Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Cannabis – brug, misbrug og afhængighed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Cannabis – brug, misbrug og afhængighed"— Præsentationens transcript:

1 Cannabis – brug, misbrug og afhængighed
Er hash årsag til psykoser og til en øget hyppighed af skizofreni? Cannabis – brug, misbrug og afhængighed DSFAM 14. september 2007

2 Oversigt Hash-epidemiologi Hash og psykiske lidelser
Hvordan forklarer vi sammenhængen Kliniske implikationer Politiske implikationer

3 Hash Der ryges mere end nogensinde både her og i udlandet
Det er specielt de unge der ryger Debutalderen er faldende Produktet er blevet stærkere

4

5

6 Brug af rusmidler og psykotiske symptomer
Brug af rusmidler og psykotiske symptomer. Tidligere psykisk raske 18 – 49 år. (N = 4.994) (Tien AY, Anthony JC. J Nerv Ment Dis 1990: 178: 473 – 80) Stofbrug Relative risiko Signifikans Marihuana 1,3 NS Dgl. brug af m. 2.4 P < 0,001 Kokain 1,4 Dgl. brug af k. 7,4 P < 0,006 Stort alkoholforbrug 1,5 a.-misbrug 2,6 Sedativa 2,9 P < 0,005

7 53 % adfærdsforstyrrelser 38 % ADHD 83 % kriminalitet
Boks 2. Misbrug og andre problemer Unge med hashmisbrug/-afhængighed (Titus JC, Dennis ML. Cannabis youth treatment intervention: preliminary findings and implications. I: Liddle HA, Rowe CL (eds.). Adolescent substance abuse. Cambridge: Cambridge University Press, 2006: 104 – 26.) 37 % alkoholmisbrug 25 % stofmisbrug 14 % depression 13 % angst 53 % adfærdsforstyrrelser 38 % ADHD 83 % kriminalitet 57 % vanrøgt eller seksuelle overgreb 5 % ingen andre problemer

8 Misbrug som led i et generelt problemadfærdssyndrom
Følelsesmæssige Forstyrrelser (psykisk sygdom) Adfærds- forstyrrelser Misbrug Somatiske sygdomme Kognitive forstyrrelser (inkl. ADHD)

9 Hash og psykoser (skizofreni)
Land Materiale Hvad er målt? Relative risiko Sverige 50.053 Skizofreni 2,1 – 2,5 Israel 9.274 2,0 New Zealand 1.253 Skizofreniform forstyrelse 11,4 1.011 Psykotiske symptom. 1,8 Holland 4.045 Skizofreni og andre psykoser 3,5 – 3,7 Flere (Lancet 2007) Systematisk oversigt Psykoser 1,4 (brugere) – 2,1 (massive brugere)

10 Hvad ved vi? Cannabisbrugere rapporterer flere psykotiske symptomer og har en større hyppighed af diagnosticeret psykose (skizofreni) Risikoen øges med stigende brug Personer med disposition for psykose har en større risiko Sammenhængen persisterer, men svækkes, efter kontrol for en række baggrundsvariable

11 Hashrygning forværrer symptomerne hos skizofrene
Det gør det bare – ”i sig selv” Reducerer komplians Påvirker effekten af antipsykotika

12 Cannabis og psykoser. Mulige årsagssammenhænge
Cannabis forårsager en skizofreniform psykose? Skizofrene ryger mere end ikke skizofrene. Der er fælles bagvedliggende årsager til både skizofreni og cannabismisbrug Cannabis udløser skizofreni hos disponerede – er en risikofaktor

13 Hypoteser og kendsgerninger
Incidens Præva-lens Alder ved debut Præva-lens hos skizo-frene Kausal Øges (-) Falder (?) Øges (+) Udløser Uændret (+) Øges (?) Forværrer prognose Uændret (?) Cannabis hyppigere hos skiz.

14 Hvad nu hvis cannabis er årsag. (Hickman M, & al
Hvad nu hvis cannabis er årsag? (Hickman M, & al. Cannabis and schizophrenia: model projektion of the impact of the rise in cannabis use on historical and future trends in schizophenia in Enland and Wales. Addicition 2007; 102: 597 – 606) Risikoen er forhøjet med 1,8 gange for moderate brugere og 3,1 gange for tunge brugere Vækst i incidens og prævalens på hhv. på hhv. 29 og 12 % i perioden 1990 – 2010 25 % af nye tilfælde kan tilskrives hash Risikoen forhøjet gange 2, men kun blandt tunge brugere. 10 % af nye tilfælde kan tilskrives hash

15 Hvad nu hvis cannabis er årsag?
ÆF = E(RR-1)/E(RR-1) + 1 Hvis vi sætter tallene fra Moore & al ind får vi følgende: 50 % ryger/har røget, heraf 20 % massivt. ÆF = 0,3(1,4 – 1)/0,3(1,4 – 1) + 1 = 11 % ÆF = 0,2(2,1 – 1)/0,2(2,1 – 1) + 1 = 18 % Samlet er cannabis årsag til ca. 30 % af Skizofrenitilfældene (E = andelen eksponerede. RR = relative risiko)

16 Hash som årsag til psykosociale problemer
Hash er årsag Direkte neurofysiologiske mekanismer Indirekte qua involvering i en kriminel, afvigende subkultur Hash er ikke årsag Men effekt Fælles risikofaktorer skaber en sammenhæng, som ikke er årsagsrelateret Cannabis er en markør, snarere end en årsag. På et skævt livsudviklingsforløb MacLeod J & al. Psychological and social sequelae of cannabis and other illicit drug use by young people: a systematic review of longitudinal, general population studies. Lancet 2004; 363: 1579 – 88.

17 Hvad betyder så det? I en forebyggelsessammenhæng:
En nedbringelse af brugen gør ikke ungdommen bedre og lykkeligere. Det kræver mere grundlæggende ændringer. I en behandlingssammenhæng Behandling af misbruget afhjælper i sig selv ikke de øvrige psykosociale problemer Hjælp med de psykosociale problemer reducerer misbruget hos unge

18 Sammenhængen mellem hash og psykoser. Kliniske implikationer
Der er en sammenhæng Hashmisbrug/-afhængighed vanskeliggør behandlingen af psykosen og forværrer prognosen Og omvendt. Nødvendigheden af den integrerede behandling ”Hashpsykoser” ofte et tidligt symptom på skizofreni

19

20 Sammenhængen mellem hash og psykoser. Politiske implikationer
”Residual confounding can never be eliminated from observational studies” ”The question of whether cannabis causes psychotic or affective disorders is perhaps the wrong one to be asking, because it will be difficult to answer with any degree of certainty. What is more pertinent is whether the evidence can justify policy implications” Moore THM & al. Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. Lancedt 2007; 370: 319 – 27.

21 Sammenhængen mellem hash og psykoser. Politiske implikationer
Ingen – fordi hash formentlig ikke er årsag til skizofreniforme psykoser Hvis der er en risiko er den formentlig meget lille Ingen grund til at fokusere så meget på psykoser Hash´ens skadevirkninger er primært sløvhed, funktions- og tempotab Og at det fastholder socialt udstødte unge i en marginaliseret position

22 Hvad er problemet? – og hvad er løsningen?
Stort og stigende forbrug af hash blandt helt unge Faldende debutalder Stærkere stoffer Mere kontrol Løser tilsyneladende ikke problemet Legalisering Aldersgrænser Prispolitik Kontrol med produktet Sammenhængen skal tages alvorligt. Bedre behandling


Download ppt "Cannabis – brug, misbrug og afhængighed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google