Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det humanistiske fakultet – didaktiske virkemidler og metoder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det humanistiske fakultet – didaktiske virkemidler og metoder"— Præsentationens transcript:

1 Det humanistiske fakultet – didaktiske virkemidler og metoder
Heidi Andersen – dansk og engelsk Odder Gymnasium

2 Fokus Hvad er humanistisk didaktik? Mundtlighed og kompetencetræning
Skriftlighed og kompetencetræning

3 Didaktik i humanistiske fag?
Steen Beck, SDU, om læring: Der er to tilgange til at lære: at lære ved at gøre det faglige (learning by doing) at lære ved at vide, hvad man gør, og hvorfor man gør det. Og dette er en afgørende forudsætning for studiekompetence! Der er en sammenhæng mellem vidensformer og arbejdsformer: Man lærer noget forskelligt ved at bruge forskellige metoder. Steen Beck anbefaler, at man træner delkompetencer. Det kan sammenlignes med at springe højdespring, hvor man ikke begynder med 10 meter vippen med 2 loops og dobbelt skrue. Vi bør træne delelementer, tage timer ud til at øve teknikker, som vi så bagefter bruger i vores undervisning.

4 Elev/student-undersøgelse som optakt til gymnasiereformen 2005
"Elev/student - en teoretisk og empirisk undersøgelse af begrebet studiekompetence" af Steen Beck og Birgitte Gottlieb, 2002 Elevernes oplevelse af danskfaget: Svært at afkode, hvad meningen med faget er Svært at se, hvad det skal bruges til Ikke let at vide, hvornår man har gjort det ”godt nok”

5 Hvordan imødekommer vi denne kritik via humanistisk didaktik?
Fra universitetsstuderende til underviser – hvis faglighed er i fokus? Eksplicitering af den faglige kode (tydelighed) Taksonomi som fælles arbejdsredskab Delmålsdidaktik – giver målbarhed og fokus på udvikling (studieplan og kompetenceplan) Stilladsering som undervisningsprincip Knytte teori og praksis tættere sammen Inddragelse af eleverne, ansvar og engagement

6 Mundtlighed og kompetencetræning
Øvelser bygges op ud fra tesen om, at kan man genkende god faglig kvalitet, kan man også bedre bedrive den Læreren skal af, og eleverne skal på. Men stadig med fokus på faglig kvalitet. Induktiv læring skal kun bruges, når det giver mening Anerkendelse af og brug af fagligt sprog til at tale om faget (opkvalificering af eleven i hver time) Tydelige instruktioner og taksonomibevidsthed i alle opgaver

7 Mundtlighed og kompetencetræning - begrebsafklaring

8 Begrebsafklaring fortsat…

9 Mundtlighed og kompetencetræning – et eksempel
CL-strukturer bruges til at få styr på teoretiske begreber, før disse skal anvendes i praksis Eleverne er ansvarlige og taler mest Eksempel: A) Definer begreberne anafor, allitteration, antitese og deres funktion i dobbeltcirklen B) Analyser i par en politisk tale med særligt fokus på de tre virkemidler og diskuter effekten af de stilistiske virkemidler i denne konkrete tale

10 Skriftlighed og kompetencetræning
Hvilke parametre gør det lettere at knække den faglige kode i skriftlighed? At kende kravene før man skriver At kunne afkode de faglige begreber i opgaveformuleringen At tænke skriveprocessen som en faktisk proces (stilladsering, ny skriftlighed) At kunne strukturere og disponere sit stof At kunne indgå i en faglig samtale og dermed kunne modtage vejledning

11 At kende kravene før man skriver
Retteark til skriftlige afleveringer synliggør fokuspunkt for opgaven og hvor ens svage punkt er – hvor skal indsatsen lægges. Desuden fremhæves opgavens delmængder (analyse, fortolkning, perspektivering) Strukturerer tilbagemeldingen mellem lærer-elev, så den bliver overskuelig for begge parter Et redskab til portefølje (udvikling)

12

13 Skriveprocessen som en faktisk proces
Stilladsering som didaktisk princip (delmål) Ny skriftlighed: Skriftlighed kan godt blive til i samarbejde med andre elever, med læreren, og med vejlederen Skriftlighed og mundtlighed skal arbejde sammen

14 Et eksempel på en eksamensopgave
Reality-tv Skriv en kronik om fascinationen af reality-tv (genrekendskab). Din kronik skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformerne i uddraget af P1 Morgen: Debat om reality-tv (tekst 2). Diskuter synspunkterne, idet du inddrager andre synspunkter om reality-tv, som du finder på internettet (kildekritisk tilgang til nettet, informationssøgning, informationssortering, perspektivering) I denne opgave skal du inddrage materiale fra internettet.

15 Delmålstanken - kompetenceplanlægning
Odder Gymnasiums delmålstænkning på organisationsplan Kompetenceportal: Skriftlighedsportal: Fagportaler: Se næste slide…

16

17 Spørgsmål…


Download ppt "Det humanistiske fakultet – didaktiske virkemidler og metoder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google