Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NYHEDSBREV Årgang 8 Nummer 1, marts 2011 Bestyrelse Formand Jesper Holm, Bernstorfflund Allé 15, 2920 Charlottenlund, 39 63 43 08 Kasserer Michael Ørnø,,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NYHEDSBREV Årgang 8 Nummer 1, marts 2011 Bestyrelse Formand Jesper Holm, Bernstorfflund Allé 15, 2920 Charlottenlund, 39 63 43 08 Kasserer Michael Ørnø,,"— Præsentationens transcript:

1 NYHEDSBREV Årgang 8 Nummer 1, marts 2011 Bestyrelse Formand Jesper Holm, Bernstorfflund Allé 15, 2920 Charlottenlund, 39 63 43 08 Kasserer Michael Ørnø,, Vilvordevej 17 C, 2920 Charlottenlund 3963 5784 michael.oernoe@mail.dk Ulla Beck-Rasmussen, 3964 4620 Majse Købke, 3210 8807. Søren Schächter, 3963 3324 Grethe Wiese, 39 63 48 60. John Zangenberg, 39 63 23 98. Girokonto: 905 6874 Bankkonto: 4001 3204293589 Tilmelding til arrangementer på: Bernstorff.jaegersborg@gmail.com Foreningens hjemmeside: www.bernstorff-jaegersborg.dk Praktiske forhold Tilmelding og betaling til middag. Deltagelse i middag koster 150,- kr. per person. Tilmelding foregår telefonisk til Majse Købke eller ved at benytte mail (se boksen ovenfor). Seneste tilmelding Fredag 25. marts. Deltagerbetaling kan ske kontant eller med check til Majse Købke, Ermelundsvænget 5, 2920 Chl. eller ved at indsætte beløbet på foreningens bankkonto. NB! Husk at angive navn og formål med indbetalingen. Kommende arrangementer Lions arrangerer en såkaldt Ølfestival på Garderhøj Fortet 13. – 14. maj hvor foreningen vil sponsorere et udstillingsbord, hvorfra vi kan møde nuværende og kommende medlemmer. I den forbindelse har vi 10 adgangskort til arrangementet, som vi sætter på højkant ved en udlodning blandt deltagerne på generalforsamlingen. Kom og få en snak med os, smag på det gode øl og støt en god sag. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening Onsdag 30. marts 2011 kl. 18.00 Klubhuset Ordrup Cycle Club (OCC) Jægersborg Alle 148 B, 2820 Gentofte. Ved Hundesømosen. Indgang fra Lille Femvej og Solbakkevej A) Generalforsamling efter vedtægterne B) Foredrag C) Middag Programpunkt A Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden efter vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskabet. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Eventuelle forslag. 6. Valg af bestyrelse og revision. 7. Eventuelt. Ad 3. Regnskabet er vedlagt denne indkaldelse. Ad 4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 100,- for året 2011 – 2012 Ad 5. Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Ad 6. Der skal foretages følgende valg: For to år til 2013: 6a) Kasserer: Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Ørnø. 6b) To bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ulla Beck- Rasmussen og Søren Schächter. 6c) Revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Leo Gutkin, Skovmosevej 1 For et år til 2012: 6c) Bestyrelsessuppleant:Bestyrelsen foreslår genvalg af Lena Jensen, Dalvej 8 6d) Revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik Kold, Fortunvej 27 På generalforsamlingen 2010 valgtes: Til 2012 Formand Jesper Holm Bestyrelsesmedlemmerne Grethe Wiese, Majse Købke og John Zangenberg samt revisor Leo Gutkin Til 2011: Bestyrelsessuppleant Lena Jensen og revisorsuppleant Erik Kold. Programpunkt B Ole Thun fra Gentofte Kommune vil fortælle om det store naturgenopretningsprojekt i Ermelunden i forbindelse med retableringen af Hvidøre Bæk. Vi har igen i år fundet husly hos Ordrup Cykle Club. Klubhuset ligger ved hovedstien gennem Hundesømosen. Adgang er formodentlig lettest fra Solbakkevej ved HF Bernstorff. Der kun er begrænsede parkeringsmuligheder ved klubhuset, så vi opfordrer flest mulige til at benytte gåben eller cykel. Med venlig hilsen Bestyrelsen


Download ppt "NYHEDSBREV Årgang 8 Nummer 1, marts 2011 Bestyrelse Formand Jesper Holm, Bernstorfflund Allé 15, 2920 Charlottenlund, 39 63 43 08 Kasserer Michael Ørnø,,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google