Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ø90 Nyheder 2010 7. Internt regnskab v/ Morten Langgaard.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ø90 Nyheder 2010 7. Internt regnskab v/ Morten Langgaard."— Præsentationens transcript:

1 Ø90 Nyheder 2010 7. Internt regnskab v/ Morten Langgaard

2 Program Dias Præsentation Live præsentation Øvelser - Ud fra 26. nov.

3 Analysekatalog Landbrugsinfo under Økonomi > Regnskab og revision > Internt

4 Kataloget er velegnet til dels centrets dialog med kunden om ønsker til indhold i det interne regnskab, dels synliggørelse internt på centret af krav til indhentning af supplerende oplysninger, opstartsprocedure og indtastninger i Ø90 mv. - der skal sikre den mest optimale flow mellem konsulent og assistent ud fra kundens ønsker til indhold af det interne regnskab.

5 Beskrivelse af analyser - Formål - Krav til supl. opl. - Eksempel - Symboler - Pile til tabel 4 cases Opstartsprocedure i Ø90 - Foldudtabel

6 Grundtanken ved at ændre kvalitetsniveauerne Opgavespecifikation/”pakker” ”Kun” Relevante supl. oplysninger vises Kontroller ift. indtastet supl. opl. Oprydning Statusseddel

7 Forskellige handlinger i Ø90 Kvalitetsniveauer -Kontroller - Supplerende opl. (statusseddel) Tilgå supl. opgørelse Afsnit – ”I” eller ”X” Noter - ”A”

8 Opgavevalg Nu Ny (kun ændrede tekster + sletning)Ny (sådan skal rækkefølgen være) 1 Drift 1 Årsrapport 1 2  Kortperiodisk 2 2 3  Stedopdelt 3 5 Internt regnskab 4  P-grensregnskab 4 8  Uden ekstra indberetning 6  Produktionsgrundlag 5 Oplysninger fra stamdata 5 Internt regnskab 11  Med ekstra indberetning 6  Almindeligt kontrolniveau 6  Produktionsgrundlag 4  P-grensregnskab 7  LR produktionsgren statistik 7  VFL produktionsgren statistik 8  Internt regnskab (kræver valg i stamdata) 8  Uden ekstra indberetning Ny Kvalitetssikring af data 9  LR statistik 9  VFL statistik 9 10  FØI statistik 10  FØI statistik 7  VFL produktionsgren statistik 11  Sammenligningstal 11  Med ekstra indberetning 10  FØI statistik

9 Årsrapport Land  Kortperiodisk N Internt regnskab  Uden ekstra indberetning J  Produktionsgrundlag J  Med ekstra indberetning N  P-grensregnskab N Kvalitetssikring af data  VFL statistik N  VFL produktionsgren statistik N  FØI statistik N

10 Hvad skal der gøres inden 26. nov. 2010 Hvad kan der gøres på kredsniveau Kvalitetsniveauer Analyser tilvalg – noter eller afsnit Vi arbejder på en tjekliste inden igangsætning Kreds- og ejendomsbemærkninger ved overgang fra 510 til 511 Gennemgang af aktiv/passiv koder på kreds- og ejendomsniveau som følge af ny afsnitsnummerering Evt. flyt fra 510 til 511 Tilladelser til benchmarking Bestilling af udskrift 580 af hensyn til logning Valg af den rigtige pakke i opgavevalg

11 Anbefalinger Indtast supplerende oplysninger i opgørelsesbillederne Tæt samarbejde med konsulent Opstartsprocedure Indtastning af supplerende oplysninger Efterfordelinger i suppl. Opgørelse Overvej brugen af samle produktionsgrene Overfør regnskabet til ØDB hyppigt Bemærk driftsform i virksomhedsanalyserne

12 Andre forbedringer Billedrækkefølge på EK billede Altid i selskaber Overspringes ved kun skat (kun personlige) Mulighed for at bestille skat og drift samtidig Skriv 0,- i stedet for blank Mulighed for at fravælge linjer i fordelingsbilleder F. eks. styring af hvilke nøgletal eller supl. Opl. der skal udskrives Automatisk overførsel til ØDB! Ny udskrift af anlægskartotek

13 Opstart for 2010 sæsonen Indhent tilladelser Afklar hvad kunden vil have Tilpas opgavevalg Kvalitetsniveauer Tag stilling til statistik Logninger Bestil statusseddel ”Normal” opgørelse Indtast evt. manglende supl. opl. Tilgå supplerende opgørelse Indtast ejeraflønning Tilpas udskriften

14 Mulige faldgrupper Overblik over de forskellige måder at vælge til og fra i Ø90 Afklaring af indholdet kommer efter sent i regnskabsprocessen Kan påvirke tilstanden på opg. billeder

15 Spørgsmål Live præsentation


Download ppt "Ø90 Nyheder 2010 7. Internt regnskab v/ Morten Langgaard."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google