Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MATLAB Programplanlægning Anders P. Ravn Institut for Datalogi Aalborg Universitet Forår 2003 >>mit_program(`ud.txt´) myconstants.m function mit_program(iud)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MATLAB Programplanlægning Anders P. Ravn Institut for Datalogi Aalborg Universitet Forår 2003 >>mit_program(`ud.txt´) myconstants.m function mit_program(iud)"— Præsentationens transcript:

1 MATLAB Programplanlægning Anders P. Ravn Institut for Datalogi Aalborg Universitet Forår 2003 >>mit_program(`ud.txt´) myconstants.m function mit_program(iud) myconstants; load(‘inddata.txt’) % beregn … writeData(ud,result) function writeData(outfile,r) fid = fopen(outfile,’wt’); … fclose(fid); ER = 6386000; %m Jordens radius …

2 Opdeling af Hovedprogram Indlæsning -- load(‘afstande.txt’); Beregning -- res = spred_pol(afstande) … Udlæsning -- writeData(outfile, res); Hvorfor? Overskuelighed Fleksibilitet Separat Afprøvning

3 Indlæsning – med load load(‘afstande.txt’); afstande.txt % % Afstandsdata % A B P SB S % Pnr Pnr Pnr m m % 5007 1 4 126 49 4 3 5007 29 49 res = spred_pol(afstande);

4 Lagring af data Matlab.exe Lager x: uddata.txt x+11: 7009.0 … y: 7009.0 … (y = x+11+27*7*8 ) Workspace – nametable outfile: char 1,11 (x) afstande: double 27,5 (x+12) res: double 27,5 (y+7) … load(‘afstande.txt’); d = afstande; …

5 Beregning function res = spred_pol(d) % beregner skøn for punktmæssig spredning på højde med polær måling % (Jensen 2002) % % ind afstande med 5 søjler % ud tekstfil med resultat af beregningen % spred_pol_param; S = d(:,5); s_S = sqrt(s_g^2 + (s_a*S/1000).^2 +s_c^2); % Jensen 2002 11.4 … res = [d s_S v_beta s_T s_P s_H];

6 Parametre spred_pol_param.m: parametre vedr. afstandsmåling, se (11.4) s_g=0.005; %grundfejl i meter( leica=0.002, sokkisha=0.005, Wild=0.001) s_a=0.003; %Afstandsafhængige fejl i meter % (lecia=0.002, sokkisha=0.003, Wild=0.001) s_c=0.005; %Centreringsfejl i meter

7 Beregning - fuldstændig S = d(:,5); s_S = sqrt(s_g^2 + (s_a*S/1000).^ 2 +s_c^2); % Jensen 2002 11.4 S_B = d(:,4); v_beta = s_r^2/n_H +(s_c*Omega./ S).^ 2 + s_r^2/n_H... +(s_c*Omega./ S_B).^ 2; % 11.5 s_T= sqrt(v_beta.^ 2.* (S.^2/Omega^2)); % 11.6 s_P= sqrt((s_S.^2+v_beta.*(S.^2/Omega^2))/2); % 11.3 s_H=sqrt(S.^2*s_V^2/(n_V*Omega^2)+(S.^2/(2*R)).^2*s_k^2... +s_sh^2+s_ih^2); % 6.4

8 Udlæsning fprintf(fid,'\n\nSkøn for punktspredning på højden ved polær måling\n\n'); fprintf(fid,'Parametre vedr. horisontalretningsmåling:\n'); fprintf(fid,'Spredning på retning målt med en sats s_r = %5.3f gon\n', s_r); fprintf(fid,'Antal staster n_H = %5.3f\n',n_H); fprintf(fid,'Centreringsspredning s_c = %5.3f m/km\n\n',s_c); Udlæsning planlægges nemmest ved at opstille den ønskede udskrift - se ovenfor. Udskriv til en fil og juster så format.

9 Formater The format specifier : % [- | + | 0] [Field Width][.Precision] Format Character "-" aligns output left (usually, it's right-aligned). "+" outputs a plus sign for positive numbers (usually, it is supressed). “0” outputs leading zeroes. The field width specifies the overall field length. The precision specifies the length of the fractional part for floating point numbers. If omitted, the default is 6. The format character determines the base type for the formatted values: "d": integer value in decimal format. "f": floating point value in fixed format (xxx.yyyyyy). "e": floating point value in scientific format (0.yyyyyye+zzz). "E": floating point value in scientific format (0.yyyyyyE+zzz). "s": String.

10 Og videre … Matlab ressourcer – se Matworks hjemmeside !


Download ppt "MATLAB Programplanlægning Anders P. Ravn Institut for Datalogi Aalborg Universitet Forår 2003 >>mit_program(`ud.txt´) myconstants.m function mit_program(iud)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google