Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

6. juli 2001 Lad os fiske kundskab i nettet Presentation af BarnUng – et Internetprojekt med børne- og ungdomslitteratur i Islands Pædagogiske Universtiet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "6. juli 2001 Lad os fiske kundskab i nettet Presentation af BarnUng – et Internetprojekt med børne- og ungdomslitteratur i Islands Pædagogiske Universtiet."— Præsentationens transcript:

1 6. juli 2001 Lad os fiske kundskab i nettet Presentation af BarnUng – et Internetprojekt med børne- og ungdomslitteratur i Islands Pædagogiske Universtiet Þuríður Jóhannsdóttir, projektleder Islands Pædagogiske Universitet

2 6. juli 2001 Et experimental-projekt 1999-2001 Projekt med støtte fra Islands Forskningsråd som en del af et tiltag for at opfodre til øget brug af IKT i Island 1. Design og evaluation af en kurs i børne- og ungdomslitteratur for fjernundervisningen i Islands Pædagogiske Universitet. Formål: at bruge Internettets muligheder i fjernundervisningen i KHÍ – efterhånden også på campus

3 6. juli 2001 En web-site om børne- og ungdomslitteratur http://barnung.khi.is http://barnung.khi.is Web-siten er et forsøg til at bygge op rigelige studie-omgivelser (a rich educational environment) i børne- og ungdomslitteratur på islandsk for studenter i fjernundervisning Samtidigt tænkt som en almænd informationskilde om børne- og ungdomslitteratur for lærere, elever og måske også forældre Støtte islandsk børne- og ungdomslitteratur i en kulturel forandringsperiode

4 6. juli 2001...en web-site om børne- og ungdomslitteratur http://barnung.khi.is http://barnung.khi.is Meningen er at væven skal stadigvæk vokse ved framlæg fra studenter og lærere i det Pædagogiske Universitet eventuelt i samarbejde med forfattere og forlag Den er tænkt som samarbejdsplads hvor skolene og Universitetet vil kunne bygge op en kundskabskilde på området børne- og ungdomslitteratur og litteraturpædagogik

5 6. juli 2001 Marchall Mcluhan: The Medium is the Massage 1967 “The alphabet and print technology fostered and encouraged a fragmenting process, a process of specialism and of detachment. Electric technology fosters and encourages unification and involvement. It is impossible to understand social and cultural changes without a knowledge of the workings of media ”

6 6. juli 2001 At forstå Internet som et medium En ny infrastruktur i kundskabsformidlingen En revolution som kan sammenlignes med trykeriets opkomst et led i teknisk fremstilling af kulturarvet Adgang til kundskab Et værktøj til kommunikation Et sted for publikation av kundskab Den internationale karakter av mediet spiller en vigtig rolle

7 6. juli 2001 Internet har mulighed for at påvirke demokratiet Flere mennesker har mulighed for at få adgang til vigtige resurser til uddannelse Flere mennesker har mulighed for at deltage i opbygning av kulturarvet Forudsætingen er: at kunne læse og skrive på Internet (Andre siger at Internet er anarkismens værktøj ! )

8 6. juli 2001 Hvorfor vil edb + Internet sandsynligvis ændre mere i skolen end tekniken har gjort hidtil? Et værktøj som eleven/studenten kan bruge for sine studier For at få fat i information/kundskab For at bearbejde information/kundskab For at kommunikere og samarbejde uafhængigt af geografisk afstand (og måske sosialt) Til publikation av den kundskab som hun/han har bygget op ved sine studier (konstruktivismen)

9 6. juli 2001 Forudsætning for forandring? Tekniken er hidtil blevet brugt af læreren som hjælpemiddel til overføring af kundskab. Hvis tekniken fortsat bliver brugt på den måde er det så sandsynligt at computeren og Internettet forandret noget ? Er det en forudsætning for forandring at vægten flyttes fra undervisning til læring? Vil vi lærere ta den risk at tabe vores autoritet?

10 6. juli 2001 Post-modernimsmen “ Efter at de store narrativiteter (big narratives) har collapseret har vi ingen på forhånd givne mål som fortæller os hvad vi skal gøre, men må selv skabe indhold, mening og mål i vores liv “ (Sigríður Þorgeirsdóttir 1998) Forholdet til kundskaben har forandret sig Kundskaben er ikke længere en sikker realitet men afhænging og foranderlig Epistemologien er t. ex. påvirket af social- konstruktivismen – kundskaben er avhengig context -af tid og sted En slig situation må modarbejde top-down målsætnings-pædagogiken i læseplanene

11 6. juli 2001 Forskellige synspunkter på hvilket sæt man vil bruge Internet Til publikation af parat lærestof A course on reading A European project, Socrates ODL: Guðmundur Kristmundsson, Karl Jeppesen...m.fl. A course on reading Dansk Læsestof i geografiLæsestof i geografi Ikke på forhånd parat process som eleven skal igennem–mange mulighender for gennemgang kaotisk – som et mini Internet? Bruger internationale lænker Bygger på sosial-konstruktivism - eleven er beregnet til at bygge op sin egen kundskab på sig egen vej igennem lærematerialet på væven.

12 6. juli 2001 Open classroom – idéen fungerer på Internet ? Et udviklingsproject: BarnUng –BarnUng Þuríður Jóhannsdóttir, projektleder Torfi Hjartarson lektor i IKT web-designer og medarbejder

13 6. juli 2001 BarnUng Lærerne indretter i begyndelsen motiverende omgivelser hvor adgang til nødvendige resurser er nemt tilgængelige Skolestuen bliver så når studenterne kommer et sted hvor man bygger op eller konstruerer sin kundskab Færdige læringsprodukter publiseres på web-siderne for den næste gruppe studenter (tjener bl.a. som model) og andre interesserede på det pågældene kundskabsområde. Læring opleves på den måde konkret som konstruktion De lærerstuderende oplever en måde at bruge Internet på i læring som de kan videreføre som lærere senere

14 6. juli 2001 At integrere litteratur og nye medier Et eksempel på hvordan man kan lave kurs hvor man integrerer brug af Internet og fag (børne- og ungdomslitteratur) Interessant at arbejde samtidigt med print-medierne (bøger) og de elektroniske medier; Internet Vigtigt at yde samtidigt læsefærdighed med traditionel tekst og det at kunne “læse” og udtrykke sig i multimedia og hypertext-omgivelser Arbejde med de to mediers intertekstualitet i stedet for at stille de to medier op som konkurrenter

15 6. juli 2001 Design af rigelige studie-omgivelser i sosial-konstruktivistisk ånd Målet med studierne er at studenterne skal bygge op kundskab på web-siderne hypotheser: vigtigt for studenterne (lærere) at deltage i opbygning af kundskab en web med fag-relatert materiale vil opfodre til “enculturation” af studenterne ind i fagets kultur (situated-learning theorier)

16 6. juli 2001 hypotheser … vigtigt for studenterne (lærere) at vælge sine egne veje i sine studier (differentiering) Vigtigt at bygge op en “studie-kultur” på Internet ved at lægge vægt på meningsfuld kommunikation og samarbejde Den sosial-konstruktiviske ideologi er passende når det gælder læring på Internet

17 6. juli 2001 Erfaring Høst 1998 Studenter i fjernundervisning (omkr 20) i grundskolelæreruddanning Meget positiv erfaring og vi fik opfordring til at forsætte med projektet Se forfatterpræsentationer http://barnung.khi.is/safn/hofundar/hofundar.htm http://barnung.khi.is/safn/hofundar/hofundar.htm Idéer til brug af litteratur i undervisningen http://barnung.khi.is/kennari/kennsluhugmyndir.htm

18 6. juli 2001 2. Forsøg - 2000 Forår 2000 Studenter i fjernundervisning (omkr 20) i grundskolelæreruddanning Formel evaluering – kritiske og negative holdninger enkelte viste stor interesse usikkerhed blandt studenterne Produktene som studenterne publiserede på væven er af god kvalitet – et vigtigt inlæg i vores kundskabskilde – se http://barnung.khi.is/kennari/kennsluhugmyndir.htm http://barnung.khi.is/kennari/kennsluhugmyndir.htm

19 6. juli 2001 Torfi 1997-98 Grundskolelæreruddanning – billedkunst Tema: billedebehandlings-soft-ware og islandske folkesagn Læreren lavede web-siten med billedstof fra studenterne http://barnung.khi.is/barn/uppahald/uppahald.htm

20 6. juli 2001 Torfi - 2000 Udviklingsprojekt i IKT- kurser Valgkursus „formidling på nyt sæt“ Grundskole-læreruddanning 3. År De lærerstuderende fik den opgave at samtale med børn om deres yndlingsbog Presenteret i form af PowerPoint med lyd og billeder http://barnung.khi.is/barn/uppahald/uppahald. htm

21 6. juli 2001 3. Forskolelæreruddanning – ikke fjernundervisning 1. Forår 2001 1. Studenter på campus (omkr 30) i 2. Positiv erfaring 3. Studenter viste fornøjelse og interesse 4. Alle var parat til at publisere sine opgaver 5. Studenterne syntes godt om at andre kunne eventuelt bruge deres opgaver 6. http://barnung.khi.is/kennari/ur_leikskolaskor.htm http://barnung.khi.is/kennari/ur_leikskolaskor.htm

22 6. juli 2001 Lad os nu kikke på BarnUng Hovedindgangen er http://barnung.khi.ishttp://barnung.khi.is Indgang for Lærere er http://barnung.khi.is/kennari http://barnung.khi.is/kennari Ingang for børn er http://barnung.khi.is/barn http://barnung.khi.is/barn Ingang på biblioteket er http://barnung.khi.is/safn http://barnung.khi.is/safn


Download ppt "6. juli 2001 Lad os fiske kundskab i nettet Presentation af BarnUng – et Internetprojekt med børne- og ungdomslitteratur i Islands Pædagogiske Universtiet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google