Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dias 1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning Faglig.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dias 1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning Faglig."— Præsentationens transcript:

1 Dias 1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækningen på det danske arbejdsmarked Christian Lyhne Ibsen Ph.d. stipendiat FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

2 Dias 2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning Program 1.Dækningsgrad, fagforeningsmedlemskab, A-kasser… Hvorfor er det vigtigt? En introduktion 1.Teorier om faglig organisering og Gent-systemet 2.Pause 3.Hvem organiserer sig? 4.Grupper udenfor den danske model 5.Perspektiver for den danske model

3 Dias 3 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 1. Dækningsgrad, fagforeningsmedlemskab, A- kasse – Hvorfor er det vigtigt?

4 Dias 4 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 1. Dækningsgrad, fagforeningsmedlemskab, A- kasse – Hvorfor er det vigtigt? xxx Kilde: Industrial Relations in Europe Report 2009 Note: Wage inequality scale expresses the share of the lowest 10% of wages relative to the highest 10% of wages. Higher values indicate lower inequality.

5 Dias 5 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 1. Dækningsgrad, fagforeningsmedlemskab, A- kasse – Hvorfor er det vigtigt?

6 Dias 6 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 1. Dækningsgrad, fagforeningsmedlemskab, A- kasse – Hvorfor er det vigtigt? Kilde: Industrial Relations in Europe Report 2009

7 Dias 7 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 1. Dækningsgrad, fagforeningsmedlemskab, A- kasse – Hvorfor er det vigtigt? Snak 5-10 min. med sidekammeraten om argument for og imod faglig organisering på det danske arbejdsmarked i en insider/outsider optik… Holddiskussion…

8 Dias 8 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 1. Dækningsgrad, fagforeningsmedlemskab, A- kasse – Hvorfor er det vigtigt? Selvregulering kræver høj organisering Høj overenskomstdækning er en forudsætning for minimal lovregulering Stærke parter understøtter arbejdsretligt system Faglig organisering er en forudsætning for repræsentativ legitimitet Arbejdsgivere acceptere kollektive overenskomster som princip Styrke i kollektive forhandlinger Styrken af fagforeninger (økonomi og mobilisering) er en forudsætning for dækning af nye arbejdspladser Faglig organisering er en forudsætning for inddragelse i politikformulering Centralisering/monopolisering er forudsætning for disciplin og fredspligt

9 Dias 9 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 2. Hvorfor organisere sig? ’Industrien fører to hærmasser i marken mod hinanden, hvoraf hver atter leverer et slag inden for egne rækker mellem sine egne tropper…’ ’Den hærmasse sejrer over modstandere, som har mindst slagsmål inden for egne tropper.’ Karl Marx: Lønarbejde og kapital, bind 6

10 Dias 10 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 2. Teorier om faglig organisering Er det rationelt at være i fagforening? Cost-benefit analyse af fagligt medlemskab: Pris Indkomst Løn-gevinst Arbejdsforhold Alternativer Personlig overbevisning Free-rider problemet…

11 Dias 11 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 2. Free-rider problemet (Mancur Olson, 1965) Overenskomster er et kollektivt gode Det er svært/umuligt at ekskludere/kontrollere individer Det er mest rationelt at være gratist! Løsninger ifølge Olson Medlemskabstvang eller individuelle goder (f.eks. A- kasser), som man kan ekskludere ikke-medlemmer fra Social custom theory Værdifællesskab/solidaritet og værdien i at opføre sig ’passende’ (Her er vi medlemmer af en fagforening) Giver en vis multiplikator-effekt, når mange organisere sig: Social custom bliver stærkere eks. Industriarbejderfællesskabet eller professioner/falige fællesskaber (lærer, advokater, håndværkere osv.)

12 Dias 12 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 2. Drivkræfter og barriere for faglig organisering Eksempler på dynamikker VariabelEffekt på organisering Social mekanisme Evidens (Ebbinghaus & Visser) Cyklisk ArbejdsløshedNegativReducerer incitament til at være medlem, hvis man ikke har arbejde OBS: Med A- kasser er det omvendt Ikke signifikant på tværs af lande (afhænger af arbejdsløsheds system) InflationPositivHøjere priser kræver højere lønninger, hvilket fører til stærkere organisering Ikke-signifikant på tværs af lande Arbejderparti- regeringer PositivPolitikken favorisere fagforeninger Ikke-signifikant på tværs af lande

13 Dias 13 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 2. Drivkræfter og barriere for faglig organisering xxx Eksempler på dynamikker VariabelEffekt på organisering Social mekanisme Evidens (Ebbinghaus & Visser) Strukturel Erhvervsstruktur en NegativFagligt stærke sektorer reduceres til fordel for fleksible ansættelser og servicesektor Ikke-signifikant på tværs af lande GlobaliseringNegativKapitalens frie bevægelighed mindsker fagforeningers styrke og dermed deres relevans for arbejdere Ikke-signifikant på tværs af lande Individualisering og værdiskifte NegativNedbryder social normer om faglig organisering Ikke-signifikant på tværs af lande

14 Dias 14 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 2. Drivkræfter og barriere for faglig organisering Eksempler på dynamikker VariabelEffekt på organisering Social mekanisme Evidens (Ebbinghaus & Visser) Institutionel Velfærdsfunktion er og Gent- system PositivArbejdsløshedska sser varetages af fagforeninger, hvormed automatik i dobbeltmedlemsk ab opstår Signifikant på tværs af lande Repræsentation på arbejdspladsen PositivRepræsentanten bliver bindeled mellem lønmodtager og fagforening. Socialt pres på arbejdspladsen til at blive medlem Signifikant på tværs af lande (hvis faglig repræsentant) Kollektiv forhandlings system og arbejdsretten PositivFagforeninger får en institutionaliseret rolle i løndannelse og arbejdsretten - Korporativ inddragelse PositivFagforeninger får en legitim politisk rolle i samfundet Signifikant (hvis faglig repræsentant)

15 Dias 15 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning Pause

16 Dias 16 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning Gent systemet Findes i Sverige, Finland, Belgien og Danmark Faglige A-kasser som princip fra 1907 i Danmark (liberal- konservativ lovgivning!) Faglige A-kasser som rekrutteringsmekanisme, om end A- kasser og fagforeningsmedlemskab formelt er adskilt Automatik i medlemskab fører til dobbeltmedlemskab = Gent- effekt Arbejdsløshed fører til faglig organisering – omvendt i andre lande! Tværfaglige A-kasser siden 2002. Faglige A-kassers monopol brydes = Overenskomstbærende fagforeninger får konkurrence

17 Dias 17 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 3. Hvem organisere sig? Det typiske medlem? Industriarbejder 35-40 år Middelklasse Etnisk dansker

18 Dias 18 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 3. Hvem organiserer sig? The usual suspects… Alder/arbejdserfaring Jo længere tid på arbejdsmarkedet jo større sandsynlighed for medlemskab – flader ud til sidst i arbejdslivet Køn Mænd har større sandsynlighed end kvinder pga. mere fast tilknytning til arbejdsmarkedet og de organiserede sektorer (holder ikke længere) Indkomst/uddannelse Laveste og højeste indkomster organiserer sig ikke – insider/outsider problem plus incitament problem (holder ikke i Danmark for højeste indkomstdeciler) Etnicitet Etniske mindretal organisere sig ikke i samme grad Ansættelsesform og erhverv Atypiske ansættelsesformer organisere sig ikke i samme grad som typiske pga. løs tilknytning til arbejdspladsen samt manglende vilje fra fagforeninger til at organisere – branche forskelle

19 Dias 19 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 4. Dobbeltmedlemmerne og den større pragmatisme

20 Dias 20 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 4. Dobbeltmedlemmer fordelt på alder De unge fravælger den danske model OBS: flere og flere studerende, jf. lektion 1

21 Dias 21 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 4. Dobbeltmedlemmer fordelt på køn Den danske models kernetropper er kvinder

22 Dias 22 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 4. Dobbeltmedlemmer fordelt på indkomst Middelklasse og øvre middelklasse

23 Dias 23 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 4. Dobbeltmedlemmer fordelt på uddannelse Fald i alle grupper men mindst for mellemlang til lang videregående

24 Dias 24 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 4. Dobbeltmedlemmer fordelt på erhverv Forandring i erhvervsstruktur en stor udfordring

25 Dias 25 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 4. Dobbeltmedlemmer fordelt på ansættelsesform De udsatte ansættelsesformer er outsidere

26 Dias 26 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 4. Dobbeltmedlemmer fordelt på etnicitet Faldet er mest markant for indvandrere og deres efterkommere

27 Dias 27 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 5. Perspektiver for den danske model Ikke-overenskomstbærende organisation vinder frem – særligt pga. lov om tværfaglige A-kasser… og faldende kompensationsgrad Fordeling af dobbeltmedlemmer på fagforeninger 19941997200020042008Ændring Pct. LO69,267,164,660,955,0-14,2 FTF14,515,716,717,718,03,5 AC6,77,27,99,210,53,8 Lederne4,0 4,24,34,70,6 Uden for hovedorganisation1,3 1,4 1,50,1 ’Gule’ fagforeninger4,24,65,26,510,36,1 I alt100 0,0

28 Dias 28 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 5. Perspektiver for den danske model Outsider-problem, free-rider problem eller intet problem? 5-10 min. med sidekammeraten Holddiskussion Hvad skal den etablerede fagforening gøre?

29 Dias 29 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning 5. Perspektiver for den danske model Generelt fald i organisering kan nødvendiggøre statslig indblanding – særligt omkring arbejdsløshedskasser (jf. flexicurity og indkomstsikkerheden Arbejdsgivere kan stille spørgsmålstegn ved de kollektive forhandlingers legitimitet pga. fagforeningernes manglende repræsentativitet Evt. øget ulighed i indkomstfordeling samt øget segmentering på arbejdsmarkedet På vej mod norske tilstande? Statslig arbejdsløshedsforsikring Organiseringsgrad på 50 % Almengørelse af overenskomster sikrer minimumslønninger


Download ppt "Dias 1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækning Faglig."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google