Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Misbrug i et relationsperspektiv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Misbrug i et relationsperspektiv"— Præsentationens transcript:

1 Misbrug i et relationsperspektiv
HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

2 Præsentation Helle Lindgaard, cand.psych., ph.d. + terapeutisk efteruddannelse Selvstændig konsulent/Sundhedsstyrelsen Center for Rusmiddelforskning/Aarhus Universitet + Århus Universitets-hospital – Cancer afd. Forskning, formidling/undervisning og rådgivning/supervision Pårørende, men især familier/børn Forebyggelse og behandling Alkoholmisbrug HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

3 Familieorienteret alkoholbehandling – et litteraturstudium af familiebehandlingens effekter
Følgevanskeligheder af misbrug for familien/børnene Familiebehandlingens effekt i forhold til familien/børnene Familiebehandlingens effekt i forhold til misbruger Evidensbaserede/effektive metoder Interventionsmæssige perspektiver ift familier med alkoholproblemer, herunder forebyggelsesperspektiver for børn i familier med alkoholproblemer HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

4 Voksne børn fra familier med alkoholproblemer – mestring og modstandsdygtighed
Karakteristik af alkoholfamilien Karakteristik af børn i alkoholfamilier Langsigtede konsekvenser for børnene Mestring og modstandsdygtighed Risiko – og beskyttelsesfaktorer Empirisk og teoretisk belysning (selv- og objektrelation, tilknytning, kognitive skemaer, stress-mestring) HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

5 Afhængighed og relationer
Projektets hovedformål: At belyse betydningen af alkoholmisbrug for de pårørende og misbruger samt forandringer i forbindelse med behandling HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

6 Afhængighed og relationer
Spørgeskema undersøgelse/kvalitativ del Før, efter, opfølgning (½-1 år efter) 415 pårørende og 210 afhængige Partner, tidl. partner, (voksne) børn, forældre, søskende Uge-kursus på to Minnesota-institutioner Psykoedukation og erfaringsudveksling i gruppe (efterbehandling og familie- eller par samtale(-r)) HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

7 Afhængighed og relationer
I. De pårørendes perspektiv Hvem, hvor mange, hvordan, hvilke vanskeligheder II. Behandlings-perspektiver Hvorfor, effektive metoder, resultater, visioner III. Misbrugers perspektiv Hvilke vanskeligheder, forhold til partner, børn og familiebeh. HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

8 Interessante resultater
Belastningsgraden hos den pårørende/den drikkende De tre grupper af pårørende (positive, ambivalente, negative) Ressourcer og kompetencer hos de pårørende - også uafhængigt af misbrugers status Ændringer/behov hos børnene HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

9 Familieorienteret alkoholbehandling i DK
Karakteristik af familien med alkoholproblemer far, mor, (voksne) børn Forandringer i forbindelse med behandling Familiebehandling Familiekurser (partner, børn) Individuelle forløb (uden misbruger) Alkoholbehandling med familiefokus HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

10 Dyreby: Familiebehandling
Interview-undersøgelse af ca. 20 familier (alkohol og stof) Særligt fokus på børn Forældreevne/Tilknytning/Trivsel Motivation Opfølgning 1½ år efter HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

11 Program: Hvorfor arbejde relationsorienteret?
Hvordan – evidensbaserede metoder Visioner og udfordringer HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

12 Hvem er de pårørende? Partner, tidl. Partner Børn/voksne børn Forældre
Søskende (Venner/kolleger) HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

13 Hvad er misbrug? Det er ikke ICD-10 eller DSM-IV diagnosticering
Ikke faktorer ved selve misbruget/-er Men i hvilken grad og hvordan det påvirker de pårørende Alkohol (og stof) HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

14 Der er tale om alkoholproblemer, når:
Brugen af alkohol virker forstyrrende ind på de opgaver og funktioner, som skal varetages i familien/relationen De følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes og forstyrres af en andens brug af alkohol (Frid Hansen) HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

15 Fra individ- til familie/relations-orienteret
Lidt historie….. Misbruger Børn Familie/relationer Paradigmeskifte: Fra individ- til familie/relations-orienteret HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

16 indgår i gensidig vekselvirkning
Pårørende og misbrug indgår i gensidig vekselvirkning Misbruger/-et Pårørende HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

17 Problemet - idéen? Vi har nogle pårørende, der lider og tager skade, som har brug for hjælp og som nogle gange er ”skjult” eller uden muligheder for hjælp (Behandling til familier/børn ikke en kerneydelse i alkoholrådgivningen) Vi ønsker at optimere og udvikle alkoholbehandlingen med bedre og mere differentierede metoder HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

18 De pårørende har et problem
Hvorfor? De pårørende har et problem HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

19 Problemets omfang 500.000 med alkoholproblemer 1 mill. pårørende
Mindst børn Formodentlig børn HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

20 Problemets omfang 40% af alle klienter i alkoholrådgivningerne er selv vokset op med misbrugende forældre 44% af alle anbringelser udenfor hjemmet skyldes forældres misbrug (3,3 mia. kr./år) Lang række skader/kompenserende udgifter (pårørende + misbrugers sekundære skader) HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

21 Problemets karakter HELLE LINDGAARD Forskning, formidling, rådgivning

22 De pårørendes manglende ret til at definere om alkoholbrug er almindeligt eller smertefuldt
Der går i gennemsnit år før misbruger erkender sit problem og går i behandling (35-40 år) De pårørende erkender og lider som oftest længe før – ”symptombehandling” HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

23 Hvordan påvirkes de pårørende
Mindst ligeså belastet som den drikkende part Forhøjet niveau af psykiske og sundhedsmæssige problemer (depression, angst, (psyko-)somatiske lidelser) Anvendelse af flere medicinske ressourcer (op til 4 x mere) HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

24 Hvordan påvirkes parforholdet
Utilfredshed, ustabilitet, konflikt Fysiske, psykiske og seksuelle overgreb (5-7 x mere) Mindre effektive kommunikationsstrategier Flere skilsmisser HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

25 Hvordan påvirkes familien
Centrering Alkohol bliver det organiserende princip Alkohol definerer familiens måde at være familie på (ikke familiens værdier, ikke barnets tarv/behov) Barnet mister begge sine forældre HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

26 Børn har ikke tid til at vente…
”Børn går ikke i stykker på diagnosen, de går i stykker på vejen derhen”, mens de venter ….. Forringede udviklingsbetingelser Risiko for udviklingsforstyrrelser HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

27 Børnenes problemfelt -udviklingsforstyrrelser
Internaliserede/eksternaliserede Psykisk funktionsniveau/psykopatologi Sociale-/adfærdsforstyrrelser Kognitiv udvikling/skolegang Fysiske/psykosomatiske problemer Medfødte alkoholskader HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

28 Børnenes opvækstvilkår
Andelen af anbragte børn fra misbrugsfamilier = 44% (2004) Vold i fam. = forældre og søskende Fysisk afstraffelse = gentagen fysisk afstraffelse Seksuelle overgreb = fra et familiemedlem Derudover : Familieinteraktion, social støtte HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

29 Børnene som voksne Fyns Amt: 40% af voksne misbrugere selv fra misbrugsfamilier Psykiske (depression/angst etc.) = 36 / 6 NB!! Også målt med BSI (symptomer på psykisk belastning) Spiseforstyrrelser = 14 / 7 Suicidal-adfærd (trussel/forsøg) = 25 / 8 Intervention (psykolog, psykiater, egen læge) = 62 / 21 Lægeordineret medicin f. psykisk problem = 27 / 6 Fraskilt = 21 / 10 Derudover: Mestringsstrategier, selvværd, forsvarsmekanismer, tilknytning, livsorientering, social støtte, symptomer på psykisk belastning HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

30 Modstandsdygtighed Omtrent halvdelen får på et eller andet tidspunkt problemer Den anden halvdel får ingen/få problemer og kan betegnes ”modstandsdygtige” Der findes mellemliggende beskyttelses-faktorer, der kan forebygge problem-udvikling 10%=børn med kliniske forstyrrelser + 40%=børn i grå-zonen/symptomer på belastning HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

31 Hvorfor relationsorienteret behandling?
Kan man ikke bare behandle misbruget og så løser resten sig af sig selv? HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

32 Hvorfor relationsorienteret behandling:
De pårørende kan ikke vente på misbrugers erkendelse Årsagsbehandling frem for symptombehandling Misbrugets ophør løser ikke altid alt …. HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

33 Samtidig …. Misbrugets ophør løser ikke altid alt…….
Ikke altid aktivt misbrug, der er værst –men de mellemliggende perioder De pårørende ikke følge med/ændringspotentiale De pårørende har taget skade som følge af misbrug Familien/relationen dysfunktionel før misbrug De pårørendes vanskeligheder ikke en direkte følge af misbrug Især overgreb/vold vigtigt at undgå Vold udbredt i alkoholfamilier, familiebeh. Pos. Effekt på vold. Tilknytning, emotionelle bånd, nærhed, samhørighed Konfliktniveau, kommunikation, ritualer/rutiner, HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

34 Sammenfatning – pårørende påvirkes af misbruger
Pårørende er ofte mindst ligeså belastede som misbruger Familier med alkoholproblemer giver ofte forringede opvækstbetingelser for børn De er i risiko for udvikling af en lang række psykosociale vanskeligheder, herunder eget misbrug Også på længere sigt ind i voksenalder/social arv HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

35 Konklusion - inddrag pårørende for de pårørendes skyld
Misbrug påvirker pårørende, ikke mindst børnene, også på lang sigt Årsags- frem for symptom-behandling Misbrugs-ophør løser ikke altid alt Det handler i højere grad om misbrugets rolle i relationen end misbrug i sig selv Vigtige forebyggelses-aspekter HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

36 Relationsorienteret alkoholbehandling
Hvorfor? – misbruger har et problem Ikke en dansk opfindelse – internationalt pust. HELLE LINDGAARD Forskning, formidling, rådgivning

37 Hvorfor relationsorienteret alkoholbehandling?
Forskning/klinisk erfaring/psykologiske teorier viser, at: - Pårørende/Familien påvirker misbruger/-et Pårørende/Familien påvirker behandlingen Pårørende/Familien kan komme til at modarbejde drikkeophør/udløse tilbagefald Pårørende/Familien kan få misbruger til at gå i behandling HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

38 Hvorfor relationsorienteret alkoholbehandling?
Effektivt alternativ/supplement Blandt de ti mest effektive alkoholbehandlings-metoder Bedre end individ-orienterede metoder Ikke nødvendigvis både-og, men også enten-eller adfærdsterapeutisk parterapi Social adfærdstræning CRA/Community Reinforcement approach HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

39 Konklusion - inddrag pårørende for misbrugers skyld
Pårørende påvirker misbruger og misbrugers behandling Relationsorienterede metoder er ofte ligeså gode eller bedre end individorienterede metoder Pårørende kan få misbruger til at gå/blive i behandling HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

40 Samlet konklusion Inddrag pårørende for misbrugers
og de pårørendes skyld Fordi begge parter har gavn af det og fordi tingene hænger sammen HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

41 Relationsorienteret alkoholbehandling – hvorfor?
– fordi det virker ….. noget om effekt HELLE LINDGAARD Forskning, formidling, rådgivning

42 Hvad kan relationsorienteret alkoholbehandling - effekt?
Forbedre alkoholbehandlingen: Motivere misbruger til at starte i beh. = tidlig indsats mulig Motivere misbruger til at blive i beh. Få misbruger til at stoppe/reducere misbrug Forlænge effekten Forebygge tilbagefald Reducere kriminalitet, vold, hospital HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

43 Hvad kan relationsorienteret alkoholbehandling også?
Forbedre familie- og par kvaliteten Øge familiens generelle funktion Forbedre familiens problemløsnings-adfærd Reducere familiens symptomer på belastning Reducere familiens konflikt- og stressniveau Reducere vold i familien Reducere antallet af skilsmisser HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

44 Hvad kan relationsorienteret alkoholbehandling også?
Forbedre børnenes trivsel Reducere psykosociale problemer blandt børnene Forebygge problemudvikling blandt børnene Formodentlig forebygge misbrug blandt (voksne) børn Tidlig/målrettet indsats mulig HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

45 Hvad kan relationsorienteret alkoholbehandling også?
Ændre alkoholbehandlernes måde at tænke og handle på HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

46 Samlet: Derfor relationsperspektiv
For at afhjælpe og forebygge skader på pårørende/familier/børn For at optimere og udvikle alkoholbehandlingen med bedre og mere differentierede metoder Fordi det hænger sammen Fordi det virker HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

47 Relationsorienteret behandling – hvordan?
HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

48 Relationsorienteret behandling - hvordan/med hvem?
Behandling uden misbruger Netværk/relationer Par (parforhold/forældre) Familie Børn HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

49 Relationsorienteret behandling - evidensbaserede metoder
Ensidig familieterapi CRAFT (Community reinforcement and family training) UFT (Unilateral Family Therapy) Adfærdsterapeutisk par terapi Andet (sparsom dokumentation) Systemisk familieterapi Netværks-terapi Beh. med fokus på mestrings-strategier Sygdomsorienteret beh./selvhjælpsgrupper Børnegrupper Flerfamilie-behandling HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

50 Vigtige faktorer i den optimale alkoholbehandling
Relationsorienteret (visitation+behandling) Tværsektorielt samarbejde Tværfagligt samarbejde/kompetenser (familie/børn+misbrug) Differentierede tilbud til Misbruger Pårørende Alene og/eller sammen Uafhængigt af misbruger Før, under, efter behandling HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

51 Indsatsområder - børnefamilier
Misbruger og/eller forældre/familie Den bedste måde at hjælpe børn på, er ved at hjælpe deres forældre til at være gode forældre Ved manglende tid og evner/ressourcer/øget behov Ekstern social støtte Børnene direkte Bred vifte af tilbud, der kan skræddersys til den enkelte familie/barn HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

52 Sammenfatning Misbrug og pårørende indgår i en gensidig vekselvirkning
Relationsorienteret alkoholbehandling har positiv effekt på såvel misbrug som familie og børn (behandling, skadesreduktion og forebyggelse) Relationsorienteret alkoholbehandling giver mulighed for en tidligere, mere målrettet indsats (misbruger + familie + børn) Behandlingsmål: ikke kun drikkeophør, men også familiefunktion/funktion i en større sammenhæng HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

53 Afsluttende bemærkning
Relationsorienteret alkoholbehandling; god idé Alle parter kan profitere af det Men, der er også udfordringer og manglende viden Videre udvikling af feltet i samarbejde med praksis HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning

54 Evidens er ikke alt! HELLE LINDGAARD Forskning, formidling, rådgivning

55 Evidensbaseret praksis
Bedst mulig tilgængelige viden Praktikers ekspertise Klientens værdier/kompetencer HELLE LINDGAARD Forskning, formidling og rådgivning


Download ppt "Misbrug i et relationsperspektiv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google