Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen Årsberetning 2011-12 Skive – Spøttrup - Sundsøre 06-04-2017.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen Årsberetning 2011-12 Skive – Spøttrup - Sundsøre 06-04-2017."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen Årsberetning Skive – Spøttrup - Sundsøre

2

3 Skive-Spøttrup-Sundsøre Årsmøde mandag den 12. marts 2012
Beretning Landsforeningen Ældre Sagen Distrikt 2 i Ældre Sagen Koordinationsudvalget i Skive Kommune Lokalkomiteen Skive-Spøttrup-Sundsøre

4 LANDSFORENINGEN Delegeretmødet i november 2011 på Nyborg Strand
* Komite er udskiftet med bestyrelse * Økonomien god. Lodseddelsalget er stabiliseret. Store arvebeløb. * De 5 indsatsområder (hjemmepleje, genoptræning, medicinske patienter, plejeboliger, trafik og madpriser) blev lanceret ved kommunalvalget i 2009, men følges fortsat op. * 25 års jubilæum – * Kampagner på soc.-hum. Og ældre-politisk område Strategi : - At bidrage til fremtidens velfærd på bl.a. sundheds-, pleje-, omsorgsområdet m.m. At påvirke samfundets digitalisering At forny Ældre Sagen og forøge synligheden At opnå bedre, stærkere og sikrere it – fordi Ældre Sagen i stigende grad skal servicere og kommunikere med både medlemmer og frivillige via internettet I 5-års perioden vil der blive arbejdet for indførelse af en national handlingsplan for medicinske patienter, for ligeværdig hjemmehjælp og for forbedringer på genoptræningsområdet.

5 Ældre Sagen den hurtigst voksende forening i Danmark
Landsplan 2009 2010 Marts 2012 medlemmer Skive kommune (2 lokalforeninger: Sallingsund + Skive-Spøttrup-Sundsøre) 2008: 3.700 2009: 4.350 2010: 4.800 2011: medlemmer 2012: (marts) Skive – Spøttrup - Sundsøre 2008: 2009: 2010: 2011: (marts 2012) 553 nye medlemmer på 1 år. Ældre Sagen 5

6 Ældre Sagen (Landsforeningen) BUDGETFORDELING

7 Ældre Sagens sekretariat
Nørregade 49 København K Ældre Sagen 7

8 Kørt fast i et spørgsmål
Kontakt Ældre Sagen i København Men: Vi har også en god dialog med Skive Kommune Ældre Sagen 8

9 Sekretariatet Komiteerne hjulpet og rådgivet Frivillige klædt godt på Medlemmerne rådgivet Sekretariatets betjening af medlemmerne sker telefonisk eller ved brug af hjemmesiden. Lokalbestyrelsen hjælper også gerne med kontakt til ”eksperterne” Konsulenterne er de daglige ”bindeled” mellem ÆS i København og lokalbestyrelserne. Ældre Sagen 9

10 REGIONERNE, SOM PRIMÆRT TAGER SIG AF SYGEHUS-VÆSENET
10

11 Distrikt 2 - omfattende den midt- og vestlige del af Region Midtjylland
Opgaver for distriktet - Drøfte fælles holdning i forhold til Region Midt m.h.t. sundhedsområdet - Kurser (Bjarne Steen) - Gensidig inspiration - Fælles arrangementer

12 KOORDINATIONSUDVALGET i Skive Kommune for Sallingsund & Skive – Spøttrup - Sundsøre
Opgaver: * Koordinere aktiviteter for medlemmer af Ældre Sagen i Skive Kommune. * Fælles annoncering i Midt På Ugen, i PS Skive …. * Halvårlige møder med Social- og Ældreudvalget og Sundhedsudvalget + forvaltningen * Interne møder i kontaktudvalget (6-7 bestyrelsesmedlemmer) HUSK: Medlemmer af Ældre Sagen kan deltage i arrangementer i alle lokalforeninger i hele landet.

13 LOKALBESTYRELSEN FOR Skive-Spøttrup-Sundsøre
9 medlemmer + 2 suppleanter + 2 tilknyttede P.t 63 frivillige, som står for opgaver med tryghedsopkald, stavgang, it-opgaver, foredrag, ledsageordning, (seniorbio), rådgivning, praktisk hjælp, aflastning Lokalbestyrelsen er organiseret i 8 grupper, der arbejder selvstændigt med det månedlige bestyrelsesmøde som koordinerende led

14 Varmtvandsbassinet på Marienlystcentret har 230 kursister, som betaler 40,- kr. pr. gang
Kirsten Pedersen, der er suppleant i lokalbestyrelsen i ÆS, er formand for foreningen Marienlyst Varmtvandsbassin. Den aktuelle opgave er at skaffe penge til betaling af foreningens andel i renovering og drift. (Store Badedag lørdag den 11. marts)

15 UDVALG / GRUPPER 1. Formand, næstformand og ledere af ældre-politik, soc.-hum. Og sundhedsgruppen (Martin Bach-Vilhelmsen, Erik Bech Hanseen, Viggo Sørensen, Tove Vernegreen og Dorte Houmøller) har –sammen med Sallingsund - halvårlige møder med Social- og Ældreudvalget, Sundhedsudvalget + forvaltningsdirektør og ledere. Repræsenteret i udvalg om frivillighedspolitik og i en arbejdsgruppe om it og ældre. Arrangementsudvalget står for foredrag, ture, virksomhedsbesøg, sms-kurser, SKAT-kurser m.m. (Jens Peter Nørgaard, Kirsten Pedersen, Helga Pedersen, Anna Nørgaard, Ellen Præst, Viggo Sørensen) Sundhedsudvalget er ”vagthund” m.h.t. de 5 indsatsområder + aktuelle forhold på sundhedsområdet. Desuden hører Ledsagerordningen og aflastningsordningen med. (Dorte Houmøller, Gunhild Tveen Rasmussen)

16 UDVALG / GRUPPER - 2 Social-humanitær gruppe står for tryghedsopkald, madklubber, ledsagelse m.m. (Tove Vernegreen, Dorthe Thomassen, …) IT-udvalget har at gøre med praktisk hjælp, kurser, vejledning, hjemmeside, købsrådgivning .. (Helga Pedersen, Bjarne Steen,, Peter Braagaard, Leon Norup og Søren Houmøller, Peder Laustsen) Ældre-politisk udvalg organiserer kørekurser, kontakt til Frivillighedsråd, Ældreråd m.m. (Viggo Sørensen og Erik Bech Hansen) Redaktions- og PR-udvalg har til opgave at redigere annoncer, foldere, plakater – og i øvrigt være opmærksom på markedsføring af Ældre Sagen.( Ellen Præst, Helga Pedersen, Ole Bagge)

17 Mere om aktiviteterne ……..
Kontakten til medlem- merne er er vigtig for enhver forening. I Skive-Spøttrup-Sunds- øre anvender vi annoncer, foldere og plakater. Alle aktiviteter og tilbud annonceres i ”Det Sker”.

18 Igangværende opgaver kommende opgaver
Om igangværende og kommende opgaver / indsatsområder i soc.-humanitært udvalg Igangværende opgaver kommende opgaver Tryghedsopkald Madklubber * tilrettelæggelse af orienterende møde om ældre, boliger og hverdag på plejecentre.

19

20

21

22

23

24 fredags-foredragsrække
Om igangværende og kommende opgaver/indsatsområder i Arrangementsgruppen Igangværende opgaver kommende opgaver fredags-foredragsrække ( filmklub forår og efterår) enkeltarrangementer som - virksomhedsbesøg - orienterende arr. (f.eks. Din krop, dit ansvar, SKAT, SMS …) - underholdende arr. (f.eks. musik og sang ….) - ture (f.eks. ”Sort sol”, Nolde, Ribe, Vesterhavet …) Tur til Schwerin i juni 2012 Tur til Berlin i maj 2012 Teaterforestilling ( i samarbejde med Støtteforeningen for Hospice Limfjord) Vesterhavstur Tur til ”Sort sol” i sept./okt.2012 - og eventuelt hvad der efterspørges.

25 Om igangværende og kommende opgaver/indsatsområder i Sundhedsgruppen
Igangværende opgaver kommende opgaver Ledsagerordning Aflastningsordning * Indsats for ensomme, f.eks. spisevenner

26 Igangværende opgaver Kommende opgaver
Om igangværende og kommende opgaver/indsatsområder i Redaktions- og pr-gruppen Igangværende opgaver Kommende opgaver *Samle stof til ”Det Sker” * Redigere kvartårlig annonce i ”Midt På Ugen” Redigere annaonce og tekst til ”PS Skive” Redigere annoncer og sørge for omtale af enkeltarrangementer Undersøge og overveje andre veje og muligheder for omtale og præsentation af Ældre Sagens tilbud og aktiviteter: Radio Skive Annonceblade i Skive Kommune - Omtale i foreningsblade

27 Om igangværende og kommende opgaver/indsatsområder i Aktivitetsudvalget.
Igangværende opgaver Kommende opgaver/indsatsområder Møder med frivillige i aktiviteter som Juridisk rådgivning Lejeforhold En hjælpende hånd stavgang, let motion, tennis, golf, roning, petanque, bridge, riffel- og pistolskydning, lydavis og rabataftaler - Cykelture (2010: 4 på Hærvejen. 2011: 10 på Hærvejen og 4 på Limfjordstur) * Støtte til nyetableret gruppe af ”skubbere” Opmærksomhed om mulige nye indsatsområder. Cykeltur i august omkring den vestlige Limfjord. Vejlednings- og rådgivningsmøde for interesserede turcyklister

28 Om igangværende og kommende opgaver (indsatsområder) i IT-GRUPPEN
Igangværende opgaver Kommende opgaver (indsatsområder): Redigerer hjemmesiden * gennemføre flest mulige Tilbyder it-support begynderkurser (tænd og (Leon og Bjarne) sluk) for nye ældre it- Afholder it-cafe brugere. (torsdage på bib) * Iværksætte kurser for ældre, som ikke har kendskab til it, mails, internet …..

29 Om igangværende og kommende opgaver / indsatsområder i Ældre-politisk udvalg.
Igangværende opgaver kommende opgaver Kørekurser Rådgivning / vejledning Bistår arrangements- udvalget (Schwerin-tur bl.a.) Følge ældrepolitikken generelt stille forslag om eventuelle reaktioner i forhold til politiske niveau og i forhold til forvaltning – og m.h.t. hvad Ældre Sagen kan gøre. - se efterfølgende emne .

30

31

32

33

34

35

36

37 Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup: VI SATSER PÅ det frivillige arbejde
” Der bliver også behov for det, jeg vil kalde ”robotvenner”, og andre teknologi-frivillige, for hvem ellers vil komme og hjælpe, hvis støvsuger-robotten går i stykker, eller hvis man ikke kan finde ud af at bruge vaske-automaten på badeværelset? Det er et eksempel på en ny frivilligopgave, som jeg tror, vil tiltale mange mænd.” * I Skive har vi ”En hjælpende hånd”.

38

39

40

41

42 VALG Følgende er på valg: - Martin Bach-Vilhelmsen - Modtager genvalg
- Jens Peter Nørgaard Modtager genvalg - Helga Pedersen Modtager genvalg - Ellen Mehlsen (Osvald Nymann) Modtager genvalg - Dorthe Thomassen (Gert Pedersen)- Modtager genvalg Kirsten Pedersen er suppleant og modtager genvalg Ellen Præst er suppleant og modtager genvalg Peder Laustsen er som kasserer tilknyttet bestyrelsen Øvrige bestyrelsesmedlemmer – Dorte Houmøller, Tove Vernegreen, Jonna Yde og Erik Bech Hansen – er på valg i 2013.


Download ppt "Velkommen Årsberetning 2011-12 Skive – Spøttrup - Sundsøre 06-04-2017."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google