Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KABS Viden Døgnkonferencen 2009 Behandling af gravide og kvinder med børn Mia Heick KABS FamilieVinklen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KABS Viden Døgnkonferencen 2009 Behandling af gravide og kvinder med børn Mia Heick KABS FamilieVinklen."— Præsentationens transcript:

1 KABS Viden Døgnkonferencen 2009 Behandling af gravide og kvinder med børn Mia Heick KABS FamilieVinklen

2 Psykosociale og medicinske tilbud At bytte et rusmiddelbrug ud med et stabilt familieliv, er en krævende og omfattende opgave forælderen står over for. Der vil ofte være brug for langvarige psykosociale, kvalificerede og differentierede tilbud over tid og i intensitet At kunne kombinere behandling i døgnregi med ambulant behandling og opfølgning Tilpasse tilbuddene efter behov – flexibilitet Tilpasse støtte og intervention efter nyeste viden og evidens

3 Glostrup Kommune Behandlingscenter for stofbrugere KABS Centerledelse KABS Hvidovre afdeling KABS Gentofte afdeling KABS Glostrup afdeling Regionale afdelingerSpecialafdelinger KASA – psykisk syge Rusnavigatørerne - unge ”Det udgående team” FamilieVinklen forældre og gravide Eksternt samarbejde med: Kommune, hospital, døgn- /ambulant behandling

4 Opgaver: Tilbud om Socialrådgivning og terapi som støtte/behandlingstilbud til brugere med børn under 18 år samt gravide. Systematisk familieudredning og en umiddelbar vurdering af støtte og behandlingsbehov Faglig sparring til de øvrige behandlere vedr. familierettede spørgsmål Særlig støtte, koordination og opfølgning til gravide kvinder og partner Tværfagligt/tværsektorielt samarbejde

5 Lovgivning Serviceloven § 101 – behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandarden for social behandling for stofmisbrug (LBK 622 af 15. juni 2006) - sikre, at en eventuel hjælp til familien indgår i en helhedsorienteret behandlingsindsats SEL § 153, stk. 2 og 3 - underretningspligten Retssikkerhedsloven – borgerens rettigheder og medinddragelse, klageadgang Forvaltningsloven – regler om tavshedspligt – adgang til at indhente og viderebringe oplysninger – samtykke - aktindsigt – klagevejledning Sundhedslovene At have fokus på juraen medvirker til at synliggøre og anerkende forældrenes rettigheder

6 Nøgleord for FamilieVinklens arbejde Navigere i dilemmaerne mellem hjælp og kontrol Balancere mor-barnperspektivet Adskille person og problem Begrænse normative effekter hos såvel brugere som samarbejdsparter Åbent samarbejde med brugeren Helhedssyn i behandlingen

7 Forælder Jeg er en dårlig mor Jeg kommer aldrig ud af stofferne Dårlig samvittighed Behandlerne skuffer altid Jeg har ingen venner Beskyttelse af problemer og selvstigmatisering Jeg må skjule mine problemer De vil fjerne mine børn

8 Spørgsmål til diskussion Hvor langt rækker vores respekt for forældres valg, erfaringer og normer, når det kolliderer med vore faglige vurderinger? Kan en forælder i substitutionsbehandling være en god nok forældre på fuld tid? Kan vi balancere mor og barns behov samtidig? Kan vi udnytte forskelle og ”konflikt” bedre i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde?


Download ppt "KABS Viden Døgnkonferencen 2009 Behandling af gravide og kvinder med børn Mia Heick KABS FamilieVinklen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google