementering Internt: IT-kurser Basale funktioner i Moodle
Ny skriftlighed og Moodle Jing, Smartboard, C-Map, Moodle Internt: Internatkursus om skriftlighed Arbejde i faggrupper med progressionsplan for de skriftlige kompetencer i fagene Arbejde med fælles responsmodel

9 Evaluering og opfølgning
Positiv evaluering, men behov for mindre styring Decentralisering af den strategiske kompetenceplan til faggrupperne

10 Udfordringer Hvad kan der opstå af tvivlsspørgsmål undervejs i processen? Hvilke udfordringer ligger der i at følge op på en kompetence- udviklingsplan?

11 Udfordringer - undervejs
Didaktiske overvejelser - undervejs: It som krav, kan enten opfattes som en begrænsning af metodefriheden eller som en frisættelse. Med den strategiske kompetenceplan blev det et kollektivt løft, som skulle gøre undervisningen lettere (og bedre).

12 Udfordringer - undervejs
Ressourceovervejelser: Omkostnings- og planlægningstungt, alle er engagerede i kurserne samtidig og alle bruger hele kursusressourcen.

13 Udfordringer - undervejs
Individualitet ift. institutionen: Reduktion af det fag-faglige, individuelle valg, en konsekvens nogle fik sværere ved at leve med end andre.

14 Udfordringer - opfølgning
Skal den fælles opkvalificering honoreres ud fra den betragtning, at lærerne nu har fået nogle kvalifikationer, de ikke havde på tilsvarende niveau før kompetenceudviklingen. (Altså: kvalifikationstillæg)

15 Udfordringer - opfølgning
Kan man fastholde/videreudvikle sparring på tværs af fag, når faggrupperne ”overtager” kompetenceudviklingen?

16 Udfordringer - opfølgning
Hvordan sikres implementeringen af rettemodellen (Responsgivningen på skriftlige afleveringer), så fagene anvender fælles (aftalt) terminologi?

17 Kompetenceudvikling 2011-2012
Decentral kompetenceudviklingsplan og styrkelse af videndeling Faggrupper – målrettet kompetenceudvikling i samspil med andre fag Vejledningsmodellens aktører – samarbejdsformer mellem team, vejledere og øvrige ressourcepersoner om trivsel og fastholdelse Videndeling – inddragelse af nye værktøjer som supplement til Moodle


Download ppt "Strategisk kompetenceudvikling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google