Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Spørgsmål til Naturgeografi C.  Hvilke grundstoffer dannes umiddelbart efter Big Bang?  Hvor dannes de øvrige grundstoffer ?  Hvornår blev solsystemet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Spørgsmål til Naturgeografi C.  Hvilke grundstoffer dannes umiddelbart efter Big Bang?  Hvor dannes de øvrige grundstoffer ?  Hvornår blev solsystemet."— Præsentationens transcript:

1 Spørgsmål til Naturgeografi C

2  Hvilke grundstoffer dannes umiddelbart efter Big Bang?  Hvor dannes de øvrige grundstoffer ?  Hvornår blev solsystemet skabt – og ud af hvad ?  Hvilke to typer af planeter findes i vores solsystem? 07-09-2014

3  Hvilke materialer findes i jorden indre?  Hvilke materialer består jordskorpen af ?  Hvorfra kom jordens atmosfære ?  Hvorfra stammer atmosfærens ilt? 07-09-2014

4  Hvad menes der med aktualitetsprincippet i geologien?  Hvilket geologisk princip fastlagde danskeren Niels Stensen i 1600 tallet?  Hvad menes der med h.h.v. relativ datering og absolut datering ? 07-09-2014

5  Hvad er de indre geologiske processer ?  Hvad er de eksterne geologiske processer?  Hvordan defineres en bjergart?  Hvad består bjergarterne af ?  Hvad er de vigtigste grundstoffer i jordens skorpe  Hvad adskiller bjergarternes udseende? 07-09-2014

6  Hvad er magma ?  Hvad er karakteristisk for h.h.v.  Magmatiske dybbjergarter (f.eks granit )  Magmatiske dagbjerarter ( f.eks basalt)  Hvad er sedimenter ?  Hvad er karakteristisk for sedimentære bjergarter?  Hvordan kan sedimenter blive til bjergarter?  Hvordan kan bjergarter omdannes / metamorficeres?  Hvad er karakteristisk for metamorfe bjergarter? 07-09-2014

7  Hvordan er kalklagene i Danmarks undergrund dannet?  Hvornår blev kalklagene dannet ?  Hvor kan disse kalklag studeres?  Under kalklaget ligger saltlag – hvordan er de dannet?  Hvorfor kan saltlagene bevæge sig opad og danne en såkaldt ’salt-diapir’ ? 07-09-2014

8 Hvilken bjergart er dette ? Begrund dit svar … Hvor / hvordan dannes denne bjergart … 07-09-2014 1. Magmatisk bjergart – plutonisk / dybdebjergart, granit 2.Grovkornet – store mineraler, usorterede / puslespilsmønster 3.Dannes ved langsom afkøling af magmaet -> mineralerne vokser sig store. Dette sker dybt nede i undergrunden,i et såkaldt magmakammer

9 Hvilken bjergart er dette ? Begrund dit svar … Hvor / hvordan dannes denne bjergart … 07-09-2014 1.Sedimentær bjergart – sandsten 2.Små afrundede mineraler + lagdeling /stribning 3.Ved vandets aflejring af sedimenter i havet – når sedimentlagene vokser, øges trykket nederst – og sandkornene sammenkittes /cementeres (diagenese)

10 Hvilken bjergart er dette ? Begrund dit svar … Hvor / hvordan dannes denne bjergart … 07-09-2014 1.Metamorf (omdannet) bjergart. Her granit -> Gnejs 2.Store mineralkorn (= dybbjergart) – hvor mineralerne ligger i stribede bånd 3.Oprindelige bjergart (granit) udsættes for stort tryk og temperatur > 200 ° C, hvorved mineraler om organiseres

11 Hvilken bjergart er dette ? Begrund dit svar … Hvor / hvordan dannes denne bjergart … 07-09-2014 1.Sedimentær bjergart – kalksten 2.Lyse finkornede mineraler 3.Dannes ved aflejring af biologisk materiale – døde skaldyr / mikroskopiske alger - på havbunden

12 1.Magmatisk dagbjergart – her Basalt 2.Mørke finkornede mineraler - ingen stribning eller lagdeling 3.Dannes ved hurtig afkøling af magma – f.eks fra vulkaner på land eller under havet Hvilken bjergart er dette ? Begrund dit svar … Hvor / hvordan dannes denne bjergart … 07-09-2014


Download ppt "Spørgsmål til Naturgeografi C.  Hvilke grundstoffer dannes umiddelbart efter Big Bang?  Hvor dannes de øvrige grundstoffer ?  Hvornår blev solsystemet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google