Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitetstest af Palles Gavebod Spørgeskemaundersøgelse November 2010 – januar 2011 Center for Playware DPU.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitetstest af Palles Gavebod Spørgeskemaundersøgelse November 2010 – januar 2011 Center for Playware DPU."— Præsentationens transcript:

1 Kvalitetstest af Palles Gavebod Spørgeskemaundersøgelse November 2010 – januar 2011 Center for Playware DPU

2 Formål At måle brugeres vurdering i forhold til de opstillede kvalitetsmål: - Sjovt og originalt - Stimulerer aktivitet og nysgerrighed - Udfordrende - Trygt Metode Onlinespørgeskema rettet mod 8-12 årige brugere og deres forældre. Respondenterne er fundet via popup-side på pallesgavebod.dk Deltagelse i undersøgelsen krævede forældrenes godkendelse. De deltagende børn fik mulighed for at deltage i en konkurrence. Gennemførelse Perioden ultimo november 2010 - primo januar 2011 Der er registreret 343 besvarelse Holdning til spørgsmålene i undersøgelsen De var super nemme at svare på 30% De var hurtige at svare på 45% De var ok 35% De var for svære 2% Der var for mange af dem 9% Undersøgelsens spørgsmål har ramt målgruppen. Kun 2% af respondenterne har fundet dem svære.

3 Opsummering af resultater En succes hos de 8-12årige - meget høj tilfredshed og interesse hos brugerne - respondenterne finder sitet spændende og nemt at finde rundt på Høj tilfredshed med alle sitets tilbud - generelt er der meget positive bedømmelser af sitets tilbud inden for bøger, film, spil og internetsider - brugerne er nysgerrig efter at se mere inden for alle områder Stor tryghed hos forældrene - kun 2% af forældrene giver udtryk for, at de er utrygge ved sitet På undersøgelsestidspunktet var en stor del af brugerne nye, og det præger deres brug. Mellem 30 og 40% af respondenterne har ikke set eller prøvet funktionaliteter som anmeldelser eller tipning af venner

4 Flest piger har besvaret spørgeskemaet Kønsfordeling 54% piger 46% drenge Jævn aldersfordeling Bemærk: Gruppen ”Andet” dækker primært over 13-16 årige samt enkelte voksne

5 Forhåndskendskab til pallesgavebod.dk 74% af respondenterne kendte til pallesgavebod før besvarelsen, og 59% angiver, at de gør brug af sitet’s faciliteter. Dette kendskab forhøjer validiteten af svar. Dog har mellem 30 og 40% ikke set eller prøvet en række funktionaliteter som kommentarer og tipning af andre. Kendskabet til sitet fordeler sig sådan: -78% af respondenterne har tidligere været inde på hjemmesiden - 61% har lagt mærke til figurerne på biblioteket - 24% har set temaer fra Palles Gavebod - næsten halvdelen, 49%, har fået bogmærker, t-shirt eller andet pr- materiale. -18% angiver andre kilder til kendskabet, herunder forældre, biblioteker og skoler Blandt de 26%, der ikke kender sitet inden besvarelsen, har 42% set figurerne på biblioteket. Pallesgavebod.dk synes således allerede at være et indarbejdet brand, hvilket bekræftes af analysen af Google Analytics, hvor langt den overvejende del af brugerne kommer til sitet via en google-søgning på navnet.

6 Forældrene er trygge Forældrene til respondenterne har svaret på spørgsmålet ”Er du tryg ved, at dit barn bruger pallesgavebod.dk?” 88% helt eller meget trygge, mens kun 2% slet ikke er trygge. Forældres tryghed Slet ikke tryg 2% Lidt tryg 11% Meget tryg 29% Helt tryg 58%

7 Klar afsender Den høje tryghed hænger givet sammen med, at langt størstedelen af forældrene antager, at afsenderen bag sitet er alle danske børnebiblioteker, mens andre 12% antager, at det lokale bibliotek står bag. 93% tror, at der er en offentlig afsender bag pallesgavebod.dk, og kun 4% tror, der er tale om et privat firma. Forældre antagelse om afsender Et privat firma 4% En offentlig instans 4% Lokalt bibliotek 12% Alle de danske børnebiblioteker 74% Kulturministeriet 3% Ved ikke 4%

8 Holdning til pallesgavebod.dk Sitet er vildt fedt 36% Sitet er godt 38% Sitet er ok 23% Sitet er for almindelig 1% Sitet er kedelig 2% En succes blandt de 8-12årige brugere Sitet får en meget fin bedømmelse blandt respondenterne. Således finder næsten 74%, at sitet er vildt fedt eller godt, 23% angiver, at det er ok, mens kun 3% ikke er positive.

9 Stor brugervenlighed på overskuelige sider 84% af respondenterne svarer, at de har nemt ved at finde rundt på sitet. Af disse angiver halvdelen, at figurerne er en hjælp, mens 67% finder siderne overskuelige. Kan finde rundt Figurerne hjælper mig. 49% Siden er meget overskuelig. 67% Siden ligner andre sider, som jeg kender. 27% Andet 6% Kan ikke finde rundt Fordi siden er for uoverskuelig. 24% Fordi det er for svært at finde rundt på siden. 17% Fordi jeg lige er begyndt at bruge nettet. 33% Andet 39% Blandt de 16%, der ikke synes, siderne er nemme at finde rundt på, er en tredjedel nybegynder på nettet og mange angiver, at de endnu ikke kender sitet

10 Bøger til fritiden En tredjedel af brugerne anvender sitet til at finde bøger, og der er altovervejende tale om bøger til brug i fritiden. 70% angiver, at de søger bøger “meget” eller “rigtig meget” til fritiden, mens kun 21% angiver dette om bøger til skolen. 68% er nysgerrige efter at se mere om bøger på sitet BøgerSlet ikkeLidtMeget Rigtig meget Bøger til skolebrug 38%37%5%16% Bøger til fritiden 2%28%25%45%

11 Musik til bibliotekslån Musik fylder næsten lige så meget som bøger på sitet for brugerne. Lidt under en tredjedel, 30%, af respondenterne bruger således sitet til at finde gratis musik. Flertallet leder efter musik, de allerede kender, og de fleste sigter efter at låne musikken på biblioteket 66% ønsker at se mere om musik på sitet MusikSlet ikkeLidtMeget Rigtig meget Leder efter kendt musik 2%28%38%31% Leder efter ukendt, ny musik 26%43%18%9% Leder efter musik for at låne på biblioteket 20%31%27%16%

12 FilmSlet ikkeLidtMeget Rigtig meget Ser filmtrailers 15%33%24%22% Leder efter film anbefalet af andre 7%35% 22% Finder nye, ukendte film 12%35%29%20% Finder nye, ukendte film Også film fylder næsten lige så meget som bøger for brugerne. 29% angiver, at de leder efter film og filmtrailers. Heraf ser 46% filmtrailers ”meget” eller ”rigtig meget”. Over halvdelen leder efter film, de har fået anbefalet af andre. 49% bruger sitet meget eller rigtig meget til at finder nye, ukendte. Mere end halvdelen af brugerne, 55%, vil gerne se mere om film på sitet.

13 Spil til brug med det samme Spil adskiller sig tydelige fra de øvrige medier, idet næsten halvdelen af brugerne, 48%, angiver, at de finder gratis spil via sitet. Det store flertal, 67% leder efter spil, de kan spille med det samme, mens 41% leder efter spil for at låne dem på biblioteket. 55% vil gerne se mere om spil på sitet. SpilSlet ikkeLidtMeget Rigtig meget Leder efter spil for at spille med det samme 6%27%38%29% Leder efter spil for at låne dem på biblioteket 20%40%19%22%

14 Internetsider til fritiden Internetsider fylder lidt mere end bøger og film, idet 37% angiver, at de leder efter spændende sider via sitet. Som med bøger er internetsiderne først og fremmest beregnet til brug i fritiden. 60% leder efter sider i relation til fritiden, mens 19% leder i relation til skolen. InternetsiderSlet ikkeLidtMeget Rigtig meget Sider til brug i skolen 43%36%10%9% Sider til brug i fritiden 4%35%40%20%

15 Brugernes oplevelse af pallesgavebod.dk En meget stor del af respondenterne, 83%, angiver, at de kan lide at surfe rundt på sitet, fordi de ofte oplever noget nyt og synes, at palles gavebod er omfattende. En femtedel af brugerne har taget sig tid til at skrive en kommentar, som altovervejende handler om, at sitet er sjovt at være på. Af de respondenter, som angiver, at de ikke synes, at sitet er særlig sjovt, skriver flertallet, 68%, at det er fordi de ikke kender sitet endnu. Oplevelse af sitet Oplever ofte noget nyt 58% Oplever sitet som omfattende 63% Synes om de mange gratis ting 51%

16 Holdning til filmtrailer De er rigtig gode 32% De er okay 35% De er kedelige. 0% De er irriterende 1% Har ikke set en filmtrailer endnu 32% Tilfredse med filmtrailers Respondenterne er altovervejende positive overfor filmtrailers. 67% finder dem rigtig gode eller okay. Næsten en tredjedel har ikke set dem.

17 Holdning til anmeldelser De er rigtig gode 28% De er okay 31% De er kedelige 1% De er irriterende 1% Har ikke set en anmeldelse endnu. 39% Tilfredse med anmeldelserne Respondenterne er generelt tilfredse med anmeldelserne. 59% finder dem rigtig gode eller okay. Meget få respondenter finder dem kedelige eller irriterende. 39% har ikke set dem.

18 Holdning til tippe-funktionen Det er rigtig godt. 35% Det er okay. 21% Det er kedeligt 1% Det er irriterende. 1% Har ikke prøvet at tippe nogen endnu. 42% Anvender tippe-funktionen Aldrig 65% Nogle gange 29% Ofte 6% Tippe-funktionen er god - men kun få bruger den Respondenterne synes om muligheden for at tippe venner. Kun 2% er negative over for det, men der er relativt få, der anvender funktionen. Kun 6% angiver, at de anvender den ofte. Det kan tilskrives, at sitet er nyt.

19 Holdning til kommentar-funktionen Det er rigtig godt 39% Det er okay 34% Det er kedeligt 2% Det er irriterende 2% Ved det ikke 24% Bruger andres kommentarer Aldrig 40% Nogen gange 51% Ofte 10% Skriver kommentarer Aldrig 68% Nogle gange 25% Ofte 7% Kommentar-funktionen er god - få er aktive -Også kommentar-funktionen bedømmes positivt. Halvdelen angiver, at de bruger den nogle gange, og 10% bruger den ofte. Der er færre, som selv skriver kommentarer, og kun 7% gør det ofte. Det kan dels tilskrives, at sitet er nyt, dels er den en almindelig erfaring med internetsites, at relativt få er aktive

20 Hold til profiloprettelse Det er rigtig godt 41% Det er okay 37% Det er kedeligt 2% Det er irriterende 1% Ved det ikke 20% Holdning til deltagelse i klubber Det er rigtig godt 24% Det er okay 40% Det er kedeligt 2% Det er irriterende 1% Ved det ikke 34% Positive holdninger til profiloprettelse og klubber Respondenterne er meget positive overfor både oprettelse af profiler og deltagelse i klubber på sitet. Kun 3% er negative. Mange kender ikke funktionerne. En tredjedel kender således ikke klubberne.


Download ppt "Kvalitetstest af Palles Gavebod Spørgeskemaundersøgelse November 2010 – januar 2011 Center for Playware DPU."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google