Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En meget kort gennemgang specielt om grupper og organsiationer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En meget kort gennemgang specielt om grupper og organsiationer"— Præsentationens transcript:

1 En meget kort gennemgang specielt om grupper og organsiationer
Organisationsteori En meget kort gennemgang specielt om grupper og organsiationer

2 Organisation og omverden
Input Organisation Struktur Kultur Processer Ressourcer Output

3 To organisationsformer

4 Joan Woodward Stykproduktion Masseproduktion
Små arbejdsgrupper med selvstændigt ansvar Masseproduktion Stærkt formaliseret produktionsform Rutinepræget og reguleret Kontinuert procesproduktion

5 Lawrence & Lorsch Differentiering Integration
Forskelle i interlektuelle og følelsesmæssige orienteringer mellem ledende funktioner i forskellige afdelinger Integration Kvaliteten af samarbejdsforholdene mellem forskellige afdelinger, som må trække i samme retning på grund af kravene fra omverden.

6 Lawrence & Lorsch 2 Differentiering er uundgåelig
Kræver et udviklet koordinerings- og konflikthåndteringsberedskab Forskning – produktion - salg

7 Mitntzberg Stabil Dynamisk Kompleks Decentraliseret Bureaukratisk
Fag-bureaukrati Organisk Adhockrati Enkel Centraliseret Maskin-bureaukrati Overgår ofte til divisionaliseret form Enkel struktur

8 Mintzbergs fem organisationstyper
Den enkle struktur Maskinbureaukratiet Fagbureaukratiet Adhockratiet Den divisionaliserede form

9 Netværk Netværk Handlingsfællesskaber Mobiltelefonbog (sms-fælleskab)
Facebook LinkedIn Handlingsfællesskaber

10 Grupper Organisation Gruppe Kultur Struktur Processer
Enheder bestående af to eller flere personer, som med et bestemt formål for øje søger kontakt med hinanden og som anser denne kontakt for at være meningsfuld

11 Grupper 2 Formelle grupper Ad-hoc grupper Uformelle grupper
Primærgrupper Reference- og medlemsgrupper Ind- og udgrupper

12 Gruppens sociale system
Sociale normer Moralnormer Gruppenormer Tekniske normer Hvorfor tilpasser individet sig?

13 Gruppens sociale struktur
Rollesender Rolleindehaver Statussymboler Prestige

14 Selvstyrende grupper Organisationsmønster hvor et antal medarbejdere indgår i en gruppe, som har ret til at træffe beslutninger vedrørende arbejdets tilrettelæggelse og udførelse

15 Psykologiske jobkrav Behov for et indhold i arbejdet, der kræver mere end ren udholdenhed og betyder et minimum af variation Behov for at lære noget og at udvikle sig Behov for at træffe beslutninger vedr. eget arbejde Behov for anseelse (anerkendelse), støtte og respekt fra omgivelserne Behov for at se mening og sammenhæng i arbejdet Behov for at se en ønskværdig fremtid

16 Gruppens effektivitet
Gruppens produkt (i forhold til mål) Gruppens struktur Gruppens processer

17 Gruppens størrelse Ressourcer (jo flere des bedre)
Koordinering (jo færre des bedre) Sub-grupper og kommunikation med flere parametre

18 Gruppers effektivitet 2
Gruppens mål Gruppens sammensætning Dækker alle kompetencebehov Homogenitet - heterogenitet Gruppens processer

19 Gruppesammenhold og gruppetænkning
Sammenhold og samhørighed Styrke Fleksibilitet? Barierre for præstation og udvikling Gruppetænkning Gruppesyndromet

20 Effektivt team Team etablering Eufori Tvivl/fortvivlelse
Anerkendelse og kendskab Samarbejde Synergi


Download ppt "En meget kort gennemgang specielt om grupper og organsiationer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google