Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Implementering af resultatstyring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Implementering af resultatstyring"— Præsentationens transcript:

1 Implementering af resultatstyring

2 Implementering af resultatstyring
Status på formulering af mål At omsætte mål til handlinger – og følge op på disse Målenes antagelser Tids- og handleplaner Når resultatstyring virker! - Gruppedrøftelser Agenda

3 Implementering af resultatstyring
Nive-au Udvalg/ Ansvarlig An-tal ”Karakter” Hvem udarbejder Hvem får 1 ØU 2 Fagl.: adm. Pol. (dir.) 14 centre FKU Fagl.: idræt 1 idrætsomr. BUU Fagl.: dagtilbud 14 områder Direktører Ét fælles adm.+ Ét indiv. fagl. Direktion + Direktør 14 centre + Enkelte cent. (14) Poul FKC Fagl: fælles Centerchef Lars ISC Fagl.: fælles 3 Centre Fagl.(adm) Enkelte cent. (14) Idrætsområdet Fagl. Leder Enkelte omr. (1) Dagtilbuds-områder Område-leder Enkelte omr. (14) Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

4 Implementering af resultatstyring
Direktionens fælles mål – gældende for alle centre Sygefraværet er faldet til niveau med gennemsnittet i Hovedstadsregionen Kommunaldirektør – gældende for BC - Anvendelsen af selvbetjeningsløsninger stiger 5 % - 90 % af lederne vurderer, at de er i stand til at arbejde med sygefravær Børne- og Kulturdirektør – gældende for PUC, PPR, ISC, FKC 95 % af alle henvendelser om bekymringer for børn og unge skal gå via de etablerede strukturer Arbejdsmarkedsdirektør – gældende for JC Graden af borgere på offentlig forsørgelse skal falde 3 % Konst. Social og sundhedsdirektør – gældende for ÆHC Antallet af indlæggelser blandt borgere over 65 år reduceres med 2 % Konst. Social og sundhedsdirektør – gældende for FSC Trivselen er steget 5 procentpoint på de fem laveste parametre i forhold til gennemsnittet Konst. Social og sundhedsdirektør – gældende for SC Alle politiske mål på området bliver indfriet Økonomidirektørens fælles mål – gældende for BSC, LPC, ØAC Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

5 Implementering af resultatstyring
Økonomidirektør – gældende for BSC Anvendelsen af selvbetjeningsløsninger stiger 5 % Økonomidirektør – gældende for LPC & ØAC 90 % af lederne udtrykker tilfredshed med centerets rolle i implementeringen af aftalestyring Konst. Teknisk direktørs fælles mål – gældende for EC og TMC Trivselen er steget 5 procentpoint på de fem laveste parametre i forhold til gennemsnittet Konst. Teknisk direktør – gældende for EC 99,5 % af HTK’s ejendomme udnyttes Konst. Teknisk direktør – gældende for TMC Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for borgerne falder 5 % Fritids- og kulturchef – gældende for idrætsområdet - Ingen svar i trivselsundersøgelsen ligger under 2,5 tilfredshed - Mindst 80 % af medlemmerne i brugerrådene giver udtryk for, at de har indflydelse på udviklingen af Idrætsteamet. Konst. Institutions- og skolechef – gældende for daginstitutionsområdet - 2/3 af de administrative opgaver - eller ansvaret herfor - er flyttet væk fra de pædagogiske ledere - Sygefraværet overstiger ikke gennemsnittet i Hovedstadsområdet Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

6 Implementering af resultatstyring
Resultat- og effektmål A Forankring D Sætte ord på antagelser B Løbende opfølgning C Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

7 Implementering af resultatstyring
Hvad er antagelser? De antagelser som vi har gjort os, der kan forklare, hvordan en indsats vil skabe de tilsigtede virkninger og opnå sine målsætninger. Antagelserne består af sammenhængen mellem årsag og virkning. Sammenhængen kæder indsatser, ressourcer, outputs, resultater og effekter sammen. Sammenhængen er til tider implicit. Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

8 Implementering af resultatstyring
Opstilling af antagelser - start bagfra Problem: 15% af ældre er fejlernærede Kost og sundhed Reduktion af fejlernærede Puljemidler og medarbejder ressourcer Hvervning af ældre kost projekt 200 ældre i projekter Reduktion i andel fejlernærede Fælles sunde måltider 2 ugentlig måltider Tilfredshed med projekt 3 informationskampagner Information om Sund kost Ældre fortsætter med ordning Større livskvalitet Ressourcer Aktiviteter Output Resultater Effekter Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser Inspirationskilde: Rambøll Management

9 Implementering af resultatstyring
B. Antagelser Hvori består opgaven Hvad er udfordringen Staldtips Opstille antagelser - der forklarer os selv og alle andre, hvorfor vi gør hvad vi gør. Definere indikatorer for input, output og resultater/effekter Sikre at alle i organisationen har kendskab til de mål, der ønskes opnået – og hvordan de bidrager til opnåelse heraf …designet sandsynliggør, at den konkrete indsats bidrager til målet …få og troværdige indikatorer, der afspejler organisationens vidensbehov (politikere, administrativ ledelse, frontmedarbejdere m.fl.) …at alle niveauer i organisationen får adgang til data, der dækker deres vidensbehov …inddrag medarbejderne – de har viden om metoder – og det skaber ejerskab …hold det enkelt. Start med de informationer, I allerede har …husk at I risikerer at få, hvad I måler …husk at undersøge den organisatoriske parathed til arbejde med styring på en ny måde Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser Inspirationskilde: Rambøll Management

10 Implementering af resultatstyring
Planlægge Korrigere D Udføre B Checke C Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

11 Implementering af resultatstyring
Fokusområde 1: Status Konkret mål Kritisk faktor Indsats/handling Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

12 Implementering af resultatstyring
Organisation Udarbejdet af dok.nr. Beskrivelse af vision og baggrund for handlingsplanen: Drømmen om noget andet? Vi vil gerne skabe… Situationer hvor… En særlig position gennem… Mål? Det konkrete mål er… Med ord… Måltal for … Andre måltal? Metoder til at nå målet: Handlinger der skal gøres mere af… Handlinger der skal gøres mindre af… Kritiske faktorer for at nå målet: Fortsættes… Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

13 Implementering af resultatstyring
Beskrivelse af handlingsplanens konkrete aktiviteter (hvordan vil vi nå vores mål?) Delmål Indsats Hvem (ansvarlig) gør Hvad (aktivitet) overfor hvem (modtager) Hvornår (tidsplan) Hvordan (metoder) Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

14 Implementering af resultatstyring
Målniveau Mål Opgave Aktiviteter Ansvar-lig J F M A S O N D Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

15 Implementering af resultatstyring
Når resultatstyring virker! Spørgsmål til gruppedrøftelser: Hvad skal der til for at resultatstyring virker på din arbejdsplads? Hvornår og af hvem henholdsvis skal og kan resultatstyring bruges aktivt? Hvornår er resultatstyring en succes på din arbejdsplads? Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser


Download ppt "Implementering af resultatstyring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google