Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det nye demografiske danmarkskort

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det nye demografiske danmarkskort"— Præsentationens transcript:

1 Det nye demografiske danmarkskort
Befolkningen i de nye kommuner Otto Andersen Danmarks Statistik

2 Baggrund Kommunalreformen reducerede antal kommuner fra 270 til 98
Større kommuner giver større mulighed for analyser Grundlaget for Danmarks Statistiks regionale befolkningsfremskrivninger 1. version udgivet i maj 2006 – før reformen trådte i kraft

3

4 Kommunestørrelser

5 Datagrundlaget De nye geografiske enheder er ført tilbage i tid:
Folketallene til og med Fødte, døde, vandringer og flytninger for fireårsperioden Ved hjælp af adresseangivelserne fra CPR Med en vis (men ikke stor) usikkerhed, da alle grænser ikke var trukket endnu 5 regioner 11 landsdele –DSTs nye inddeling

6 Aldersstruktur og demografisk forsørgerbyrde Fertilitet Dødelighed
Overskrifter Aldersstruktur og demografisk forsørgerbyrde Fertilitet Dødelighed Flytninger mellem kommuner Befolkningstilvækst Befolkningsfremskrivninger

7 Alderspyramiden - Danmark 1901 og 2006

8 Aldersfordeling i to kommuner

9 Demografisk forsørgerbyrde
Børn og unge: 0-19 år Erhvervsaktive: år Ældre: 60 år og derover Konventionelt bestemt som andelen af de der skal ”forsørges” i forhold til de erhvervsaktive Demografisk – ikke økonomisk begreb Simpel måde at beskrive alders-strukturen på

10 Forsørgerbyrden på regioner/landsdele

11 Forsørgerbyrde overfor børn og unge
20,0-30,9 pct. 31,0-45,9 pct. 46,0-50,9 pct. 51,0-53,9 pct. 54,0-59,9 pct.

12 Forsørgerbyrde overfor børn og unge
København 28,4 pct. Frederiksberg 28,4 Århus 38,6 Læsø 40,0 Ålborg 40,4 Lemvig 54,8 Egedal Ringkøbing-Skjern 55,8 Furesø 57,9 Allerød 58,6

13 Forsørgerbyrde overfor ældre
20,0-34,9 pct. 35,0-42,9 pct. 43,0-50,9 pct. 51,0-58,9 pct. 59,0-79,9 pct.

14 Forsørgerbyrde overfor ældre
København 23,6 pct. Århus 28,1 Ishøj 28,9 Albertslund 32,5 Skanderborg 33,5 Hørsholm 59,4 Langeland 67,6 Samsø 71,4 Læsø 72,5 Ærø 77,5

15 Den samlede forsørgerbyrde
52,0-65,9 pct. 66,0-89,9 pct. 90,0-95,9 pct. 96,0-100,0 pct. 100,1-119,9 pct.

16 Samlet forsørgerbyrde
København 52,0 pct. Frederiksberg 65,3 Århus 66,8 Odense 76,0 Ålborg 77,5 Langeland 110,3 Hørsholm 112,3 Læsø 112,5 Samsø 116,5 Ærø 119,9

17 Samlet forsørgerbyrde
19 kommuner har en samlet forsørgerbyrde over 100 pct. Samlet folketal i de 19 kommuner er på personer

18 Befolkningen 80+ år 1,0-2,49 pct. 2,50-3,49 pct. 3,50-4,49 pct.
1,0-2,49 pct. 2,50-3,49 pct. 3,50-4,49 pct. 4,50-5,99 pct. 6,00-8,99 pct.

19 Alder 80+ Albertslund 1,4 pct. Egedal 1,5 Ishøj 1,6 Greve 2,1
Vallensbæk 2,2 Læsø 6,7 Lyngby-Tårbæk 7,5 Langeland Samsø 7,7 Ærø 8,7

20 1.1. 2006 er der 222.909 personer på 80 år og derover
Alder 80+ er der personer på 80 år og derover Svarende til 4 pct. af folketallet i DK Der er over i Københavns kommune I Århus kommune er der

21 Aldersbetinget fertilitet Samlet fertilitet
Fertilitetsmål Levendefødte Fertile aldre: år Aldersbetinget fertilitet Samlet fertilitet Gennemsnitsalder for fødende kvinder

22 Brutto- og nettoreproduktion
Samlet fertilitet Angiver det antal levendefødte som kvinder vil sætte i verden i løbet af de fertile aldre: hvis ingen af dem dør før 50 års alderen de i hver aldersklasse føder som angivet ved de aldersbetingede fertilitetskvotienter Brutto- og nettoreproduktion

23 Fertilitet

24 Samlet fertilitet amter – 1971-76

25 Samlet fertilitet Kommuner 1971-76

26 Samlet fertilitet – Øst-vest mønsteret

27 Samlet fertilitet København 1478 Odense 1583 Frederiksberg 1603 Århus
1626 Ålborg 1652 Lemvig 2238 Skanderborg 2242 Hedensted 2258 Rebild 2289 Ringkøbing-Skjern 2365

28 Aldersbetinget fertilitet

29 Gentofte og Ishøj kommuner

30 Fertilitet og urbanisering

31 Over reproduktionsgrænsen?
21 kommuner har en samlet fertilitet på over 2.100 Københavns Kommune er med sig størrelse og lave fertilitet stærkt medvirkende til den lave fertilitet i Danmark som helhed.

32 Dødelighedsmål Dødelighedstavlen Aldersbetinget dødshyppighed
Middelrestlevetiden 0-årige: Middellevetiden Dødelighedsindeks Standardbefolkning: Alle mænd/alle kvinder Indirekte standardisering – SMR (Standard Mortality Ratio)

33 SMR –fortolkningen En SMR-værdi angiver, hvor mange flere dødsfald, der (forholdsvist) forekommer i en kommune sammenlignet med en standardbefolkning (alle mænd eller kvinder i Danmark) SMR > 100 indikerer en overdødelighed SMR < 100 en underdødelighed Konfidensgrænser?

34 Middelrestlevetider (år) 2001-2005

35 Overlevelseskurve for mænd 2001-05

36 Dødelighedsindeks for mænd –Vest-øst mønster
80-89,99 90-94,99 95-99,99 ,99 ,99

37 Dødelighedsindeks - Mænd
Allerød 80 Rudersdal 82 Hørsholm 83 Vallensbæk Dragør 86 Kalundborg 111 Sorø Frederiksv.-Hundested 113 Lolland 116 København 125

38 Overlevelseskurve for kvinder 2001-05

39 Dødelighedsindeks for kvinder
80-89,99 90-94,99 95-99,99 ,99 ,99

40 Dødelighedsindeks - Kvinder
81 Samsø 82 Billund Dragør 83 Favrskov 87 Sorø 111 Tårnby Fanø 112 Herlev Ishøj 123

41 Københavns dødelighed

42 Dødeligheden i amtskommunerne 1971-79

43 Befolkningstilvækst 2002-2005 gsnit.

44 Befolkningstilvækst -20,8- -7,5 -7,4- -0,1 0,0-2,9 3,0-6,8 6,9-12,8

45 Befolkningstilvækst Læsø -20,8 pr. 1.000 Ærø -15,8 Albertslund -11,4
Lemvig -10,3 Tønder -9,0 Odder 11,3 Egedal Frederikssund Køge 11,6 Skanderborg 12,8


Download ppt "Det nye demografiske danmarkskort"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google