Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gentofte Kommunes skolevision

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gentofte Kommunes skolevision"— Præsentationens transcript:

1 Gentofte Kommunes skolevision
Gentofte Kommunes skolevision Læring Uden Grænser skal give børn og unge i Gentofte det bedste afsæt til livet og til en fremtid vi endnu ikke kender. Verden er blevet mindre og hurtigere og byder konstant på nye udfordringer og muligheder. Vores børn og unge skal lære at kunne begå sig i denne verden, være medskabere og gøre en forskel. Fokus er - Faglighed, Fællesskab, Fremsyn

2 Visionen for Gentofte Kommunes Skolevæsen:
• Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer og potentialer optimalt • Voksne indretter strukturer og organisation, så de til enhver tid fremmer børn og unges læring.

3 Fremsyn: Fremtidens Udskoling
Hvor kommer projektet fra? BOS satte projekt ”udskoling” i gang for ca. 2 år siden på et BOS / SB møde Processen har haft fokus på indhold og efterfølgende på de fysiske rammer. Kundskabsskolen, Dronninggårdskolen. Buskelund Skolen, ledelsessamarbejde med NØ skolerne Eleverne 6 – 8 kl. Solution Camp. Eleverne 7, 8 og 9. undervist af kommunen Lærernes opsamling Videndeling med Hellerup Planlægning af kontaktlæreropgavene Planlægning af fagprogression. BOS/SB møde.

4 ”Del-vision” Uddannelsesparate unge
Arbejdsvaner Uddannelsesparate unge Trives i det sociale miljø, nysgerrige og åbne Kan begå sig i og bidrage til en større verden Udnytte sit potentiale, om det er intellektuelt, fysisk eller andet Kan træffe egne sunde valg Dannet Vi har samlet op på hvad vi ser børnene selv peger på, hvad samarbejdet med gymnasiet fortæller os og vores egne tanker og erfaringer. Uddannelsesparate – 95% skal bestå en ungdomsuddannelse – gymnasiet beder om det samme. Trives – vi ved alle at man lærer bedst, når man trives Kan begå sig. Det er rigtig vigtigt at kende sin besøgelsestid og vide hvornår man kan det ene og det andet. Her er det især gymnasiet der beder os være meget fokuserede på dannelse Vi må gerne sætte overliggeren akkurart så højt at den ungge udfordres til det yderste. Nogen siger, at de unge skal lære at løse opgaver, de ikke selv vidste de kunne løse. Sunde børn lærer bedst. Kvalificeret selvbestemmelse Sund Faglighed Fællesskab

5 Børnene, forældrene og medarbejderne ønsker, ved, tror, udfordrer, afprøver, tør…
Eksterne læringsmiljøer Ungemiljø Bevægelse Fysiske rammer Cafe/kantine 5 års gymnasium Uddannelsesplan Niveaudeling Klasse og basisgruppe Fra processens mange interessenter er der samlet rigtig meget op, der giver god mening. Udlandsophold 0-5, 6-7/8-9 Faglig progression Arbejdstid Målrettet Vejledning Digitalisering Internationalisering NØ samarbejde Studietid Kontaktlærer Valgmuligheder Kvalificeret medbestemmelse

6 Progressionsmodel: Faglig læringstrappe
kontaktlærer Afgangsprøve Arbejdsvaner Dannelse Kvalificeret selvbestemmelse Sund Forældre Vi når højere op hos OS

7 Kontaktlærerordning:

8 Kontaktlærerordning:
Progressionstrappe: Kontaktlærerordning: Hvad får barnet ud af det? Udgangspunkt i dig Synlige læringsmål Medansvar for egen læring Selvevaluering Indstille egne forventninger Klarhed for, hvad er næste skridt - acceleration Forældre barn dialog Feed back Sammenhørighed Hvad får barnet ud af det? Udgangspunkt i dig Lærertydelighed Relationer Gruppediskussion Feedback: - Faglighed - Dannelse - Arbejdsvaner/studievaner Arbejdsdisciplin Nyeste forskning – godt nok udenfor skandinavien – peger på en række ting der er vigtige for børns læring. De fleste ting vi peger på her er i top 20 på listen.

9 OS fysiske rammes muligheder
Den elektroniske sky Teoretisk NØ, Sg, Sh, OG, OS Eksperimentelt Humanistisk område Fællesskab Praktisk Musisk Cafe Scene Ungemiljø Medarbejder arbejdspladser Fordybelse Billedet af den fremtidige ramme ser derfor nu således ud: Praktisk musisk område Andre uddannelsesinst, Virksomheder, NTS, Exp OS 5 års gymnasium OG Laboratorier Innovativt Naturfagligt område

10 Forberede dagen i basisgruppen, nyheder, gruppedisk. ….
Eksempler på et skema. Forberede dagen i basisgruppen, nyheder, gruppedisk. …. Undervisning progressionstrappen Undervisning i klassen Undervisning progressionstrappen Studietid, træning, projekt,… Hvis man skal tegne et billede af hvordan en skoledag kan komme til at se ud i fremtiden, Undervisning i klassen Undervisning på Experimentarium, NØ, etc Elevsamtaler Ungemiljø/FC Ungemiljø/FC

11 For OS, der vil noget med hjerte og hjerne Kontaktlærer udvikle
Tidsplan udskoling Kontaktlærer udvikle kontaktlærer prøve Finde form Eva Eva Næste år Jan april 1. aug aug okt Kont.lærer & progressionstrappe Udvikle progressions-trappe fagudvalg Finde form Eva Eva Eva Eva Eva Studietid indtænkes Fysiske rammer For OS, der vil noget med hjerte og hjerne


Download ppt "Gentofte Kommunes skolevision"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google