Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ø90 orienteringsmøde 2008 v. Mette Nørgaard Paulsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ø90 orienteringsmøde 2008 v. Mette Nørgaard Paulsen"— Præsentationens transcript:

1

2 Ø90 orienteringsmøde 2008 v. Mette Nørgaard Paulsen
Selskabsregnskaber 2008 Ø90 orienteringsmøde 2008 v. Mette Nørgaard Paulsen

3 Nyheder 15. november 2008 Anlægskartotek / afskrivninger (gælder alle)
To nye dialoger til afskrivningsbilledet Ændring i de automatiske beregninger i afskrivningsmodulet s:\inet\osv.ppt

4 Afskrivninger - Nye dialoger
Opret / ret primo afskrivninger” Giver overblik pr. aktiv ved primo oprettelse ”Vis bevægelser / ultimo” Giver overblik pr. aktiv ved salg OBS… der kan ikke rettes direkte i dialogen!

5 Opret /ret primo afskrivninger

6 Vis bevægelser ultimo F4

7 Afskrivninger - Ændringer i beregninger
Vendes fortegn på konto 9x40 – nedskrivning Uhensigtsmæssige ultimo saldi fjernes Et fuld afskrevet objekt fjernes ej fra anlægskartotek, før det er solgt Automatisk regulering af anskaffelsessum, nedskrivning og opskrivning, ved salg.

8 Nyt regnskab - regnskabspraksis
Igangsætning september 2009

9 Regnskabsprincip Skift i hovedprincip for både A & B opstilling NU:
Realindkomst opgørelsen med en Real og værdibaseret balance FRA SEPT. 2009: En værdibaseret balance m/ kostprisbaseret indkomstopgørelse

10 Hvad betyder de nye principper
Skal lære at læse og forstå regnskaberne

11 Hvad betyder skiftet i hovedprincippet
Virkeligheden med gl. principper Virkeligheden Virkeligheden med nye principper

12 Hvad ændres ved de nye principper?
Immaterielle aktiver Kostpris / løbende Materielle aktiver revurdering / individualiseret afskr. Besætning Branchepris /dagsværdi Alt Igangværende Kostpris Værdipapir & gæld Dagsværdi Skat Fuldt udskudt skat

13 Nyt regnskab - regnskabspraksis
Jordbeholdninger Inkl. Indregning af IPO Tekstafsnit i årsrapporten Ensartethed mellem landbrugsregnskaber og forretningsregnskaber

14 Nyt regnskab - regnskabspraksis
Indførelse af anlægskartotek Oprettelse hvordan? Efterfølgende behandling Revurdering – opskrivning – Mægler vurdering Afskrivningsmetode anbefaling, Lineær metode Forbedring / vedligeholdelse Beløbsgrænse / individuel vurdering

15 Påbegyndt investering (projekt under opførsel)
Omfang af ændringer Arbejdes på en vurdering af nogle eksempler i samarbejde med et center.

16 Arbejdsgang ved opgørelse i 2009
”Den røde tråd” – Hvad skal der til og hvad gør vi på regnskabskontoret?

17 Hvad kan forberedes inden september 2009?
Overvejelser der skal foretages Hvem skal have B regnskab? Hvad med sommerregnskaber 2008/09? Indførelse / opstart af anlægskartotek Hvordan planlægges den praktiske overgang?

18 Hvem skal have B regnskab?
2 vejledende forslag Markedsføres bredt til alle kunder Konsulenter udpeger i første omgang kunderne

19 Sommerregnskaber 2008/09 Kunderne skal have tilbudt B-regnskabet for 2008/09 Der ventes til 2009/10

20 Anlægskartotek 2 vejledende metoder
Forberedelserne laves i efteråret 2008 Oprettelsen kan laves straks eller vente til 2009 – nye konti kommer først i sept. 2009 Forberedelserne laves i foråret 2009 Tillæg til kundeaftale omkring fremtidig samarbejde med anlægskartoteket.

21


Download ppt "Ø90 orienteringsmøde 2008 v. Mette Nørgaard Paulsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google