Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gefion Gymnasium – Fusion Susanne Rydahl Torp og Annegrete Larsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gefion Gymnasium – Fusion Susanne Rydahl Torp og Annegrete Larsen"— Præsentationens transcript:

1 Gefion Gymnasium – Fusion Susanne Rydahl Torp og Annegrete Larsen

2 Attraktive arbejdspladser Fusion
Baggrunden for fusionen: Små og forældede bygninger For lavt elevtal pr. klasse For få førsteansøgere Underskud på driftsbudgetterne

3 Baggrund for ansøgningen til GL:
Fusionen besluttes i efteråret 2007 med en lang tidshorisont. Planlagt realisering sommer 2009 – i praksis først sommer Det giver god tid til arbejdet med medarbejderne Uvm’s Fusionsguide udpeger fokus på medarbejderne som afgørende for vellykket fusion Rullende langtidsplan fokuserer på at integrere medarbejderne gennem en lang række planlægnings-opgaver

4 Tilbagevendende overvejelser før fusionen:
Hvilken organisationsstruktur og medindflydelsesstruktur skal vi skabe? Hvordan sikrer vi medindflydelsen, selv om organisationen bliver dobbelt så stor? Hvilke kommunikationsformer og –kanaler kan vi mest hensigtsmæssigt anvende?

5 Ansøgningen til GL udformes af en gruppe af lærere og ledere fra begge skoler i foråret 2010 med denne problemstilling: ”Klar organisation og kommunikation som vej til indflydelse” Bevilling fra GL: kr.

6 Processen i skoleåret 2010-2011:
Vanskelig indsnævring af projektets fokus Beslutning om at købe konsulentbistand Aftale med IFPR på SDU om kvalitativ interviewundersøgelse. Gennemførelse i februar-marts 2011 Fremlæggelse af konsulentrapport i juni 2011 Konsulentrapport kobles med MTU-undersøgelse fra april 2011 Handleplan udformet ud fra de to undersøgelser

7 Handleplan fremover: Roller og funktioner skal afklares yderligere, både lærerroller, TAP-roller, ledelsesroller, samt udvalgs og gruppers opgaver, repræsentanter og koordinatorers opgavevaretagelse Undersøgelse af hvilken form for anerkendelse medarbejderne efterlyser Forenkling af Lectio og andre elektroniske kommunikationsplatforme

8 Handleplan fortsat: Fortsat arbejde med at finde en PR-mødeform Enkeltproblemer i skolehverdagen skal håndteres Etablering af en kompetenceudviklingsplan for alle medarbejdergrupper

9 Hovedvanskeligheder i processen:
Afklaring af, hvordan vi overhovedet kunne arbejde med begreberne ”medindflydelse”, ”kommunikation” og ”organisationsstruktur” Begreberne har forskelligt indhold for forskellige medarbejdergrupper og for de enkelte medarbejdere Medarbejdernes forståelse af egen rolle som ansat er meget afgørende, herunder i høj grad den enkelte lærers opfattelse af lærerrollen Ovenstående betyder bl.a. nogle slet ikke ser et behov for at blive involveret i spørgsmål som organisationsstruktur, medindflydelse og kommunikation

10 Valgmøde Gefion 9.sept. 2011

11 Tagterassen Gefion forår 2011


Download ppt "Gefion Gymnasium – Fusion Susanne Rydahl Torp og Annegrete Larsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google